ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 150
                                               

Gustav Baumann

Gustav Theodor Baumann var ein norsk sakførar, embetsmann og stortingsmann frå Fåberg i Oppland. Han var medlem av Venstre. Baumann var son til ein distriktslege. Sjølv vart han student i 1869 og cand. jur. i 1872. Etter nokre år som fullmektig p ...

                                               

Bodil Finsveen

Bodil Finsveen var ein norsk politikar for Senterpartiet. Ho representerte Oppland på Stortinget i perioden frå 1973 til 1977. Ho var då innvalgt på ei fellesliste med Venstre. I perioden etter var ho vararepresentant. I hovedperioden var ho medl ...

                                               

Odd Grythe

Odd Horn Grythe var ein norsk journalist og filmmedarbeidar. Grythe vart tilsett i NRK i 1958 som programleiar, først i radio og frå 1961 i fjernsynet, der han arbeidde til 1986. Han leidde Melodi Grand Prix 1960 saman med Erik Diesen i februar 1 ...

                                               

Anders Hove

Anders Hove var ein norsk lærar og politikar frå Fåberg i Oppland, som representerte Arbeidarpartiet på Stortinget frå 1945 til 1957. Hove var son til ein gardbrukar og tok eksamen ved amts-landbruksskulen i 1906. Tre år seinare tok han eksamen v ...

                                               

Sigbjørn Johnsen

Sigbjørn Johnsen på Lillehammer er ein norsk politikar frå Arbeidarpartiet. Han var stortingsrepresentant for Hedmark i 20 år frå 1977 til 1997. Johnsen var fylkesmann i Hedmark frå 1997 til 2009. Han var finansminister i Gro Harlem Brundtland si ...

                                               

Espen Johnsen (f. 1976)

Espen Granberg Johnsen er ein norsk politikar som representerer Arbeidarpartiet. Han vart innvald på Stortinget frå Oppland i 2005. Ved stortingsvalet 2009 stod han på femteplass på lista til partiet og vart dermed vararepresentant i perioden 200 ...

                                               

Rigmor Kofoed-Larsen

Rigmor Maria Kofoed-Larsen, fødd Johnsen, er ein norsk sjukepleiar og politikar frå Halden. Ho representerte Oppland og Kristeleg Folkeparti på Stortinget perioden 1997-2001. Foreldra til Kofoed-Larsen var fabrikkeigarar i Halden. Etter ymse skul ...

                                               

Erik Myhre

Erik Myhre var ein norsk næringslivsleiar, Myhre var med og bygde opp charterverksemda til flyselskapet Braathens S.A.F.E og etablerte mellom anna Myhres reisebyrå og Saga Tours som han dreiv fram til eit av dei største i bransjen. I tillegg drei ...

                                               

Trygve Owren

Trygve Owren var ein norsk gardbrukar, pelsdyroppdrettar og stortingsrepresentant for Høgre 1963-69. Owren var son til ein gardbrukar på Fåberg. Han gjekk handelsskule 1931 og Vinterlandbruksskolen i Oslo 1936 og -37. Åra 1936-40 var han studiele ...

                                               

Øystein Rian

Øystein Rian i Lillehammer) er ein norsk historikar og professor ved Universitetet i Oslo. Spesialområda hans er dansketida frå 1500 til 1814 med vekt på politisk, sosial og regional historie. Han har utgjeve fleire bøker og publikasjonar, er red ...

                                               

Olemic Thommessen

Olaf Michael "Olemic" Thommessen er ein norsk advokat og politikar frå Høgre. Han har sete på Stortinget for Oppland fylke sidan 2001, og er medlem av Stortingets familie- og kulturkomité. Thommessen er Høgres talsperson for saker innan kultur, m ...

                                               

Harald Torp

Vincent Harald Houge Torp var ein norsk pressemann og politikar. Han var ein markant pressemann og politikar i partipressa si storhetstid, best kjent som redaktør i Adresseavisen i ein mannsalder. Han såg på rollene som redaktør og politikar for ...

                                               

Astrid Tveit

Astrid Tveit er ein norsk tidlegare høgdehoppar. I tida 1973-86 var ho mellom dei aller beste kvinnelege høgdehopparane i Noreg, og vart noregsmeister sju gongar. Tveit, som var medlem av Lillehammer IF og sidan IL i BUL, har ein personleg rekord ...

