ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 151
                                               

Henrik Ormåsen

Henrik Ormåsen er ein norsk politisk aktivist frå Brumunddal. Han er talsperson for Ten Folket og mangeårig aktivist i SOS Rasisme. Han var tidlegare knytt til AKP og Raud Ungdom, men vart ekskludert frå desse organisasjonane i 1997. Ormåsen har ...

                                               

Lars T. Platou

Lars Tokstad Sem Platou var ein norsk gardbrukar, sivilingeniør og politikar, fødd i Stavanger. Han var stortingsrepresentant for Høgre frå Hedmark frå 1965 til 1977. Platou var son til ein gardbrukar og sivilingeniør, og gjekk sjølv same livsveg ...

                                               

Else Repål

Else Marie Myhren Repål var ein norsk politikar for Ap. Ho vart innvalt på Stortinget frå Hedmark i 1969. Ho var vararepresentant i perioden 1981–1985.

                                               

Borghild Rud

Borghild Eline Rud var ein norsk teiknar og illustratør. Ho utdanna seg ved Statens håndverks- og kunstindustriskole og Statens Kunstakademi under Halfdan Strøm og Jean Heiberg. Rud var frå Ringsaker i Hedmark. Ho var knytt til Arbeidermagasinet/ ...

                                               

Ole Rømer Sandberg

Ole Rømer Aagaard Sandberg var ein gardbrukar og stortingsmann, fødd i Onsøy. Han var far til Ole Rømer Sandberg. Sandberg var son til ein storbonde i Hedmark. Etter han vart student i 1881, tok han andreeksamen ved universitetet i 1883, offisers ...

                                               

Ole Rømer Sandberg den yngre

Ole Rømer Aagaard Sandberg var ein norsk gardbrukar og politikar frå Furnes i Hedmark. Sandberg var i tida 1958-65 stortingsrepresentant frå Hedmark, vald for Senterpartiet. Også faren Ole Rømer Sandberg var stortingsmann. Sandberg tok artium i 1 ...

                                               

Halvor Solberg

Halvor Skappel Solberg var ein norsk meteorolog kjent som ein av grunnleggjarane bak Bergensskulen i meteorologi. Solberg fungerte som assistent til Vilhelm Bjerknes i perioden 1916-1918 og vart sidan tilsett som meteorolog ved Meteorologisk inst ...

                                               

Magnar Sortåsløkken

Magnar Sortåsløkken er ein norsk arbeidar, politikar og byråkrat frå Ringsaker. Han var stortingsrepresentant frå Hedmark og for Sosialistisk Venstreparti frå 1985 til 1997. Sortåsløkken, som var son til ein industriarbeidar, gjekk handelsskule 1 ...

                                               

Olav Østby-Deglum

Olav Østby-Deglum var ein norsk gardbrukar og stortingsmann frå Furnes i Hedmark. Far hans dreiv garden Deglum i Furnes, slektsgarden til mor hans. Sjølv gjekk han middelskulen og tok eksamen ved Jønsberg landbruksskole i 1909. I tida 1912 til -1 ...

                                               

Olaf Heitkøtter

Olaf Heitkøtter er ein tidlegare norsk fjelloppsynsmann i Lesja og naturfotograf, no pensjonist. Han byrja som fjelloppsynsmann i 1950 og var den første norske heiltidstilsette fjelloppsynsmannen. Olaf Heitkøtter og broren Normann Heitkøtter fekk ...

                                               

Ivar Lund

Ivar Olsson Lund var ein husmålar, kunstmålar og grafikar frå Skjåk. Som kunstnar er han særleg kjend for ei rekke bilete frå fabrikk- og fattigstrok langs Akerselva i Kristiania. Faren Ole Sylfestsen Lund var lærar og kyrkjesongar i Nordberg sok ...

                                               

Sylvester Sivertson

Han var son av bonden Sivert Sivertson og Anne Olsdotter. Faren var ein streng haugianar, og sonen kom ogso til å gjeva ut eit verk om haugianismens historie 1833. Den fyrste utdanninga fekk han av stortingsmannen og kyrkjesongar Lars Jensen frå ...

