ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 146
                                               

Monica Mæland

Monica Mæland er ein norsk politikar frå Høgre. Ho var nøringsminister i regjeringa Solberg frå 2013 til 2018, kommunal- og moderniseringsminister frå 2018 til 2020, og justisminister frå 2020. I perioden 2003–2013 var Mæland byrådsleiar i Bergen ...

                                               

Arnt J. Mørland

Mørland vart fødd i Arendal av foreldra Sofie Jacobsen 1855–1945 og Jens Halvorsen Mørland 1853–1936. Han gifta seg 16. juli 1913 med Constance Thomsen 1889–1977. Begge vart gravlagde på Arendal kyrkjegard. Saman fekk dei fem barn, tre jenter og ...

                                               

Terje A. Mørland

Terje Andersson Mørland var ein norsk verftseigar, sagbrukseigar, trelasthandlar, stortingsrepresentant og skipsreiar frå Moland i Aust-Agder.

                                               

Hans Peter Norløff

Hans Peter Norløff, også H.P. Norløff, var ein norsk kontormann frå Arendal som valbolken 1916-18 representerte einmannskrinsen Fredrikshald og partiet Høgre på Stortinget. Norløff var son til ein skipshandlar. Sjølv arbeidde han i Saugbrugsforen ...

                                               

Jan Olav Olsen

Jan Olav Olsen er ein norsk politikar for Høgre. Olsen var ordførar i Gjerstad for Høgre i to periodar frå 1991–1999. Kjell Arild Haugen frå Senterpartiet var varaordfører. Olsen vart innvald på Stortinget frå Aust-Agder i 2001. Etter fire år på ...

                                               

Axel Smith

Axel Christian Rosenkrantz Smith var ein norsk skipsreiar, banksjef og Høgre-politikar. Han var farfar til Carsten Smith. Smith var fødd i Arendal, der faren var rektor. 1871-73 var han tilsett ved ei forretning i heimbyen. Dei to neste åra var h ...

                                               

Christian Stephansen

Lauritz Christian Stephansen var ein norsk skipper, handelsmann, skipsreiar og stortingsmann frå Tjølling i Vestfold. Stephansen var son til ein prest. Fram til 1832 var han skipper, slo seg då ned i Arendal der han dreiv handel og var skipsreiar ...

                                               

Christian Stray

Christian Stray var ein norsk advokat og politikar for Venstre, fødd i Kristiansand. Han var far til Signe Marie Stray Ryssdal. Stray var son til ein trelasthandlar og skipsreiar. Etter han gjekk ut av Kristiansand katedralskole i 1912, tok han c ...

                                               

Johan Alfred Svendsen

Johan Alfred Svendsen var ein norsk bestillingsmann og politikar frå Arendal, stortingsrepresentant 1931-36 for Høgre og byane i Hedmark og Oppland. Far til Svendsen var murmeister. Sjølv fekk han etter mellomskuleeksamen i 1902 arbeid på amtskon ...

                                               

Alfred Thommesen

Alfred Thommesen var ein norsk sjømann, skipsreiar og politikar frå Flosta i Aust-Agder. Han representerte Aust-Agder og partiet Høgre på Stortinget i tida 1958-73. Thommesen var sjømann frå 1929 til 1939. Han tok skipsførareksamen i 1935, og var ...

                                               

Daniel Knutsson Vigeland

Daniel Knutsson Vigeland var ein norsk gardbrukar, ordførar og stortingsmann frå Øyestad i Aust-Agder. Daniel A. Vigeland var dottersonen hans. Far hans var gardbrukar på Vigeland, og sjølv tok han si tid over farsgarden. Han var medlem av herads ...

                                               

Johannes Vågsnes

Johannes Vågsnes var ein gardbrukar og lærar frå Tromøy i Aust-Agder som i tida 1973-85 representerte Aust-Agder og Kristeleg Folkeparti på Stortinget. Vågsnes var son til ein gardbrukar. Sjølv var han klokkar i Tromøy meinigheit frå 1945 til -77 ...