                                               

Jo Ørjasæter

Jo Ørjasæter var ein norsk journalist, teater- og litteraturkritikar og sakprosaforfattar, fødd på Lillehammer. Ørjasæter var utdanna filolog frå Oslo og USA, og arbeidde som kulturmedarbeidar i avisa Nationen i meir enn førti år. Samtidig skreiv ...

                                               

Paal O. Aukrust

Paal O. Aukrust, òg omtalt som Pål Aukrust var ein norsk gardbrukar i Lom, og ein sentral kommunepolitikar i bygda i fleire periodar. Han vart vald inn i kommunestyret i 1909, 26 år gammal. Aukrust vart ordførar for Nasjonal Samling i 1940. I 195 ...

                                               

Elisabeth Bakke

Elisabeth Bakke i Lom) er ein norsk statsvitar som for tida er fyrsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. I 1989 tok Bakke hovudfag i statsvitskap ved UiO med temaet jugoslavisk nasjonalitetspolitikk mellom 1945 og 1980. I 1999 avla ho doktorgrad ...

                                               

Hans W. Brimi

Hans W. Brimi var ein spelemann frå Lom kommune i Gudbrandsdalen, og den førande på spel i den øvre delen av dalen på 1900-talet. Hans kom frå Garmo, og dreiv gard i Vårdalen i mange år. Han vart tidleg inspirert av Hallvard Ørsal frå Todalen, so ...

                                               

Aslaug Nyrnes

Nyrnes utdanna seg ved Universitetet i Trondheim og Universitetet i Bergen, der ho fekk grada cand.philol. ved Nordisk institutt i 1981. I 1982 blei ho tilsett ved Bergen lærarhøgskole ved Høgskolen i Bergen. Ho har førelese ulike stader om forsk ...

                                               

Kristine Rusten

Kristine Rusten var ei kassadame og ein politikar frå Lom i Oppland, som var vald inn på Stortinget frå Oppland og Arbeidarpartiet frå 1977 til -85. Rusten var dotter til ein snikkar i Lom. Sjølv arbeidde ho frå 1956 til 1977 i lange periodar som ...

                                               

Alv Kjøs

Alv Kjøs var ein norsk gardbrukar, politikar og militær frå Løten i Hedmark. Han var formann i Høgre frå 1954 til 1962 og stortingsrepresentant 1937-1965. Kjøs var son til ein gardbrukar og bankkasserar. Han tok eksamen på krigsskulen i 1917 og p ...

                                               

Hedevard Kristofferssen Norderhaug

Hedevard Kristofferssen Norderhaug var ein norsk gardbrukar og stortingsmann frå Løten i Hedmark. Norderhaug var gardbrukar på farsgarden frå 1853. Han var medlem av heradsstyret 1861-77, ordførar 1861-65 og 1869-73. Elles var han forlikskommissæ ...

                                               

Eivind Torp

Eivind Olsen Torp var ein norsk skulemann og stortingsmann frå Løten i Hedmark. Han var medlem av Venstre. Torp var son til ein gardbrukar. Folketeljinga frå 1865 viser at han arbeidde heime på farsgarden Store Torp i Løten. Han gjekk ut frå Hama ...

                                               

Nils Jenssen Ytteborg

Nils Jenssen Ytteborg var ein norsk handverkar, forretningsmann og stadshauptmann i Christiania. Han var son av ein gardbrukar i Løten. Ytteborg reiste til København, der han gjekk i lære for å verte salmakar. Deretter overtok han broren sitt sal ...

                                               

Christian Ødegaard

Christian Halvorsen Ødegaard var ein norsk jarnbanemann, gardbrukar og stortingsmann frå Løten. Han var medlem av Venstre. Ødegaard var son til ein gardbrukar. Sjølv var han frå 1868 jarnbanearbeidar, åra 1871-73 i USA. Etter han kom heim til Nor ...

                                               

Herman Aarsrud

Herman Hanssen Aarsrud var ein norsk lærar, gardbrukar og stortingsmann frå Løten i Hedmark. Han representerte Venstre. Aarsrud var son til ein gardbrukar. Han vart dimittert frå Asker seminar i 1861 og var 1862-69 lærar i Våler i Hedmark. Åra 18 ...

