ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 156
                                               

Ivar Digernes

Ivar Arnstein Knutsson Digernes var ein norsk litterat og journalist frå Ørsta, ei tid aktiv i Moskva, seinare i Oslo. Foreldra hans dreiv gard på Digernes i Ørsta, der han vart fødd. Sjølv gjekk han skulevegen og tok eksamen artium ved Volda lan ...

                                               

Sivert Digernes

Sivert Martinus Digernes vart fødd 26. april 1866, på den garden som då vart kalla Steinargarden på Digernes i Ørsta. Foreldra hans var Steinar Stener Samundsen Digernes 1829–1876 og Ingeborg Henriksdatter 1826–? frå Barstad. Bror til Ingeborg va ...

                                               

Sigvard Engeset

Sigvard Mathias Engeset var ein norsk forkynnar, pastor og salmediktar. Han var son til ein gardbrukar i Ørsta og vart forstandar og pastor i frikyrkja i heimbygda, Ørsta Frikyrkje. Seinare vart han kalla til Oslo Vestre Frikirke. Engeset blei et ...

                                               

Ola Erdal

Ola Erdal var bonde, pelsdyroppdrettar og lokalpolitikar. Han var fødd på garden Erdal i Vartdal kommune, seinare Ørsta, på Sunnmøre. Han var vide kjend for iderikdomen og nyvinningane sine. Han bygde sit eige kraftverk, som stod ferdig i 1910. V ...

                                               

Gudny Fagerhol

Gudny Fagerhol er ein norsk politikar frå Arbeidarpartiet. Ho var ordførar i Ørsta kommune frå 2007 til 2011, og kom første gong inn i kommunestyret i 1979. I 2009 fekk ho likestillingsprisen frå Møre og Romsdal Fylke. Før ho vart ordførar var Fa ...

                                               

Ola Gjengedal

Ola Johan Gjengedal var ein norsk lærar, stortingsrepresentant frå Møre og Romsdal og for Kristeleg Folkeparti i periodane 1950-51 og 1965-69. Gjengedal var husmannsson frå bygda Hyen i Gloppen. Han flytta til Sunnmøre og tok i 1922 eksamen ved V ...

                                               

Laurits K. Grønnevet

Laurits K. Grønnevet var ein norsk fiskar, bonde, postopnar og lokalpolitikar. Han var fødd på garden Sætre i Vartdal kommune, seinare Ørsta, på Sunnmøre. Han tok til som fiskar i open møringsbåt 15 år gammal. Seinare var han førar på eigne båtar ...

                                               

Roar Hagen

Roar Hagen er ein norsk avisteiknar og illustratør. Han har utdanning som grafisk formgivar. Han starta som avisteiknar i Sunnmørsposten i 1975. I åra 1978 til 1986 var han i Stavanger Aftenblad. Frå 1986 har Roar Hagen vore avisteiknar i VG. Frå ...

                                               

Havtor Hovden

Havtor Hovden var ein norsk ingeniør og bedriftsleiar, fødd i Vanse ved Farsund, og budde det meste av sitt vaksne liv i Ørsta på Sunnmøre.

                                               

Rasmus J. Mork

Rasmus Johannes Mork var ein norsk meieripioner frå Ørsta. Far hans, Rasmus P. Mork, dreiv eige meieri i Ørstavik frå 1890-åra til han litt før 1910 vart meieristyrar i Ålesund. Også sonen Rasmus J. Mork tok til i meierinæringa og vart utdanna me ...

                                               

Ivar Myklebust

Foreldra hans var Paul Sevrin Myklebust 1859-1934 og Sevrine Marie Arnesdatter f.Vatne 1862-1941. Faren starta Ørsten Uldspinderi ved Rysteelva i Hovdebygda i 1890. Verksemda vart seinare til Ørsta Aktie-Ullvarefabrikk og seinare Møre Ullvarefabr ...

                                               

Jens J. Nordang

Jens Nikolai Johannesson Nordang var ein norsk veterinær frå Hjørundfjord på Sunnmøre. Nordang var son til brukaren i Knutegarden på Norang i Hjørundfjord. Sjølv gjekk han fyrst mellomskulen i Volda og deretter landbruksskulen på Gjermundnes i Ve ...

