ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 152
                                               

Christian Horneman

Christian Hersleb Horneman var ein norsk jurist, eidsvollsmannn og stortingsmann frå Trondheim. Horneman var fødd i Trondheim. Han gjekk på katedralskulen i heimbyen, der han vart student i 1798. Tre år seinare vart han cand. jur. i København. De ...

                                               

Ole G. Hovi

Ole Gudbrandsson Hovi var ein norsk jurist og politikar frå Lomen i Vestre Slidre i Oppland. Han var stortingsmann 1913-15. Hovi var son til ein gardbrukar. Sjølv gjekk han skulevegen og vart student frå Hauges Minde i Kristiania i 1883. Etter å ...

                                               

Jacob Ihlen

Jacob Thurman Ihlen var ein sakførar og stortingsmann frå Holmestrand. Ihlen var son til ein skipsreiar. Sjølv vart han student i 1851 og cand. jur. i 1855. Han var så tilsett ved eit handelskontor i Christiania i tre år. Sidan 1859 var han fyrst ...

                                               

Odd Olsen Ingerø

Odd Olsen Ingerø er ein norsk jurist. Han blei utnemnd til sysselmann på Svalbard i 2009. Han var òg sysselmann på Svalbard i perioden frå 2001 til 2005. Han var tidlegare politimeister i Fredrikstad politidistrikt og har mellom anna vore politim ...

                                               

Statsråd Rolf Jacobsen

Rolf Jacobsen var ein norsk jurist og Venstre-politikar. Han var statsråd 1924-26 i den første Mowinckel-regjeringa. Albert Jacobsen var far hans, Oscar Jacobsen farbror hans. Jacobsen var fødd i Fredrikstad. Han tok examen artium i 1881 og vart ...

                                               

Henning Jakhelln

Henning Jakhelln vart fødd i Bodø. Han vart utdanna cand.jur. i 1963, i 1967 vart han lic.jur. Frå 1964 til 1965 var han advokatfullmektig, men han har i det meste av karrieren sin vore tilsett ved Universitetet i Oslo på dei ulike juridiske inst ...

                                               

Christian L. Jensen

Christian Ludvig Jensen var ein norsk jurist og politikar. Han var stortingsrepresentant for partiet Høgre i Oslo frå 1937 til -45. Statsråd Christian Jensen var farfar hans. Far til Jensen var byrettsjustitiarius i Kristiania, og han sjølv vart ...

                                               

Hartvig Johnsen

John Hartvig Johnsen var ein norsk sakførar og politikar frå Kragerø som representerte einmannskrinsen Kragerø på Stortinget 1916–18. Han var tingets einaste representant vald for Fråhaldspartiet, og satt ikkje med noko anna parti. Johnsen vart s ...

                                               

Christian M. Kahrs

Christian Meidell Kahrs var ein norsk jurist, forretningsmann frå Bergen aktiv politikar for Venstre og for Samlingspartiet. Kahrs var son til ein kjøpmann. Han tok studenteksamen ved Bergen katedralskole i 1877 og juridisk embetseksamen i 1881. ...

                                               

Mikael Kildal

Mikale Heggelund Kildal var ein norsk jurist, embetsmann og stortingsmann frå Borgund på Sunnmøre. Peter Kildal og Daniel Kildal var brørne hans. Kildal var fødd på Sørnes i Borgund, i dagens Ålesund, der far hans var sorenskrivar. Sjølv vart han ...

                                               

Ingelin Killengreen

Ingelin Christine Killengreen er ein norsk jurist og embetsmann. Ho har vore politimeister i Oslo norsk politidirektør og verka ved ulike departement, sist som spesialrådgjavar i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

                                               

Kai Knudsen

Kai Birger Knudsen, fødd i Vardø, var ein norsk jurist og politikar frå Arbeidarpartiet, som hadde to ulike statsrådspostar i Oscar Torp si regjering 1952-55: justisminister og forsvarsminister. Han tok examen artium i 1922) og vart cand.jur. i 1 ...

                                               

Ida Hjort Kraby

Ida Hjort Kraby er ein norsk jurist. Ho vart tilsett som advokat ved Regjeringsadvokaten i september 1993. Kraby var konsulent og rådgjevar i Justisdepartementet si lovavdeling frå 1988 til 1992. Ida Hjort Kraby er dotter av høgsterettsadvokaten ...