                                               

Ole Nielsen Weierholt

Ole Nielsen Weierholt er først og fremst kjend som modellskjerar for jernverka i Aust-Agder, særleg Næs jernverk, men òg Froland verk. Han skar modellar i tre til støyping av jernomnar i rokokkostil, og blir ofte kalla Sørlandets rokokkomeister. ...

                                               

Per Tore Woie

Per Tore Woie er ein norsk politikar frå Arendal. Han er utdanna cand. mag. frå Universitetet i Oslo med mastergrad frå London School of Economics. Frå 1992 til 1994 var han leiar for Unge Venstre etter å ha sete i sentralstyret sidan 1990. Frå 1 ...

                                               

Nils Belland

Nils Salvesson Belland var ein norsk gardbrukar og politikar frå Vegusdal i Aust-Agder som representerte partiet Venstre på Stortinget frå 1919 til 1933. Han møtte 1919-21 frå einmannskrinsen Oddernes, sidan som representant for Vest-Agder fylke. ...

                                               

Øyvind Bjorvatn

Øyvind Bjorvatn var ein norsk lektor og politikar for Venstre og Det Liberale Folkepartiet. Han var formann i DLF frå 1982 til 1986. Bjorvatn vart fødd i Herefoss i Aust-Agder. Han tok lærareksamen i Kristiansand i 1954, og vart cand. philol. i 1 ...

                                               

Aasulv Eivindson Lande

Aasulv Eivindson Lande var ein norsk lærar, gardbrukar og politikar frå Bygland i Aust-Agder som representerte partiet Venstre på Stortinget åra 1919-24. Lande tok i 1884 lærareksamen ved Kristiansand seminar. Same året vart han tilsett lærar og ...

                                               

Nils Nersten

Nils Nersten var ein norsk landbrukslærar, bonde og politikar frå Øyestad i Aust-Agder. Han representerte Bondepartiet på Stortinget 1922-27 og 1934-36. Nersten var son til ein gardbrukar. Han gjekk amtsskule før han tok landbruksskulen i Bjørnet ...

                                               

Salve Hodne

Salve Thomasson Hodne var ein arbeidsformann og stortingsmann frå Hornnes i Vest-Agder. Han var medlem av Venstre. Hodne var son til ein lensmann. Han byrja å arbeide ved Ottedals sag i Kristiansand i 1871, frå året etter var han arbeidsformann. ...

                                               

Torvald Haavardstad

Torvald Haavardstad var ein norsk lærar og politikar frå Evje i Aust-Agder. Han var stortingsrepresentant for Arbeidarpartiet i 1931-45 og 1950-53. Haavardstad var son til ein gardbrukar, lensmann i Evje. Etter å ha teke eksamen ved Kristiansand ...

                                               

Kjell Ingolf Ropstad

Kjell Ingolf Ropstad er ein norsk politikar, leiar i Kristeleg Folkeparti og barne- og familieminister i regjeringa Solberg frå 22. januar 2019. Ropstad er opphavleg frå Evje og Hornnes kommune i Aust-Agder, men er busett i Oslo. Han er utdanna b ...

                                               

Ole Kristoffer Gjøtterud

Ole Kristoffer Gjøtterud var ein norsk fysikar. Han arbeidde hovudsakleg med kjernefysikk og grunnlagsproblem i kvantefysikken, og skreiv mange artiklar, essay og populærvitskaplege artiklar om fysikk, erkjenningsproblem og spurnader om jødisk og ...

                                               

Gotfred Kvifte

Gotfred Ingolf Kvifte var ein norsk fysikar som var professor og seinare rektor ved Noregs Landbrukshøgskule. Han tok dr.philos. i 1953 og var dosent ved Universitetet i Bergen i 1953–54, så professor i fysikk og meteorologi ved Noregs Landbruksh ...

                                               

Iver Steen Thomle

Iver Steen Thomle var ein norsk jurist frå Froland. Han var son til Andreas Thomle, og bror til høgsterettsassessor August Thomle. Thomle vart student 1829 og tok i 1833 juridisk embetseksamen ved universitetet i Christiania. Frå 1834 var kopist ...

