ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 155
                                               

Leif Roar Falkum

Leif Roar Falkum er ein tidlegare høgdehoppar frå Sunndal. Han vart norsk meister i øvinga fem gongar i tida 1971-76. Dei tre siste gongane han vart noregsmeister, 1973, 1974 og 1976, fekk han også tildelt kongepokalen for beste mannlege prestasj ...

                                               

Aslaug Fredriksen

Aslaug Fredriksen, fødd Aslaug Anfindsen, var ein norsk politikar frå Vestnes i Møre og Romsdal. Ho representerte Møre og Romsdal og Kristeleg Folkeparti på Stortinget frå 1977 til 1985. Fredriksen var husmor, busett på Sunndalsøra på Nordmøre. F ...

                                               

Morten Ørsal Johansen

Morten Ørsal Johansen er ein norsk politikar frå Framstegspartiet. Han har vore vald inn på Stortinget frå Oppland fylke sidan 2009, og var 1. vararepresentant 2001–2009. Han har fagbrev som maskinarbeidar frå 1983 og 1994, og er Master of Manage ...

                                               

Fredrik Müller

Fredrik Johan Müller var ein norsk prest, fødd i Sunndal. Müller var utdanna cand.theol. frå Universitetet i Oslo i 1902. Dei neste åra hadde han ymse jobbar, mellom anna var han i 1910 husfar på ein døveheim på Ljan i dåverande Aker kommune. Frå ...

                                               

Tove-Lise Torve

Tove-Lise Torve er ein norsk politikar frå Arbeidarpartiet som har vore ordførar i Sunndal kommune og stortingsrepresentant. Torve vart fødd på Sunndalsøra. Ho har vore nestleiar i Møre og Romsdal Arbeidarparti, og for kvinnenettverket i Møre og ...

                                               

Nils Trædal

Nils Trædal var ein norsk prest og politikar. Han vert rekna som ein av grunnleggjarane av Bondepartiet. Han sat i to periodar på Stortinget, og var kyrkje- og undervisningsminister frå 12. mai 1931 til 3. mars 1933, i regjeringane til Peder Kols ...

                                               

Jenny Klinge

Jenny Klinge er ein norsk politikar frå Senterpartiet. Ho har vore stortingsrepresentant for Møre og Romsdal sidan 2008, først som fast møtande vara og frå 2009 på fast plass.

                                               

Arne Sæter

Arne Sæter var ein norsk prest og politikar frå Surnadal som representerte Kristeleg Folkeparti på Stortinget perioden 1969-73. Sæter var son til ein handelsmann. Han studerte til cand.theol. 1940 og tok praktikum året etter. Etter å ha vore reis ...

                                               

Lars Sæter

Lars Sæter var ein norsk emissær, forretningsmann og politikar frå Surnadal. Sæter var i to valperiodar stortingsrepresentant frå Sør-Trøndelag og for Kristeleg Folkeparti.

                                               

Anders Sæterøy

Anders Sæterøy var ein norsk småbrukar, bygningsmann og politikar frå Surnadal. Han representerte Arbeidarpartiet på Stortinget i tida 1954-69. Sæterøy var son til ein småbrukar og bygningsmann. Frå han var 16 år gammal var han sjølv med i bygnin ...

                                               

Øystein Eliassen

Eliassen vart fødd på Ikornnes i 1922 av foreldre Anna f. Grebstad og Erling Eliassen. Etter få år flytte familien til Vik og seinare Aure. I undomsåra var han med i speidaren, losjen og styremedlem i Sykkylven fril. ungdomslag og Sykkylven idrot ...

                                               

Laila Kaland

Laila Kaland, fødd Lothe var ein norsk sjukepleiar og politikar frå Gloppen i Nordfjord. Ho representerte Møre og Romsdal og Arbeidarpartiet på Stortinget frå 1985 til 2001. Laila Lothe var fødd og oppvaksen på Rygg i Gloppen kommune, dotter til ...

                                               

Henrik Straumsheim

Henrik Straumsheim var ein norsk diktar. Han vart fødd i Sykkylven, og budde seinare i Ørsta, der han var lærar og styrar ved Møre Folkehøgskule. I Sykkylven har diktet "Heimbygda" med melodi av Bjarne Eidsvig status som "sykkylvssongen". Diktet ...

