ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 157
                                               

Per Aas

Per Almar Aas var ein norsk arbeidar, skulemann og politikar frå Ballangen i Nordland. Han var stortingsrepresentant for Kristeleg Folkeparti og Troms fylke i fire samfulle periodar frå 1973 til 1989. Aas var son til ein småbrukar og skomakar. I ...

                                               

Reidar Carlsen

Reidar Carlsen, fødd i Beiarn, var ein norsk forstmann og politikar frå Arbeiderpartiet. Reidar Carlsen vart vald inn på Stortinget i 1945, og var stortingsrepresentant fram til 1961. Han var konsultativ statsråd for fiskerisaker 5. november 1945 ...

                                               

Christian P. Storjord

Christian Angell Pedersson Storjord var ein norsk gardbrukar, kommunemann og stortingsmann frå Beiarn i Nordland. Han var venstremann. Storjord var son til ein gardbrukar. Sjølv gjekk han 1867-68 på Nordland amt sin landbruksskule. Frå 1869 var h ...

                                               

Lisbeth Berg-Hansen

Lisbeth Berg-Hansen er ein norsk næringsdrivande og politikar som representerer Arbeiderpartiet. Ho er frå Bindal kommune i Nordland, der ho har vore lokalpolitikar. Ved Stortingsvalet 2009 var Berg-Hansen Arbeidarpartiet sin sjettekandidat i Nor ...

                                               

C.L. Godske

Carl Ludvig Schreiner Godske var ein norsk meteorolog og matematikar. Han tok gradane cand.real. i 1930 og dr.philos. i 1934 ved Universitetet i Oslo og var professor i meteorologi ved Geofysisk institutt i Bergen frå 1940. Han vart privatassiste ...

                                               

Ole Anderssen

Ole Andreas Syrenus Anderssen var ein lærar og stortingsmann frå Bodin i Nordland. Far til Anderssen var husmann og fiskar. Sjølv byrja han som omgangsskulehaldar 1850-51, før han gjekk Tromsø seminar. Etter å ha vorte seminarist i 1853 var han i ...

                                               

Hans Berg

Hans Berg var ein norsk fiskar, gardbrukar og politikar frå Bodin i Nordland. Han representerte Kristelig Folkeparti og Nordland fylke på Stortinget i tida 1954-69. Berg var fiskar frå 1917 til 1951, bortsett frå åra 1920-22, då han gjekk Nordlan ...

                                               

Helge Julius Jakhelln Dyvik

Helge Julius Jakhelln Dyvik er ein norsk professor i språkvitskap. Dyvik var fødd i Bodø. Etter å ha vorte cand.mag. frå Universitetet i Bergen i 1972, studerte han gammal- og mellomengelsk ved Universitetet i Durham i 1973 og vart mag.art. i nor ...

                                               

Henrik Laurentius Helliesen

Henrik Laurentius Helliesen var ein embetsmann, stortingsrepresentant og statsråd. Han var son av Henrik Helliesen. Helliesen var fødd i Bodø, og vart student frå Fredrikshalds skole i 1842. I 1847 vart han cand. jur., og to år etter tilsett i fi ...

                                               

Ole Theodor Helliesen

Ole Theodor Harboe Helliesen var ein tollar og stortingsmann fødd i Bodø. Henrik Helliesen var far hans, Henrik Laurentius Helliesen bror hans. Helliesen tok norsk juridisk eksamen i 1842. Seinare arbeidde han på tollkontor i Fredrikshald, Trondh ...

                                               

Harry Jensen

Harry Jensen var ein norsk forretningsmann og politikar, fødd i Gildeskål. Jensen var patruljebåtførar i Bodø Havnevesen 1959-61 og seljar, seinare disponent i bilforretning 1968-74. Frå 1975 dreiv han eiga agenturforretning til 1987. Jensen var ...

                                               

Johan M. Jørgensen

Johan Michael Jørgensen var ein gardbrukar, snikkar, lensmann og stortingsmann frå Skjerstad i Nordland. Han var medlem av Venstre. Jørgensen var son til ein gardbrukar på Hoset i Skjerstad. Han overtok farsgarden i 1887 og dreiv elles med snikka ...