                                               

Frederik Beichmann

Frederik Waldemar Nikolai Beichmann var ein norsk offiser og stortingsmann. Beichmann var fødd i Stange, far hans var offiser. Sjølv vart han fenrik ved det norske jegerkorps i 1801, sekondløytnant i 1803. År 1806 vart han premierløytnant i 1. ak ...

                                               

Kristian Fjeld

Kristian Fjeld var ein norsk arbeidar, småbrukar og politikar frå Vestre Toten. Han var landbruksminister 1945-51 i Gerhardsen II-regjeringa og stortingsrepresentant 1945-61 for Arbeidarpartiet. Fjeld var fødd i Vestre Toten. Han arbeidde på gard ...

                                               

Aksel Hagen

Aksel Hagen er ein norsk politikar frå Sosialistisk Venstreparti. Han har vore vald inn på Stortinget frå Oppland fylke sidan 2009. Han gjekk gymnas på Hamar 1969–1972, deretter ved Jønsberg landbruksskole 1972–1973. Studerte naturforvalting og a ...

                                               

Jens Hagen

Jens Anderssen Hagen var ein norsk garvarmeister, teglverkseigar og stortingsmann frå Romedal i Hedmark. Hagen var son til ein gardbrukar. Sjølv var han garvarmeister i Christiania frå 1858. I 1895 kjøpte han eit teglverk og dreiv dette òg. Hagen ...

                                               

Ada Haug

Ada Brita Haug Grythe var ein norsk fjernsynsmedarbeidar med ein karriere på 38 år i NRK si barne- og ungdomsavdeling. Ada Haug Grythe var cand.mag. og pedagog frå Universitetet i Oslo. Frå 1961 var ho tilsett i NRK, der ho særleg arbeidde med pr ...

                                               

Ole Juell

Ole Juell var ein norsk embetsmann og stortingsmann. Daniel Bremer Juell var sonen hans. Juell var fødd i Stange, der far hans var sorenskrivar. Han var i 1797 regimentskvartermeister og auditør i Christiania. I 1801 vart han sorenskrivar i Øvre ...

                                               

Nils Jønsberg

Nils Jønsberg var ein norsk prest, ordførar og stortingsmann frå Romedal i Hedmark. Jønsberg var son til ein storbonde. Sjølv vart han student frå Christiania katedralskole i 1827 og cand. theol. i 1831. Han var deretter personellkapellan i Drøba ...

                                               

Ottar Landfald

Ottar Ingebrigt Landfald var ein norsk politikar, fødd i Verdal i Nord-Trøndelag. Han representerte Hedmark fylke og Senterpartiet på Stortinget frå 1973 til -81. Landfald var son til ein gardbrukar og gjekk sjølv på ein norskdriven jordbruksskul ...

                                               

Albert Moeskau

Albert Theodor Alexius Moeskau var ein norsk arbeidar og politikar, fødd i Stange i Hedmark, busett i Tune i Østfold. Moeskau var son til ein husmann og seinare meieriarbeidar som budde i Stange og på Hamar. Sjølv reiste han til sjøs i 1882 og va ...

                                               

Even Saxlund

Even Saxlund var ein jurist, politikar og embetsmann, fødd i Stange. Mikkel Anderssen Saxlund var faren hans, Michael Saxlund sonen hans. Saxlund tok juridisk embetseksamen 1835, arbeidde i Justisdepartementet frå 1836 til 1838. Frå 1838 var han ...

                                               

Trygve Slagsvold Vedum

Trygve Magnus Slagsvold Vedum er ein norsk gardbrukar og politikar frå Senterpartiet. Han har vore leiar for partiet sidan våren 2014 og vald inn på Stortinget frå Hedmark sidan hausten 2005. Vedum var leiar for Senterungdomen 2002 til 2004, og h ...

                                               

Jakob Tollefsen Dieseth

Jakob Tollefsen Dieseth var ein norsk lærar, kyrkjesongar, gardbrukar og stortingsmann frå Åmot i Hedmark. Dieseth var son til ein gardbrukar i Åmot. Sjølv gjekk han Asker seminar og var frå 1838 til 1856 lærar og kyrkjesongar i Stor-Elvdal. Frå ...

                                               

Ole Martin Lappen

Ole Martin Lappen var ein norsk gardbrukar og politikar frå Søndre Land. Han representerte Arbeiderdemokratene på Stortinget 1910-19 og 1922-24. Lappen var son til ein gardbrukar i Hov sokn i Søndre Land. I yngre år arbeidde som snikkar og tømrar ...