                                               

Ole N. Strømme

Ole Nikolai Ingebrigtsson Strømme var ein norsk lærar, gardbrukar, lensmann og politikar frå Sykkylven. Han var statsråd og sjef i Sosialdepartementet i Mowinckels tredje regjering. Strømme var son til ein gardbrukar på matrikkelgarden Straume i ...

                                               

Asmund Kristoffersen

Asmund Kristoffersen er ein norsk politikar for Arbeidarpartiet, fødd i Flakstad i Nordland. Han var stortingsrepresentant for Møre og Romsdal frå 1993 til 2009. Kristoffersen var i tida 1967 til -75 lærar og seinare rektor ved Sørvågen barne- og ...

                                               

Hans Meisingset

Hans Larsson Meisingset var ein norsk gardbrukar, lensmann, fyrvaktar og stortingsmann frå Tingvoll. Han var medlem av Venstre. Foreldra var plassefolk i Tingvoll. Sjølv tok han eksamen ved underoffisersskulen i Trondheim i 1879. Åra 1880-94 var ...

                                               

Johan Henrik Cappelen

Sjå også Johan Cappelen 1889 - 1947 og Kontorsjef Johan Henrik Cappelen 1838 - 1900. Johan Henrik Cappelen var ein norsk embetsmann og stortingsmann. Cappelen kom til verda i Ulstein, der far hans var sokneprest. Han voks dels opp i Lom, der fare ...

                                               

Sigvald Hasund

Sigvald Mathias Hasund, fødd på Hasund i Ulstein, var ein norsk agronom, historikar og politikar for Venstre, kyrkje- og undervisingsminster 1928-1931 i Johan Ludwig Mowinckel si andre regjering. Han var landbrukskandidat ved Den høyere landbruks ...

                                               

Anders Frihagen

Anders Rasmus Frihagen var ein norsk politikar og bankmann. Han var statsråd i Nygaardsvoldregjeringa frå 1939 til 1945. Frihagen var frå Åheim i Vanylven. Han avla eksamen ved Volda lærarskule i 1914 og var deretter eitt år lærar på Volda millom ...

                                               

Kristian Sandnes

Kristian Olai Rasmusson Sandnes var ein norsk gardbrukar, fiskar og stortingsmann frå Syvde på Sunnmøre. Sandnes var eldste son til bonden på bruket Sandnesvika på matrikkelgarden Sandnes i bygda Syvde på Søre Sunnmøre, og tok si tid over farsgar ...

                                               

Mathias Skaar

Mathias Johan Rasofiel Arnesson Skaar var ein norsk handelsmann og politikar, fødd i Syvde på Sunnmøre. Han var ordførar i Røst frå 1929 til 1941. I perioden 1922-24 var han stortingsrepresentant for Nordland der han representerte Høgre. Skaar va ...

                                               

Bjarne Ulvestad

Bjarne Ulvestad var ein norsk germanist og professor i tysk ved Universitetet i Bergen. Ulvestad vart student i 1943 og studerte filologi ved Universitetet i Oslo frå 1945 til 1947, ved Dartmouth College i USA frå 1947 til 1948 og Universitetet i ...

                                               

Jacob Vidnes

Jacob Laurentius Vidnes var ein norsk journalist, redaktør og politikar for Arbeidarpartiet. Han var redaktør av Social-Demokraten mellom 1912 og 1918, men hadde alt starta som journalist i 1899. I 1919 vart han sjef for Utanriksdepartemenstets p ...

                                               

Nils Nilssen Dahl

Nils Nilssen Dahl var ein norsk prest og stortingsmann. Dahl var fødd på garden Øvstedal i Tresfjord i dagens Vestnes kommune i Romsdal, son av ein gardbrukar. Han vart student 1828, ferdig utdanna cand. theol. frå universitetet i Kristiania Oslo ...

                                               

Lodve Solholm

Lodve Solholm er ein norsk politikar for FrP, og fylkesmann i Møre og Romsdal frå oktober 2009. Han vart innvald på Stortinget frå Møre og Romsdal i 1989. Han var president i Lagtinget i perioden 2001-2005. Solholm vart i statsråd 19. desember 20 ...