                                               

Paul Koht

Paul Steenstrup Koht var ein norsk skulemann og stortingsmann frå Bodø. På Stortinget representerte han Venstre. Han var far til Halvdan Koht. Koht var son til ein apotekar som fyrst dreiv verksemd i Bodø, seinare i Tromsø. Sjølv vart han student ...

                                               

Margith Munkebye

Margith Johanne Munkebye var ein norsk politikar for Arbeidarpartiet. Ho var stortingsrepresentant i fire periodar frå 1958. Munkebyes yrkesbakgrunn var som kontordame og husmor. Ho var formann i Bodø Arbeidarungdomslag AUF frå 1930 til 1933 og i ...

                                               

Adelsteen Normann

Eilert Adelsteen Normann var ein norsk målar, kjend som Adelsteen Normann. Han utdanna seg i Düsseldorf i Tyskland og busette seg der. Sommarstid reiste han rundt i Nord-Noreg og laga skisser. Han spesialiserte seg på romantiske fjordlandskap, gj ...

                                               

Torild Skogsholm

Torild Skogsholm i Bodø, Nordland er ein norsk politikar frå Venstre. Ho er utdanna sosialøkonom med mellomfag i spansk frå Universitetet i Oslo og grunnfag i kristendom frå Menighetsfakultetet. Ho var direktør for samfunnskontakt i teleselskapet ...

                                               

Per Sundnes

Per André Sundnes er ein norsk journalist og programleiar. Ved Eurovision Song Contest 2007 hadde Sundnes jobben som TV-kommentator etter Jostein Pedersen, og han har sidan den gongen vore tett tilknytt Melodi Grand Prix. Han er difor blitt omtal ...

                                               

Carl J. Westerlund

Carl Julius Alvin Westerlund var ein tenestemann og politikar frå Bodø i Nordland som 1945-49 representerte Arbeidarpartiet og kjøpstadene i Vest-Agder og Rogaland på Stortinget. Far til Westerlund var feiarmeister. Sjølv lærte han seg til bokbin ...

                                               

Steinar Aas

Steinar Aas er ein norsk professor i historie tilsett ved Nord universitet i Bodø. Aas har særleg arbeidd med moderne norsk byhistorie, og har skrive eit bind av Narviks historie, Byen, banen og bolaget 1902-1950 og tredje bind i Bodøs historie, ...

                                               

Birger Berthils

Birger Berthils var ein norsk kunstmålar, født på eit småbruk i grenda Trælnes i Brønnøy med foreldra Emilie og Markus Bertelsen. Attåt småbruket arbeidde faren som snikkar og treskjerar. Birger Bertelsen gjekk til sjøs som 18-åring, eit arbeidd ...

                                               

Kyrre Grepp

Kyrre Grepp var ein norsk politikar, gift med journalisten Rachel Grepp. Han var medlem av Arbeidarpartiet, partileiar 1918-1922 og var sentral i arbeidet med å melde partiet inn i Den kommunistiske internasjonalen. Han døydde ung, av tuberkolose ...

                                               

Åshild Hauan

Åshild Hauan var ein norsk butikkarbeidar, politikar og embetsmann frå Velfjord i Nordland. Hauan arbeidde i butikkar for Rana Samvirkelag frå 1961 til 1981. Hausten 1981 vart ho vald til stortingsrepresentant frå Nordland for Arbeidarpartiet. Et ...

                                               

Eirin Kristin Sund

Eirin Kristin Sund er ein norsk politikar frå Arbeidarpartiet. Ho vart vald inn på Stortinget frå Rogaland i 2005 og vald på nytt ved stortingsvalet 2009. Eirin Sund har arbeidserfaring frå borne- og ungdomsarbeid i heimfylket Rogaland og er frå ...

                                               

Harald Warholm

Harald Warholm var ein norsk fiskar og politikar frå Brønnøy. Han representerte Nordland og partiet Høgre på Stortinget frå 1958 til han døydde vel ni år seinare. Warholm var son til ein fiskeskipper. Etter middelskulen 1935-37 valde han sjølv sa ...

                                               

Ørjar Øyen

Ørjar Øyen er ein norsk professor i sosiologi og tidlegare rektor ved Universitetet i Bergen. Etter lærarutdanning ved Nesna lærarskole og arbeid som lærar i Glomfjord studerte Øyen sosiologi ved Universitetet i Oslo og sidan University of Washin ...