                                               

Wilhelm Magelssen

Wilhelm Christian Magelssen var ein norsk prest og politikar for partiet Høgre, fødd i Søndre Land. Prestesonen Magelssen tok examen artium i 1887, og vart i 1893 sjølv cand.theol. frå Universitetet i Kristiania. Deretter var han hovudlærar 1893- ...

                                               

Hans Meinich

Hans Thomas Meinich var ein norsk embetsmann og politikar. Han var amtmann i Kristians amt frå 1869 til 1878. Meinich representerte same amt på Stortinget 1857-58. Meinich var fødd i Sedal ved Fluberg i Land i Oppland, der faren Jens Christian Me ...

                                               

Peder Aadnes

Peder Pedersen Aadnes var ein norsk målar og gardbrukar på Odnes i Fluberg i Buskerud. Aadnes synte tidleg framifrå evner som rosemålar. Han dreiv då med å dekorere vegger og skåp på gardar på Austlandet. Ei tid gjekk han i lære hos Niels Thaanni ...

                                               

Ole Tronrud

Ole Olsson Tronrud var ein norsk landhandlar, gardbrukar og politikar frå Bagn i Sør-Aurdal. Han var ordførar i Sør-Aurdal frå 1910 til 1919, og stortingsmann 1919-21 frå einmannskrinsen Valdres, vald for partiet Venstre. Gardbrukarsonen frå Bagn ...

                                               

Sigrun Eng

Sigrun Johanne Eng er ein politikar fødd i Sør-Fron som representerte Buskerud fylke og Arbeidarpartiet på Stortinget i tida 1993-2009. Eng er utdanna gartnar og blomsterdekoratør, og arbeidde som sjølvstendig næringsdrivande på Gol frå 1978 til ...

                                               

Torstein Rudihagen

Torstein Rudihagen er ein norsk politikar frå Arbeidarpartiet. Han vart vald inn på Stortinget frå Oppland fylke i 1997 og vald på nytt i 2001, 2005 og 2009. Rudihagen har vore statssekretær i Samferdselsdepartementet. Mellom 1991 og 1997 var han ...

                                               

Hans O. Skurdal

Hans Olsson Skurdal var ein norsk skulestyrar og gardbrukar frå Sør-Fron som representerte Bondepartiet på Stortinget i tre, til dels fire, valperiodar i tida 1922 til 1933. Skurdal var son til ein gardbrukar. Han var elev 1889-91 ved hagebruksav ...

                                               

Bjørn Hernæs

Bjørn Hernæs er ein tidlegare norsk industrileiar, gardbrukar og Høgre-politikar. Han var innvald på Stortinget frå Hedmark 1993–2005. Hernæs er son av malar Asbjørn Jacobsen og gardbrukar Borghild Hernæs. Etter studenteksamen i 1975 gjekk han in ...

                                               

Ole Moen

Ole Moen var ein norsk lege og stortingsmann frå Sør-Odal i Hedmark. Han representerte Venstre. Moen var son til ein gardbrukar. Han vart student i 1883 og cand. med. i 1891. Same året vart han konstituert til distriktslege for indre Sunnmøre, 18 ...

                                               

Arnt Moss

Arnt Ferdinand Moss var ein norsk revisor frå Sør-Odal, busett i Drammen, som representerte Arbeidarpartiet på Stortinget i tida 1934-45. Moss var son til ein gardbrukar og fanejunker i Strøm-sokna i Sør-Odal. I 1901 og -02 tok han eksamenar ved ...

                                               

Kåre Tveter

Kåre Tveter var ein norsk kunstmålar, ofte karakterisert som "ljosmålaren", og kjent for måleri med nyansar av kvitt.

                                               

Vidar Bjørnstad

Vidar Bjørnstad er ein norsk Arbeidarparti-politikar frå Tolga i Hedmark. Han var stortingsrepresentant for Akershus frå 1993 til 2009. Bjørnstad arbeidde i Amnesty International 1984–85 og i LO frå 1985 til –93, mellom anna i to år som personleg ...