                                               

Anna Skeide

Anna Skeide var ein norsk lyrikar som var fødd i Ørsta. Far hennar var bøkkar og fiskar Peder Paulsen, og mor hennar var Ragnhild Brekke. Familien Paulsen flytta til Ålesund i 1925 etter konkurs grunna jobbetida. Då tok Anna seg ymse jobbar. Leng ...

                                               

Gunnar Stave

Gunnar Petter Stave er tidlegare rektor ved Høgskulen i Volda og tidlegare leiar av Universitets- og høgskolerådet. Stave er cand.sosiol. frå Universitetet i Oslo og dr.polit. frå Universitetet i Trondheim. Gunnar Stave vart rektor ved Høgskulen ...

                                               

Knut Vartdal

Knut Vartdal var ein norsk fiskar, fiskebåtreiar, organisasjonsmann og ordførar. Han var fødd på Søre-Vartdal i Ørsta på Sunnmøre. Knut Vartdal tok til som fiskar som 16-åring. 24 år gamal var han skipper under sildefiske og selfangst. I 1922 gru ...

                                               

Berte Kanutte Aarflot

Berte Kanutte Aarflot var ein norsk salmediktar frå Ørsta på Sunnmøre. Berte Kanutte eller Canutte var fødd på farsgarden Årflot. Ho flytta med familien til Ekset i Volda då ho var fire år gammal, etter faren Sivert Aarflot vart lensmann og buset ...

                                               

Johannes Aarflot

Johannes Amundsson Aarflot var ein norsk bokhandlar og stortingsmann. Han var fødd på garden Årflot i Ørsta, Berte Kanutte Aarflot var mor hans. Frå 1841 var Aarflot tilsett ved ein bokhandel i Ålesund. I 1860 opna han eigen bokhandel i byen, Aar ...

                                               

Terje Aarset

Terje Inge Aarset er ein norsk filolog som er professor i norsk språk ved Høgskulen i Volda. Aarset er fødd i Årsetdalen på Vartdal i Ørsta kommune. Han tok examen artium i Volda i 1966, og lærareksamen på same stad i 1968. Han tok hovudfag i nor ...

                                               

Elling Aarseth

Elling Andreas Aarseth var ein norsk fiskebåtreiar, skipsreiar, forretningsmann og organisasjonsleiar. Han tok tidleg til med forretningsverksemd. Han handla med skinn frå han var 15 år. Då faren døydde då han var 18 år, tok han over drifta av la ...

                                               

Ole Brude

Familien Brude budde ei tid i USA medan Ole var barn. Han gjekk til sjøs då han var 16. år. Her fekk han ideen om ein overbygd livbåt. I 1902 gjekk han på Haugesund sjømannsskule, før han gjekk inn i marinen. Han utarbeidde teikningar og modell t ...

                                               

May-Helen Molvær Grimstad

May-Helen Molvær Grimstad i Ålesund, Møre og Romsdal) er ein norsk politikar. Etter endt vidaregåande skule utdanna ved Fjellhaug Bibelskole, Høgskulen i Molde og Høgskulen i Volda. Ho blei vald inn på Stortinget frå Møre og Romsdal i 1993 og var ...

                                               

Roger Gudmundseth

Roger Gudmundseth er ein norsk byråkrat og politikar, opphavleg frå Ålesund. Han representerte Nord-Trøndelag fylke og Arbeidarpartiet på Stortinget i tida 1981 til 1999. Gudmundseth var fiskar frå 1954 til -57. Dei neste åra tok han handelsskule ...

                                               

Leif Hovde

Leif Arne Hovde er ein norsk lokalpolitikar i Ålesund, og stilte som ordførarkandidat for KrF ved Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2007. Hovde er utdanna lærar, men er særleg kjend i lokalmiljøet som drivkraft i barne- og ungdomsmiljøet, særleg ...

                                               

Daniel Kildal

Peter Daniel Baade Wind Kildal var ein norsk jurist, embetsmann og stortingsmann frå Borgund på Sunnmøre. Mikael Kildal og Peter Kildal var brørne hans. Kildal var fødd på Sørnes i Borgund, i dagens Ålesund, son av Ole Severin Kildal og Karen Fri ...