                                               

Åsa Elvik

Åsa Elvik er ein tidlegare norsk politikar for SV. Elvik er rådmann i Bø kommune frå oktober 2013. Ho vart innvald på Stortinget frå Nordland i 2001 som andrekandidat og i 2005 som førstekandidat for SV. Ho var parlamentarisk nestleiar for SV si ...

                                               

Edmund Fjærvoll

Edmund Konvall Fjærvoll var ein gardbrukar og politikar frå Bø i Nordland. Han representerte Kristeleg Folkeparti på Stortinget i to periodar. Han var far til Dag Jostein Fjærvoll. Fjærvoll var son til ein gardbrukar og var sjølv gardbrukar frå 1 ...

                                               

Grethe Gynnild Johnsen

Grethe Gynnild Johnsen er ein norsk journalist. Johnsen kjem opphavleg frå Bø i Vesterålen, men er no busett i Bærum. Ho har vore nyhenderedaktør for Dagsrevyen sidan september 2004. Dagsrevyen ligg under NYDI i NRK sin organisasjonsmodell, og ha ...

                                               

Jens Steffensen

Jens Olai Steffensen var ein norsk politikar og fiskarlagsformann. Han var blant anna stortingsrepresentant, formann i Noregs Fiskarlag og styreformann i Noregs Råfisklag. Jens Steffensen var opphavleg fiskar og anleggsarbeidar. Han var stortings ...

                                               

Steinar Bastesen

Steinar Bastesen er ein norsk politikar frå Dønna og tidlegare leiar i Kystpartiet. Han representerte Nordland på Stortinget frå 1997 til 2005, og sat som representant for Kystpartiet i perioden 2001–2005. Bastesen tok kystskippereksamen i Bodø i ...

                                               

Hans Johan Frederik Berg

Hans Johan Frederik Berg var ein norsk målar. Han arbeidde mykje som portrettmålar og med akvarellar, men i samtida var han mest kjend som kopist. H.J.F. Berg var fødd på handelsstaden Kopardal på Løkta i noverande Dønna kommune, der faren Anders ...

                                               

Peder Eilertson

Peder Eilertson var ein noræsk lærar, postmeister og stortingsmann frå Dønnes i Nordland. Eilertson var son til ein husmann og fiskar. Han var sjølv fiskar i yngre år, og i 1859 lærar i Herøy. Deretter gjekk han seminaret i Tromsø, eksamen 1861. ...

                                               

Jakob Remseth

Jakob Martinus Remseth var ein norsk arbeidar og politikar, fødd i Dønnes og busett i Sauda. Han var stortingsrepresentant for valkrinsen Rogaland og Arbeidarpartiet i tida 1945 til 1965. Remseth var son til ein gruve- og industriarbeidar, og vok ...

                                               

Anton Djupvik

Anton Olai Normann Ingebrigtsson Djupvik var ein norsk lærar og stortingsmann frå Evenes i Nordland. Mellom 1919 og 1949 representerte han partiet Venstre på Stortinget i til saman fem valperiodar. Djupvik var son til ein gardbrukar. Sjølv vart h ...

                                               

Terje Wold

Terje Wold var ein norsk jurist og politikar frå Arbeidarpartiet, justisminister, handelsminister og Høgsterettsjustitiarius. Wold var fødd i Evenes. Han kom til Vadsø i 1921 som nyutdanna cand. jur. Der blei han fullmektig ved Varanger sorenskri ...

                                               

Parelius Berntsen

Parelius Hjalmar Bang Berntsen var ein norsk arbeidar og stortingsrepresentant frå Fauske som var tingmann frå Nordland og for Arbeidarpartiet i tida 1945-65. Berntsen var son til ein gruvearbeidar. Sjølv arbeidde han på gard til han var 20 år ga ...

                                               

Jørgen Kosmo

Jørgen Hårek Kosmo var ein norsk politikar og stortingspresident. Han var fødd i Fauske i Nordland fylke, var opphavleg anleggsarbeidar, og dreiv lenge med fagforeningsarbeid. Frå 1979 til 1985 sat Kosmo i kommunestyret i Horten, dei siste to åra ...