                                               

Lorents Lange

Lorents Lange var ein norsk jurist og stortingsmann. Lange var fødd i Vang i Hedmark, der faren var prest. Sjølv vart han student frå katedralskulen i Bergen i 1801, og cand. jur. i 1805. 1809-10 arbeidde han ved Danske Kancelli i København. Frå ...

                                               

Georg Leganger

Georg Peter Leganger var ein norsk trelasthandlar og stortingsmann frå Østfold. Leganger var fødd i Idd, og var son av Rasmus Leganger. Sjølv tok han norsk juridisk eksamen i 1821, før han, tilliks med faren, tok til med trelasthandel frå heimbye ...

                                               

Asbjørn Lindboe

Asbjørn Lindboe var ein norsk jurist og embetsmann frå Trondheim. Han var justisminister 1931-33 og fylkesmann i Nord-Trøndelag. Jacob Lindboe var far hans. Lindboe vart cand.jur. i 1914 og var sorenskrivarfullmektig i Nordfjord 1914–15, fullmekt ...

                                               

Carl Otto Lund

Carl Otto Lund var ein norsk jurist og politikar frå Larvik som representerte einmannskrinsen Strømsø og Tangen på Stortinget frå 1916 til -21, vald for partiet Høgre. Til liks med den samnemnde faren utdanna Lund seg til sakføraryrket. Han vart ...

                                               

Fredrik Stang Lund

Fredrik Stang Lund var ein norsk jurist frå Kristiania, statsråd 1895-98. Han var dotterson til statsminister Frederik Stang. Lund var son til ein prest. Han vart utdanna cand.jur. frå universitet i 1881 og fekk offentleg stipend til å studere vi ...

                                               

Torkell Løvland

Torkell J. Løvland var ein norsk jurist, konsul og politikar. Løvland var son til statsministeren Jørgen Løvland. Han tok artium i 1910 og studerte så jus ved Universitetet i Oslo. I haustesemesteret 1914 var han leiar av Studentvenstrelaget. Frå ...

                                               

Magnus Matningsdal

Magnus Matningsdal i Hå kommune er ein norsk jurist og domar i Norsk Høgsterett. Han tiltredde som høgsterettsdommar den 11. august 1997. Matningsdal vart uteksaminert cand.jur. frå Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Bergen hausten 1976 ...

                                               

Jens Christian Meinich

Jens Christian Meinich var ein norsk jurist og embetsmann. Han tok embetseksamen i 1813. Meinich var først sorenskrivar for Toten, deretter fut i Valdres, Hadeland og Land. Faren var Jørgen Christian Meinich, kjøpmann i Drammen. Mora var Bodil Ma ...

                                               

Jørgen H. Meinich

Jørgen Herman Meinich var ein norsk jurist, embetsmann og Høgre-politikar frå Bergen. Hans Meinich var far hans. Meinich vart student 1885 og avla juridisk embetseksamen i 1890. Han var deretter amtsfullmektig i Nordre Bergenhus amt og frå 1891 s ...

                                               

Olav Meisdalshagen

Olav Meisdalshagen, fødd i Nord-Aurdal i Oppland, var ein norsk politikar frå Arbeidarpartiet. Han var stortingsrepresentant for Oppland fylke frå 1937 til han døydde. I to regjeringar var han statsråd, fyrst finansminister i Gerhardsen si andre ...

                                               

Viking Mestad

Viking Mestad var ein norsk bankmann, jurist, politikar og teatermann. Mestad var statssekretær i Forbrukar- og administrasjonsdepartementet i regjeringa Korvald frå 18. oktober 1972 til 16. oktober 1973. Han var også kommunestyrerepresentant i O ...

                                               

Christian Fredrik Michelet

Christian Fredrik Michelet var ein norsk advokat, Høgre-politikar og utanriksminister. Han var fødd i Christiania. Faren var offiser, som forfedrane hans hadde vore. Carl Michelet var farbror hans. I juli 1926 vart Michelet samt seks andre medlem ...