                                               

Oscar Larsen

Oscar Ludvig Larsen var ein norsk forretningsmann, næringsdrivar og politikar frå Ålesund, stortingsrepresentant for partiet Høgre 1919-23. Larsen var son til ein kjøpmann og byrja arbeide i forretninga til faren alt i barneåra. I 1899 tok han sj ...

                                               

Stein Ugelvik Larsen

Stein Ugelvik Larsen er ein norsk statsvitar. Frå 1969 til 2008 var han tilsett ved Universitetet i Bergen, Institutt for sammenlignende politikk, og vart etter det professor emeritus. I forskinga si har Larsen særleg vore oppteken av fascisme og ...

                                               

Oddbjørn Leirvik

Oddbjørn Birger Leirvik er ein norsk professor i interreligiøse studiar ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Dei primære forskingsfelta hans er islam og kristen-muslimske relasjonar; religionsdialog; religionsteologi; fleirkultur ...

                                               

Harald T. Nesvik

Harald Tom Nesvik er ein norsk politikar frå Framstegspartiet. Han har sete på Stortinget for Møre og Romsdal sidan 1997. Den 13. august 2018 vart han utnemnd til fiskeriminister i regjeringa Solberg.

                                               

Elisabeth Røbekk Nørve

Elisabeth Røbekk Nørve er ein norsk politikar frå Høgre. Frå 1997 til 2001 var ho vararepresentant til Stortinget frå Møre og Romsdal. Ho vart vald inn på Stortinget for perioden 2001–2005. I perioden 2005–2009 var ho 1. vararepresentant, og møtt ...

                                               

Kristian Friis Petersen

Kristian Friis Petersen var ein norsk sakførar, stortingsmann og statsråd frå Namsos. Petersen representerte Venstre på Stortinget. Petersen var son til ein fut. Han vart student frå Ålesund skule i 1886 og cand. jur. i 1891. Etter embetseksamen ...

                                               

Kristofer Randers

Ole Kristofer Randers var ein norsk diktar, kritikar og embetsmann. Randers er i dag særleg kjend for turboka Sunnmøre, eit verk som har kome i fem ulike utgåver sidan ho kom ut fyrste gongen i 1890. Randers var son til ein lækjar, og soneson til ...

                                               

Hans Ratvik

Hans Ingvald Hansson Ratvik var ein norsk gardbrukar, bankmann og politikar frå Borgund i Møre og Romsdal. Ratvik tok over farsgarden i Borgund og dreiv denne til 1945. I perioden 1908 til -25 dreiv han i tillegg med kjøp og sal av fisk og fiskev ...

                                               

Per Ratvik

Per Johannes Ratvik vart fødd i Borgund kommune. Under andre verdskrigen var han Linge-soldat, seinare redaktør og forfattar, og arbeidde med film. Før krigen hadde han vore aktiv i foreiningslivet i Ålesund, og tilsett som kasserar ved Møre mjøl ...

                                               

Hans Strøm

Hans Strøm var ein norsk prest, topograf og naturforskar. Han er særleg kjend som forfattar av det topografiske tobandsverket kalla Søndmørs Beskrivelse. Dette verket etablerte Strøm brått som ein leiande vitskapsmann i Noreg.

                                               

Peder Elibert Tonning

Peder Elibert Tonning var ein norsk forretningsmann og konsul. Han var fødd i Ålesund der han starta eiga forretning for sal av fisk og sild. I 1874 flytte han, av helsemessige grunnar, til Santander i Spania. Her var han med på å grunnlegge fisk ...

                                               

Dagfinn Aarskog

Dagfinn Aarskog er ein norsk lækjar, pediater og genetikar fødd i Ålesund Han har medisinsk embetseksamen frå Universitetet i Bergen frå 1956 og fekk den medisinske doktorgraden i 1965. Aarskog er spesialist i pediatri barnesjukdommar frå 1964 og ...

                                               

Marit Allern

Marit Kristin Allern er dosent i universitetspedagogikk ved UiT Noregs arktiske universitet. Ho er spesielt kjend for arbeidet sitt med å etablera standardar for mappevurdering og pedagogiske mapper i akademia. Allern er initiativtakar til, og fa ...

                                               

Sigurd Allern

Sigurd Allern er ein norsk journalist, politikar og medieforskar, fødd i Sandnessjøen. Allern var ansvarleg redaktør for Klassekampen i to periodar, 1969–1972 og 1979–1995. Han er mag.art. i sosiologi frå Universitetet i Oslo og dr.polit. i medie ...