                                               

Ivar Asheim

Ivar Asheim er ein norsk doctor theologiae og tidlegare professor i religionspedagogikk og etikk ved Menighetsfakultetet. Han bur i dag på Hosle i Bærum kommune. Asheim voks opp på Valdres folkehøgskule der faren var rektor, og tok artium ved Vos ...

                                               

Asbjørn Granheim

Asbjørn Granheim var ein gardbrukar og politikar frå Nord-Aurdal. Han var ordførar i kommunen i 26 år og representerte Oppland og Senterpartiet på Stortinget 1969-73. Granheim var son til ein gardbrukar i Ulnes-grenda, dreiv sjølv farsgarden frå ...

                                               

Irene Johansen

Irene Johansen er ein norsk politikar frå Arbeidarpartiet. Ho vart vald inn på Stortinget frå Østfold fylke i 2005 og vald på nytt i 2009. Johansen har utdanning frå mellom anna Norges kommunal- og sosialhøgskole, kommunallinja 1982–1985 og mello ...

                                               

Erik Strand

Erik Andreas Knutsson Strand var ein lensmann, gardbrukar og politikar frå Nord-Aurdal. Strand tok eksamen ved Elverum lærarskole i 1897. Frå same året var han lærar i heimbygda fram til 1926, det meste av tida også kyrkjesongar. I 1900 fekk han ...

                                               

Kaare Strøm (1902–1967)

Kaare Strøm var ein norsk limnolog og reiste faget, som er læra om innsjøar og rennande vatn, som nytt universitetsfag i Noreg. Han vart den første norske professoren innan faget, og oppretta i 1946 Limnologisk institutt ved Universitetet i Oslo, ...

                                               

Grete Berget

Grete Anni Berget var ein norsk journalist og politikar frå Arbeidarpartiet, fødd på Vinstra i Gudbrandsdalen, der ho voks opp i eit arbeidarklassemiljø. Ho har studerte pedagogikk 1976–1977 og samfunnspolitikk og offentleg administrasjon 1981–19 ...

                                               

Amund Lo

Amund Lodversson Lo var ein norsk dyrlege frå Nord-Fron i Oppland. Han var "ein føregangsmann i næringsemnehygiene", og den fyrste leiaren av både kjøtkontrollen i Kristiania og seinare av Kristiania slaktehus. Lo voks opp på ein storgard i grend ...

                                               

Ola O. Røssum

Ola Olafsson Røssum var ein norsk agronom og politikar, fødd og død i Nord-Fron. Han representerte Oppland og Senterpartiet på Stortinget i tida 1969-81. Røssum var son til ein gardbrukar i Kvam-sokna i Nord-Fron. Han tok eksamen ved landbrukssku ...

                                               

Kjersti Stenseng

Stenseng kjem frå Kvam i Nord-Fron kommune i Oppland. Ho vart vald inn i Sentralstyret til Arbeidarpartiet i 2011, og har vore statssekretær og politisk rådgjevar i Kulturdepartementet. Stenseng har òg jobba som festivalsjef for Peer Gynt-stemnet ...

                                               

Honoratus Halling

Honoratus Halling, også omtalt som Honoratius, var ein norsk prest, redaktør og indremisjonær og avhaldsmann. Han grunnla Indremisjonen i Kristiania, som i dag heiter Kirkens Bymisjon, og var den første redaktøren av det oppbyggelege bladet For f ...

                                               

Knut Torstensen Sjøli

Knut Torstensen Sjøli var ein norsk bygnings-handverkar og politikar frå Sand sokn i Nord-Odal. Han representerte Arbeidarpartiet på Stortinget frå 1916 til 1945. Sjøli var son til ein gardbrukar og tømrar. Også han tok opp tømraryrket og arbeidd ...

                                               

Einar Olav Skogholt

Einar Olav Skogholt er ein norsk politikar frå Nord-Odal. Skogholt var son til ein bygningsarbeidar og småbrukar. Etter handelsskule fekk han seg arbeid på kontoret til Nord-Odal kommune i 1966 og arbeidde der i fem år. Frå 1972 til -77 var han o ...