                                               

Magnus Buflod

Magnus Buflod var ein norsk lyrikar. Han blei fødd og budde heile livet i Trysil i Hedmark fylke. I tillegg var han var målar og felespelar, og livnærte seg som handverkar. Han var gift med Mina, søster til Einar Skjæraasen. Han gav ut desse dikt ...

                                               

Tove Lie

Tove Lie er ein norsk journalist og redaktør frå Landsjøåsen i Trysil som også har vore forlagsdirektør i Det Norske Samlaget frå 1. september 2008 til 3. februar 2011. Lie har tidlegare vore ansvarleg redaktør og dagleg leiar i avisa Nationen. F ...

                                               

Harald Løbak

Harald Johan Løbak var ein småbrukar, kontorist og politikar frå Trysil. Han var stortingsrepresentant for Arbeidarpartiet i 28 år og landbruksminister 1956-60. Løbak arbeidde i jord- og skogbruk frå 1926 til han i 1936 vart tilsett på kontoret t ...

                                               

Torleiv Moren

Torleiv Moren var ein norsk målar frå Trysil. Han var son til Sven Moren, og bror til Halldis og Sigmund Moren. Torleiv Moren utdanna seg ved Statens handverks- og kunstindustriskule 1927–28 og ved Statens kunstakademi i 1928 og 1931. Han debuter ...

                                               

Einar Skjæraasen

Einar Skjæraasen var ein diktar frå grenda Skjæråsen aust i Trysil. Han var utdanna bankmann og budde i Oslo. Skjæraasen debuterte i 1938, og gav i alt ut sju diktsamlingar og ei bok med dikt i utval. Etter at han gjekk bort, kom ei bok med etter ...

                                               

Johan Østby

Johan Østby var ein norsk journalist, forfattar og politikar frå Trysil. Han var 1965-77 stortingsrepresentant frå Hedmark, vald for Senterpartiet. Østby, som var son til ein skogvaktar, var skogsarbeidar frå 1948. Skuleåret 1948/49 gjekk han Nan ...

                                               

Karen Grønn-Hagen

Karen Grønn-Hagen, fødd i Tynset, var ein norsk politikar frå Senterpartiet og gardbrukar frå Tynset. Ho var stortingsrepresentant for Hedmark 1955-57 og 1961-65. I den første perioden var ho vald som vararepresentant, men møtte som fast represen ...

                                               

Fridtjof Frank Gundersen

Fridtjof Frank Gundersen var ein norsk politikar, jusprofessor, forfattar og stortingsmann frå Tynset i Hedmark. Han vart ofte omtala som "fri og frank".

                                               

Wilhelmine Mimi Johnson

Wilhelmine Mimi Johnson, òg kjend som "Mimi Johnson", var ein norsk geolog frå Tynset. Ho var ferdig utdanna bergkandidat frå Universitetet i Oslo allereie i 1912. Som landets første kvinnelege geolog arbeidde ho i fleire år nært med både W.C. Br ...

                                               

Tore Aaen

Tore Embretsen Aaen var ein norsk lærar, gardbrukar, statsrevisor og stortingsmann frå Tynset i Hedmark. Han representerte Venstre. Thore Myrvang var bror hans. Aaen var son til ein gardbrukar. Sjølv gjekk han Tromsø seminar. Då han var ferdig de ...

                                               

Kristen Aalborg

Kristen Andersen Aalborg var ein norsk gardbrukar frå Tynset som representerte Hedmark fylke og Bondepartiet på Stortinget 1925-27. Aalborg var son til ein gardbrukar. Sjølv var han elev ved Vonheim folkehøgskole vinteren 1882-83 og ved amtsskule ...

                                               

Bernt Michael Holmboe

Bernt Michael Holmboe var ein norsk matematikar, mest kjend som læraren til Niels Henrik Abel. Det var Holmboe som oppdaga talentet til Abel, og han spelte ei viktig rolle for å hjelpe Abel fram. Gjennom heile livet til Abel var Holmboe hans nære ...

                                               

Kristen Skjeseth

Kristen Skjeseth var ein norsk prest. Kristen Skjeseth vart fødd i Vang med foreldra Karen Kristoffersdtr og lærar Gudbrand Andersen Skjeseth. Etter avslutta teologistudiar tok han seg i 1908 arbeid på anlegg i Sør-Varanger, for verkeleg å kjenne ...