                                               

Peter Kjeldseth Moe

Peter Kjeldseth Moe var ein norsk politikar frå Arbeidarpartiet. Han var fødd i Ørsta, utdanna seg som jurist og arbeidde som sakførar i Ørsta. Han var ordførar i Ørsta i periodane 1945-1947 og 1948-1951. Han vart vald inn på Stortinget for Møre ...

                                               

Jacob Mohn

Jacob Neumann Mohn var ein norsk jurist og statistikar. Han var sekretær ved Det statistiske kontor, forløparen for Statistisk Sentralbyrå, frå 1874, og var ansvarleg for utforminga av fleire viktige lovforslag. Han hadde òg stor tyding for utvik ...

                                               

Ulrik Motzfeldt

Ulrik Anton Motzfeldt var ein norsk høgsterettsassessor, professor og politikar, fødd på Saint Thomas i Dansk Vestindia. Peter Motzfeldt var far hans, Ketil Motzfeldt bror hans. Motzfeldt vart student frå Christiania katedralskule i 1823 og cand. ...

                                               

Erik Møse

Erik Møse er ein norsk jurist og tidlegare dommar i Noregs Høgsterett. Han blei utnemnd til høgsterettsdommar den 31. oktober 2008 og tiltredde stillinga i Høgsterett 15. august 2009, der han sat fram til 30. oktober 2020. Han var dommar ved Den ...

                                               

Godske Nielsen

Godske Joachim Weidemann Nielsen var ein norsk jurist og politikar. Han var stortingsmann for partiet Høgre i til saman seks år. Stortingsmann Wilhelm Nielsen var far hans. Nielsen vart student frå Kristiania katedralskole i 1866 og cand.jur. i 1 ...

                                               

Nils Nygaard

Nils Nygaard var ein norsk professor i juss ved Universitetet i Bergen. Han var frå Imsland i Ryfylke. Nygaard starta å studere juss ved Universitetet i Oslo då han var 30 år. Før dette arbeidde han mellom anna som tømmerhoggar. Han blei utdanna ...

                                               

Lars Oftedal (1877-1932)

Lars Oftedal var ein norsk avisredaktør og statsråd for partiet Venstre, i tre regjeringar og i to departement. Lars Oftedal var først statsråd i Sosialdepartementet sosialminister i Otto Albert Blehr si andre regjering som tiltredde 22. juni 192 ...

                                               

Magnus H. Oppen

Magnus Hesselberg Oppen var ein norsk jurist, bankmann og Høgre-politikar. Magnus G. Oppen var far hans. 1903-06 opplevde ein at både far og son Oppen samstundes hadde fast plass i Stortinget. Oppen var fødd i Tjølling. Han vart student 1881 og c ...

                                               

Christian C. Paus

Christian Cornelius Paus var ein norsk jurist, embetsmann og politikar. Han var fødd i Gjerpen, son av den rike skipsreiaren og forretningsmannen Ole Paus. Sjølv var han var onkel til Henrik Ibsen. Paus tok norsk juridisk eksamen i 1826. Allereie ...

                                               

Jonas Pedersen

Jonas Pedersen var ein norsk jurist som var amtmann i Nordland frå 1913, eit embete han hadde til han i 1921 vart fylkesmann i Aust-Agder. Jonas Pedersen var son til Bernt Pedersen i Stavanger, ein kar som si levetid tid var både bakarmeister, ke ...

                                               

Jan Petersen

Jan Petersen er ein norsk politikar frå Høgre, fødd i Oslo. Han voks opp i Oppegård i Akershus, der han var ordførar frå 1975 til 1981. Petersen var stortingsrepresentant frå 1981 til 2009, og partileiar i Høgre frå 1994 til 2004. Petersen var ut ...

                                               

Geir Pollestad

Geir Pollestad, oppvaksen ved Nærbø, er ein norsk jurist og politikar for Senterpartiet. Han var frå september 2007 politisk rådgjevar for Åslaug Haga i Olje- og energidepartementet. Han kom frå stilling som politisk rådgjevar i Kommunal- og regi ...

                                               

Ferdinand Prahl

Ferdinand Christian Prahl var ein jurist og stortingsmann frå Bergen. Han representerte Venstre. Michael Prahl var far hans. Prahl vart student frå katedralskulen i Bergen i 1859. I 1866 vart han cand. jur. Etter ei studiereise utanlands vart han ...