                                               

Peter Syltebø

Peter Ørger Pedersson Syltebø var ein norsk gardbrukar og stortingsmann frå Tresfjord i Romsdal. Han representerte Møre fylke og partiet Venstre på Stortinget i tida 1934-45. Syltebø var son til ein gardbrukar. Han gjekk Romsdals amtsskule 1900/0 ...

                                               

Jørgen Amdam

Jørgen Einar Amdam er ein norsk skulemann og politikar, kjend for sine arbeid om organisasjonsteori og regional politikk. Amdam er utdanna ved Norges Landbrukshøgskole til jordskiftekandidat i 1970. I 1974 tok han dr.scient graden. Han vart tilse ...

                                               

Johannes Barstad

Johannes Andreas Barstad var ein norsk prest, salmediktar og redaktør, fødd og død i Volda på Sunnmøre. Barstad starta og dreiv det nynorskspråklege kristenbladet Stille Stunder i over 40 år. Han var dotterson av Rasmus S. Aarflot.

                                               

Jon Georg Dale

Jon Georg Dale er ein norsk politikar frå Dalsbygda i Volda kommune i Møre og Romsdal, aktiv for Framstegspartiet. Han var landsbruks- og matminister i regjeringa Solberg frå 16. desember 2016. Frå 31. august 2018 til 24. januar 2020 var han nors ...

                                               

Harald Haugen

Harald Jostein Haugen var ein norsk bokhandlar frå Volda som gjennom butikken Haugen Bok i heimbygda var primus motor for boksal per postordre og på Internett. Av utdanning hadde Haugen handelsskole og bokhandlarskolen. I 1965 overtok han faren s ...

                                               

Henrik Kaarstad

Henrik Kaarstad var ein skulemann som stod bak oppstarten av Volda lærarskule. Han vart fødd i Innvik i Sogn og Fjordane, men voks opp på garden Kårstad i Utvik dit foreldra flytte då han var barn. Utanom barneskulen gjekk Kaarstad amtsskulen i G ...

                                               

Petter Løvik

Petter Løvik fødd i Volda i Møre og Romsdal var ein norsk politikar for Høgre. Han vart innvald på Stortinget frå Møre og Romsdal i 1997. Han var vararepresentant frå 1989.

                                               

Oddvar Nes

Oddvar Sigmund Nes var ein norsk professor i nordisk språkvitskap, særleg nynorsk, ved Universitetet i Bergen. Det meste av den faglege produksjonen til Oddvar Nes fell innom namnegranskinga, og han har særleg arbeidt med etymologiske spørsmål. D ...

                                               

Tormod Riste

Tormod Riste var ein norsk fysikar. Han er bror av Olav og P. Riste. Han tok graden cand.real. i 1953. Frå 1953 til 1965 var han forskar, og frå 1966 til 1991 forskingssjef ved Institutt for energiteknikk på Kjeller. Han var professor i fysikk ve ...

                                               

Audhild Gregoriusdotter Rotevatn

Audhild Gregoriusdotter Rotevatn er ein norsk journalist. Rotevatn er fødd i Volda. Ho har utdanning innan radiojournalistikk frå Høgskulen i Volda, og i statsvitskap og nordisk språk ved Universitetet i Oslo. Ho starta journalistkarrieren som 19 ...

                                               

Peter Thorvik

Peter Olai Sivertsson Thorvik var ein fiskar, arbeidar, fabrikkdrivar og mangeårig stortingsmann for sosialdemokratane og sidan Arbeidarpartiet, fødd i Dalsfjord på Sunnmøre og busett i Idd i Østfold. Thorvik var son til ein gardbrukar og fiskar ...

                                               

Svein Ulset

Svein Ulset var ein norsk professor ved Noregs Handelshøgskole. Han forska blant anna på økonomi innanfor telekommunikasjon og FoU. Svein Ulset var fødd i Volda og voks opp i Hjørungavåg. Som vaksen budde han i Bergen. Ulset gjekk på Volda Gymnas ...