                                               

Daniel A. Vigeland

Daniel Andersson Vigeland var ein norsk gardbrukar og stortingsmann frå Froland i Aust-Agder. Daniel Knutsson Vigeland var morfar hans. Vigeland gjekk eit halvtårskurs på Viggo Ullmann sin folkehøgskule. I 1877 arva han garden Vigeland i Øyestad ...

                                               

Niels Henrik Abel

Niels Henrik Abel var ein norsk matematikar. Saman med Sophus Lie blir Abel rekna som den fremste norske matematikaren på 1800-talet, og dei to er òg dei mest respekterte norske matematikarane gjennom alle tider. Innanfor matematikken har han fra ...

                                               

Magnhild Hagelia

Magnhild Hagelia var ein norsk politikar for Arbeidarpartiet. Ho var den første kvinna som presiderte over eit møte i Lagtinget.

                                               

Inger Løite

Inger Haldis Løite er ein norsk arbeidarpartipolitikar. Ho vart innvald på Stortinget frå Aust-Agder i 2005. Ho kjem frå kommunen Gjerstad, lengst aust i Aust-Agder. Løite var medlem av Gjerstad kommunestyre i 1999-2003 og 2003-2007. Ho er ordfør ...

                                               

Sveinung Jensson Vævestad

Sveinung Jensson Vævestad var ein norsk gardbrukar og stortingsmann frå Gjerstad i Aust-Agder. Han representerte Venstre. Vævestad var son til ein gardbrukar og tok i 1883 over farsgarden Vevstad. Han var dessutan heradskasserar i Gjerstad 1893-9 ...

                                               

Johannes Andreas Henschien

Johannes Andreas Henschien var ein norsk skipper og skipsreiar frå Fjære i Aust-Agder, som representerte Nedenes amt på Stortinget 1892-95. Jørgen Henschien var far hans. J.A. Henschien reiste tidleg til sjøs, og vart skipsførar på ein brigg i 18 ...

                                               

Nils Hjelmtveit

Nils Hjelmtveit var ein norsk skulemann og politikar frå Alversund i Hordaland. Han var kyrkje- og undervisningsminister i Nygaardsvold-regjeringa i perioden 1935-45. Far til Hjelmtveit var gardbrukar og si tid ordførar i Alversund herad. Sjølv g ...

                                               

Bendiks Imenæs

Bendiks Karelius Knutsson Imenæs var ein norsk gardbrukar og politikar frå Landvik i Aust-Agder. Han representerte partiet Høgre på Stortinget valbolken 1910-12. Imenæs var son til ein gardbrukar. Sjølv gjekk han den "Dahlske skole" i Grimstad. I ...

                                               

Nils Jacobsen Molland

Nils Jacobsen Molland var ein skipper, skipsreiar, gardbrukar og politikar frå Landvik i Aust-Agder. Han var stortingsmann 1903-06 frå Nedenes amt. Molland var son til ein skipper og gardeigar. Han tok styrmannseksamen i 1874 og reiste same året ...

                                               

Morten Smith-Petersen

Morten Smith-Petersen var ein norsk skipsreiar og politikar frå Grimstad. Han var ein føregangsmann i sjøforsikringa i Noreg, og var stortingsmann frå valkrinsen Arendal og Grimstad i fleire valperiodar i tida 1857-71. Smith-Petersen var son til ...

                                               

Jens Thue

Jens Thue var ein norsk offiser, veginspektør og stortingsmann frå Grimstad. Thue var son til ein kjøpmann. Sjølv gjekk han i bokbindarlære i hovudstaden frå han var 15 til 18 år gammal. I 1838 vart han tilsett som underoffiser ved det norske gev ...

                                               

Ragnar Udjus

Ragnar Udjus er ein norsk politikar og mediamann frå Landvik i Aust-Agder. Han representerte Senterpartiet og Vest-Agder på Stortinget frå 1973 til 1981. Udjus gjekk Birkeland folkehøgskole 1950-51, og tok befalskurs hos Luftforsvaret i Stavern i ...