                                               

Herman Reimers

Herman Johan Foss Reimers var ein norsk jurist og Høgre-politikar. Han var finansminister i Schweigaard-regjeringa 1884. Reimers var fødd i Bergen, far hans var bakarmeister. Sjølv vart han student frå katedralskulen i byen i 1862, og cand. jur. ...

                                               

Ferdinand Roll

Ferdinand Nicolai Roll var ein norsk jurist, embetsmann, sorenskrivar, politikar og høgsterettsdommar. Han var son til Jacob Roll og far til Nini Roll Anker. Roll var fødd i Trondheim. Han vart student frå katedralskulen i byen i 1847, og vart ca ...

                                               

Evald Rygh

Evald Rygh var ein norsk embetsmann og politikar som var knytt til partiet Høgre. Peder Rygh var far hans, Per Rygh sonen hans. Oluf Rygh og Karl Rygh var brørne hans. Rygh var fødd i Verdal. Han vart student frå katedralskulen i Trondheim i 1858 ...

                                               

Rolv Ryssdal

Rolv Einar Rasmussen Ryssdal var ein norsk jurist fødd i Laksevåg. Han var høgsterettsdommar frå 1964 og høgsterettsjustitiarius mellom 1969 og 1984. Han var visepresident i Den europeiske menneskerettsdomstolen frå 1981 til 1985 og president frå ...

                                               

Fredrik Sandberg

Fredrik August Zahn Sandberg var ein norsk jurist og embetsmann, fødd i Fredrikstad. Han var stortingsrepresentant frå Moss og Drøbak i tida 1874-79. Christen Sandberg var far hans. Fredrik Sandberg vart student i 1844 og cand.jur. i 1853. Han va ...

                                               

Balthazar Schnitler

Balthazar Schnitler var ein norsk jurist og stortingsmann, fødd på Hitra. Schnitler var son til ein prest. Sjølv vart han cand.jur. i 1808 og arbeidde frå 1812 i morbrorens handelshus i Trondheim. Han var styremedlem i Noregs Bank frå 1833 til ha ...

                                               

Ole Schrøder

Ole Schrøder var ein norsk jurist, embetsmann og politikar, fødd i Tønsberg. Far til Schrøder var sorenskrivar. Sjølv vart han student i 1851 og cand. jur. i 1856. Frå 1859 var han overrettssakførar i Arendal, i 1884 vart han byfut i same byen. S ...

                                               

Hans Henrik Schultze

Hans Henrik Schreiber Schultze var ein norsk jurist og gardbrukar, fødd i Hof i Solør. Han var ordførar i Åsnes 1865-73 og stortingsmann 1868-73. Kona hans var syster til Ove Høegh. Schulze var son til ein distriktslege. Etter å ha vorte cand.jur ...

                                               

Anton Martin Schweigaard

Anton Martin Schweigaard var ein norsk jurist og politikar. Schweigaard var professor i rettslære og økonomi. Han tala varmt for økonomisk liberalisme og påverka norsk økonomi i kapitalistisk retning. Han blei veld inn på Stortinget i 1842 og sat ...

                                               

Jens Schydtz

Jens Schydtz var ein norsk jurist, embetsmann og stortingsmann. Schydtz var fødd i København. Faren vart seinare justitiarius i Bergen, og sonen vart i 1809 student frå katedralskulen der. I 1814 vart han cand. jur. i København. År 1815 vart han ...

                                               

Gustav Sjaastad

Gustav Adolf Sjaastad, fødd i Skogn, var ein norsk jurist, politikar for Arbeidarpartiet og fylkesmann. Han var statsråd i to departement i to regjeringar: Industridepartementet industriminister i Einar Gerhardsen si tredje regjering frå 22. janu ...

                                               

Carl Steen

Carl Johan Severin Steen var ein norsk sorenskrivar fødd i Lom i Oppland, stortingsrepresentant i 1874. Steen var son til ein sokneprest. Han vart student i 1843 og cand.jur. i 1851. Dei neste fire åra var han fullmektig hos sorenskrivar. Frå 185 ...