                                               

Mauritz Aarflot

Mauritz Andreas Aarflot var ein norsk gardbrukar, redaktør og stortingsmann. Han var fødd og døydde på slektsgarden Ekset i Volda på Sunnmøre. Aarflot var son av redaktør og lensmann i Volda, Rasmus S. Aarflot 1792 - 1845. Han fekk i 1847 løyve t ...

                                               

Rasmus S. Aarflot

Rasmus Sivertsson Aarflot var ein norsk lensmann, gardbrukar, redaktør og stortingsmann. Rasmus S. Aarflot var son av folkeopplysaren Sivert Aarflot, og bror av forfattaren Berte Kanutte Aarflot. Han var fyrst postopnar, og frå 1816 lensmann i Vo ...

                                               

Per Aarviknes

Per Aarviknes var bygdebokforfattar i Volda på Sunnmøre. Han var fødd på Årvikneset ved Straumshamn på sørsida av Voldsfjorden.

                                               

Sivert Aasen

Sivert Lauritz Aasen var ein norsk prest og stortingsmann frå Volda. Aasen var frå garden Hjorthaugåsen i Volda, faren var gardbrukar. Sjølv gjekk han Volden lærerskole, der han tok eksamen 1876. Året etter gjekk han ut frå Asker seminar, og var ...

                                               

Roar Amdam

Roar Amdam er ein norsk akademikar. Amdam vart fødd i Ørskog kommune og busette seg seinare i Volda kommune. Han blei cand. agric. i 1977 og dr. agric i 1998 ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Han har vore planleggar i Sande kommune og ...

                                               

Per Brandtzæg

Per Brandtzæg var ein norsk professor i medisin, oppvaksen på Ørskog på Sunnmøre. Brandtzæg var tilknytt Institutt for patologi, Universitetet i Oslo, og Rikshospitalet. Brandtzæg avla i 1970 dr.philos grada ved Universitetet i Oslo med avhandlin ...

                                               

Sylvi Listhaug

Sylvi Listhaug er ein norsk politikar frå Framstegspartiet, som sidan 8. mai 2021 har vore leiar for partiet. Listhaug har tidlegare vore landbruks- og matminister i Solberg-regjeringa, frå 2013 til 2015. Frå den posten gjekk ho til å vera Innvan ...

                                               

Lars Strømme

Lars Olaus Petersson Strømme var ein lærar, gardbrukar og politikar frå Ørskog på Sunnmøre. Ludvig Strømme var son hans. Han var farfar til den yngre Lars Strømme d.y.

                                               

Ludvig Strømme

Ludvig Kristoffer Olavius Strømme var ein lærar, prest og politikar. Han var fødd i Ørskog og døydde i Bergen. Lars Strømme var far hans.

                                               

Eli Sollied Øveraas

Eli Sollied Øveraas er ein norsk lærar og politikar. Ho vart innvald på Stortinget frå Møre og Romsdal 1993–1997 og 2001-2009, og var 2. vararepresentant 1997–2001. Sollied Øveraas har realskuleeksamen frå 1966, deleksamen til examen artium frå 1 ...

                                               

Paul Aklestad

Paul Andreas Jetmundsen Aklestad var ein norsk lærar, gardbrukar og politikar som representerte Venstre på Stortinget frå 1889 til 1909. Paul Aklestad var fødd på Aklestad i Hjørundfjord i noverande Ørsta kommune. Han gjekk i lære 6 veker ein vin ...

                                               

Fredric Holen Bjørdal

Fredric Holen Bjørdal er ein politikar for Arbeidarpartiet, fødd og oppvaksen i Ørsta. Han er stortingsrepresentant frå Møre og Romsdal sidan 2013. Bjørdal har studert psykologi både ved NTNU i Trondheim og ved Universitetet i Oslo. I tillegg har ...

                                               

Hans Peter Brekke

Hans Peter Brekke vart fødd på Brekke i Ørsta og foreldra hans var gardbrukar Hans Henriksen Brekke og Nille Karine Paulsdatter. Han vart konfirmert i Ørsta kyrkje 27. september 1874 og deretter fekk han undervisning i ca to år, ved "studentfabri ...