                                               

Andreas J.H. Moan

Andreas Johan Hagerup Hansen Moan var ein norsk arbeidar, småbrukar og stortingsmann frå Fauske. Han var stortingsmann for Nordland fylke og Arbeidarpartiet i tida frå 1922 til 1945. Moan var son til ein gardbrukar. Frå han var 16 år gammal arbei ...

                                               

Torny Pedersen

Torny Pedersen i Namsos) er ein norsk politikar for Arbeidarpartiet. Ho har vore folkevald for Nordland til Stortinget sidan 1997. Foreldra til Pedersen dreiv butikk. Sjølv arbeidde ho i Postverket og som undervisingsassistent før ho studerte ved ...

                                               

Kenneth Svendsen

Kenneth Svendsen er ein norsk politikar frå Framstegspartiet. Han vart vald inn på Stortinget frå Nordland fylke i 1997, og sat til 2017. Frå 2013 til 2017 var han andre visepresident. Etter grunnskolen tok han yrkesopplæring som møbelsnikkar og ...

                                               

Odin Hansen

Odin Hansen var stortingsrepresentant for Sosialistisk Valforbund frå Nordland. Han var frå Gildeskål og vart innvalgt på Stortinget ved stortingsvalet 1973, men det vart berre med ein periode. Odin Hansen var fiskar av yrke, han hadde kystskippe ...

                                               

Sofus Arctander

Sofus Anton Birger Arctander var ein norsk politikar, lærar og sorenskrivar. Nils Arctander var bror hans. Som politikar representerte han partiet Venstre på Stortinget i fleire periodar. Han arbeidde som fullmektig og sorenskrivar i Lofoten. Han ...

                                               

Jens Breivik

Jens David Breivik er ein pensjonert norsk diplomat. Han er utdanna siviløkonom og var tilsett i Utanriksdepartementet frå 1965 til 1996. Han har blant anna vore ambassaderåd i Teheran og London, ministerråd ved den norske OECD-delegasjonen i Par ...

                                               

Guro Fjellanger

Guro Fjellanger er ein norsk politikar frå Venstre. Frå 1986 til 1988 var ho leiar av Unge Venstre. Ho var statsråd og sjef for Miljøverndepartementet miljøvernminister i regjeringa Bondevik I frå 1997 til 2000. Guro Fjellanger vart fødd i Bergen ...

                                               

Andreas Angel Holdø

Andreas Angel Hansson Holdø var ein norsk fiskar, skipper, gardbrukar og disponent frå Hadsel. Han møtte frå Nordland fylke på Stortinget periodane i åra 1922-27 og 1931-33. Holdø representerte Frisinna Venstre til 1927, sidan partiet Høgre. Hold ...

                                               

Ivar Kristiansen

Ivar Kristiansen er ein norsk politikar frå Høgre. Han har sete på Stortinget for Nordland fylke sidan 1997, og er frå 2009 medlem i Stortingets utanriks- og forsvarskomité. Han er Høgres talsperson for forsvar- og tryggingspolitikk, utanrikspoli ...

                                               

Oddrunn Pettersen

Oddrunn Kristine Helene Pettersen var ein norsk politikar, fødd i Hadsel i Nordland. Ho var administrasjonsminister eit halvår i 1989 og fiskeriminister 1990-92, samstundes som ho representerte Finnmark og Arbeidarpartiet på Stortinget frå 1977 t ...

                                               

Eiler Prytz

Eiler Hagerup Krog Prytz var ein norsk embetsmann og stortingsmann frå Hadsel i Nordland. Han møtte på Stortinget frå Nordlands amt i tida frå 1857 til 1866. Prytz var son til ein fut. Medan han var kopist 1838-42 i eit departement i Christiania, ...

                                               

Sigbjørn Aanes

Sigbjørn Aanes var statssekretær for statsminister Erna Solberg frå 16. oktober 2013 til 10. desember 2017. Aanes, som er frå Melbu i Vesterålen, var kommunikasjonssjef i Høgre og hadde før Stortingsvalet 2013 ansvaret for Solberg si kontakt med ...

                                               

Sigvard Samset

Sigvard Samset var ein norsk bonde og bygdelagsmann. Samset hadde røter i Måndalen i 6Romsdal der slekta hans kom i frå. Han var bonde på garden Lerli på Melhus og dreiv denne fram til 1915 då han flytta til Gullikstad ved Drammen. I tida på Melh ...