                                               

Torsten Pederssen Trøften

Torsten Pederssen Trøften var ein norsk gardbrukar, ordførar og stortingsmann frå Odalen i Hedmark. Trøften var son til ein gardbrukar på Trauten i Nord-Odal. Han tok over farsgarden i 1844 og dreiv denne til han døydde. Frå 1840 var han ordførar ...

                                               

Peter Brager

Peter Munch Brager var ein norsk prest og stortingsmann. Brager var frå Nordre Land i Oppland, der far hans dreiv landhandel. Han tok artium ved Drammen skole i 1825, og studerte deretter teologi ved universitetet i Kristiania. Cand. theol. vart ...

                                               

Kjell Magne Fredheim

Kjell Magne Fredheim var ein norsk journalist og politikar frå Os i Hedmark. Han representerte Hedmark og Arbeidarpartiet på Stortinget frå 1969 til 1989. Fredheim var son til ein småbrukar og bygningsmann i Os. Han gjekk handelsskule 1945/46 og ...

                                               

Haakon Finstad

Haakon Sæmingsen Grindalen Finstad var ein norsk lærar og politikar frå Øvre Rendalen i Hedmark. Han vart stortingsrepresentant for Arbeidarpartiet i åra 1913-18. Finstad var son til ein gardbrukar. Sjølv vart han seminarist frå Hamar i 1882, og ...

                                               

Johannes Gilleberg

Johannes Gilleberg var ein norsk teolog og politikar frå Ringebu som representerte Senterpartiet og Troms fylke på Stortinget i tre valperiodar frå 1965 til 1977. Gardbrukarsonen Gilleberg vart utdanna cand.theol. i 1946 og tok praktikum i 1948. ...

                                               

Niels Arntzen Sem

Niels Arntzen Sem var ein norsk embetsmann, stortingsrepresentant, stortingspresident i 1830 og 1845. Sem var fødd i Ringebu i Oppland, der faren var prest. Han vart student i 1801 og tok latinsk juridisk eksamen i 1806. Same året vart han utnemn ...

                                               

Peder Balke

Peder Balke var ein norsk kunstmålar. Han laga landskapsmåleri med dramatiske motiv og ein avgrensa fargeskala som gjorde at han er blitt sett på som ein av dei beste norske landskapsmålarane frå 1800-talet. Balke var fødd som husmannsgut på Helg ...

                                               

Erling Bühring-Dehli

Erling Bühring-Dehli var ein norsk pressemann og politikar, fødd i Furnes i Hedmark. Han representerte partiet Høgre på Stortinget i tida 1928-33. Erling Dehli, som han opphavleg heitte, var son til gardbrukarar. Han tok examen artium ved Hamar k ...

                                               

Karsten Fonstad

Karsten Fonstad var ein norsk jarnbanetelegrafist og politikar, heimehøyrande i Arbeidarpartiet og Noregs Kommunistiske Parti. Han var stortingsmann for Ap i tre periodar. Fonstad vart fødd som son av elektrikar Johannes Fonstad og Mathea Kristia ...

                                               

Gustav Heiberg

Gustav Heiberg var ein norsk sakførar og stortingsmann frå Nes i Hedmark. Han representerte Venstre. Heiberg var son til ein gardbrukar og landhandlar. Han var student i 1879 og cand. jur. i 1882. Frå 1883 var han overrettssakførar og seinare høg ...

                                               

Johannes Hjelmstad

Johannes Mikkelsen Hjelmstad var ein norsk gardbrukar og stortingsmann frå Ringsaker i Hedmark. Ole Evensen Hjelmstad var halvbror hans. Hjelmstad var son til ein gardbrukar. I ungdomen gjekk han i privatskule hos Lars Jensen i heimbygda. 18 år g ...

                                               

Even Larsen Loreng

Even Larsen Loreng var ein norsk offiser og gardbrukar, fødd i Veldre i Ringsaker. Han var stortingsmann frå valkrinsen Strinda i perioden 1910-12. Loreng var son til ein gardbrukar. Etter han tok eksamen ved underoffiserskulen til artilleriet i ...

                                               

Einar Lundby

Einar Lundby var ein norsk lækjar, forkynnar og forfattar frå Furnes i Hedmark. Lundby var son til ein gardbrukar. Sjølv studerte han medisin ved universitetet i hovudstaden, cand.med. i 1920. Åra 1921-23 praktiserte han lækjaryrket i Bardufoss, ...