                                               

Thorolf Holmboe

Thorolf Holmboe var ein norsk kunstmålar, illustratør og designar. Holmboe var fødd i Vefsn, men voks opp i Alstahaug og, frå han var ti år, i Tromsø, der faren Othar Ervigius var kunsthandlar, tollkasserar og landmålar. Faren var òg ein av grunn ...

                                               

Bjørn Jacobsen

Bjørn Jacobsen i Sandnessjøen, Nordland) er ein norsk politikar. Han blei innvald på Stortinget frå Møre og Romsdal i 2001. Jacobsen tok Vefsn folkehøgskule 1976-1977, agronomutdanning ved Kalnes jordbruksskule 1978-1979, allmennfag ved Hegdehaug ...

                                               

Einar Moxnes

Einar Hole Moxnes var ein stortingsrepresentant, statsråd og fylkesmann, fødd i Alstahaug i Nordland. Han var fiskeriminister 1968-71 og landbruksminister 1972-73.

                                               

Hans Nordeng

Hans Nordeng ver ein norsk kunstmålar, fødd i Mo i Rana, men det meste av livet busett i Sandnessjøen. Han var son av Petter Anker Johnsen og Gurine Jacobsen. Etternamnet Nordeng tok han i 1940, etter gardsbruket Nordenget der han voks opp, like ...

                                               

Jens Steiro

Jens Jørgen Jensson Steiro var ein norsk gardbrukar og politikar frå Alstahaug som representerte Nordland og Bondepartiet på Stortinget i åra 1922-27. Steiro var son til ein gardbrukar. I 1890 og -91 gjekk han to ulike kurs på Helgelands amtsskul ...

                                               

Jakob Andersen

Jakob Peter Helmer Andersen var ein norsk fiskar, fyrvaktar og stortingsmann frå Dverberg i Nordland. Han var medlem av Venstre. Andersen var son til ein fiskar og husmann. Etter å ha vore fiskar nokre år, var han frå 1878 busett i Berlevåg i Fin ...

                                               

Magnus Andersen

Magnus Kristoffer Andersen, fødd i Andøy kommune, var ein norsk politikar frå Arbeidarpartiet. Magnus Andersen var statsråd i Fiskeridepartementet fiskeriminister i to periodar: 24. januar 1972 - 18. oktober 1972 i Trygve Bratteli si første regje ...

                                               

Johan Jæger Caroliussen

Johan Jæger Caroliussen var ein norsk gardbrukar og politikar frå Bjørnskinn i Nordland. Han var stortingsrepresentant for Venstre i åtte periodar; 1916-1945. Caroliussen var son til ein husmann og fiskar i bygda Bjørnskinn på Andøya i Nordland. ...

                                               

Odd Roger Enoksen

Odd Roger Enoksen på Andenes) er ein norsk senterpartipolitikar. Frå oktober 2005 til 21. september 2007 var han statsråd i regjeringa Stoltenberg II med ansvar for olje- og energidepartementet. Enoksen vart innvald på Stortinget frå Nordland fyl ...

                                               

Jakob Gavlen

Jakob Karstein Olsen Gavlen var ein norsk skreddar og kjøpmann frå Bjørnskinn i Nordland som var stortingsmann 1928-30 for Arbeidarpartiet og heimfylket. Gavlen var son til ein fiskar. Sjølv gjekk han i skreddarlære på Langenes frå 1901. Frå 1906 ...

                                               

Sigurd H. Jacobsen

Sigurd Haakon Jacobsen var ein norsk smed, fabrikkeigar og politikar frå Bleik i Nordland. Han var stortingsmann 1937-45, vald for Samfundspartiet. Far til Jacobsen var gardbrukar og smed. Sjølv deltok han i yngre år i fiske og arbeidde på gard. ...

                                               

Johan Kleppe

Johan Kleppe er ein norsk veterinær og politikar for Venstre. Han var forsvarsminister i regjeringa Korvald. Kleppe blei fødd på Bjørnskinn i Nordland. Han blei uteksaminert frå Norges veterinærhøgskole i 1954. I studietida var han formann i Stud ...