                                               

Andreas Ugland

Ugland vart sivilingeniør i 1949 på Kings College i Newcastle. I 1951 byrja han å arbeida i Uglands Rederi, som faren åtte. Då faren døydde i 1960, overtok han Uglands Rederi som hovudaksjonær saman med broren Johan Jørgen Ugland med 26 prosent a ...

                                               

Toralf Westermoen

Toralf Westermoen var ein norsk industrileiar og stortingsrepresentant for Kristeleg Folkeparti, fødd i Landvik i Aust-Agder. Gjennom sitt leiarskap i verftsnæringa i Vest-Agder var han ein sentral aktør i utviklinga av og bygginga av hurtigbåtar ...

                                               

Einar Iveland

Einar Iveland var ein norsk lærar og politikar frå Iveland i Aust-Agder. Han var stortingsrepresentant for Venstre og Aust-Agder frå 1950 til 1953. Etter å ha gått på Setesdal landbruksskule skulevinteren 1909/10 gjekk Iveland på Kristiansand lær ...

                                               

Noan Gauslaa

Noan Christian Gauslaa var ein lærar, avisleiar og stortingsmann frå Lillesand i Aust-Agder. I politikken representerte han partiet Venstre. Gauslaa var son til ein smed og skipsreiar. Sjølv vart han student i 1882 og cand. mag. i 1891. Han var l ...

                                               

Tine Sundtoft

Kristine "Tine" Sundtoft er ein norsk politikar. Frå 16. oktober 2013 til 16. desember 2015 var ho klima- og miljøvernminister i regjeringa Solberg. Sundtoft er utdanna siviløkonom frå Handelshøyskolen BI fra 1990. Ho var regiondirektør i NHO i A ...

                                               

Jacob Svendsen

Jacob Svendsen var ein norsk hamnefut og stortingsmann frå Høvåg i Aust-Agder. Jacob Svendsen var frå garden Holte i Høvåg. Faren var gardbrukar og sjømann. Sonen tok også til som sjømann og tok styrmannseksamen. Han dreiv sjømannsyrket i fleire ...

                                               

Arnt Ulstrup

Arnt Severin Ulstrup, opphavleg Arnt Severin Axelsen, var ein norsk lege frå Brekkestø i dåverande Vestre Moland i Aust-Agder. Han var stortingsrepresentant for Høgre og krinsen Østerrisør på Stortinget i periodane 1910-1912 og 1913-15. Ulstrup v ...

                                               

Peder Christian Bjørnsgaard

Peder Christian Bjørnsgaard var ein norsk telegrafist, redaktør og stortingsmann frå Fåberg i Oppland, busett i Risør. Bjørnsgaard var son til ein gardbrukar og kyrkjesongar. Sjølv gjekk han i vel eitt år på Lillehammer realskule, seinare arbeidd ...

                                               

Berge Kringlebotn

Berge Helle Kringlebotn var ein norsk gardbrukar og politikar, stortingsrepresentant 1961-65 frå Aust-Agder og for partiet Venstre. Far til Kringlebotn var styrar av landbruksskulen i Tune i Østfold. Sjølv dreiv han gard i Flosta i Aust-Agder til ...

                                               

Tallak Lindstøl

Tallak Olsen Lindstøl var ein norsk lærar, bankmann, lensmann, statistikar, forfattar og stortingsrepresentant frå Venstre. Han var òg ordførar i Søndeled herredsstyre. Han var son av Ole Torjeson Lindstøl, som òg var stortingsrepresentant.Tallak ...

                                               

Ole Lützow-Holm

Ole Arntzen Lützow-Holm var ein norsk lærar, prest og stortingsmann frå Risør. Han var medlem av Høgre. Peter Holm var far hans. Lützow-Holm vart student frå Aars og Voss skole i Kristiania i 1871 og cand. theol. i 1878. Han var lærar ved middels ...

                                               

Jacob Christian Prebensen

Jacob Christian Wetlesen Prebensen var ein kjøpmann, skipsreiar, trelasthandlar og stortingsmann frå Risør. Nikolai Prebensen var bror hans. Prebensen vart utdanna i handelsfaget under opphald i Nederland og Skottland. Han overtok i 1876 faren si ...

                                               

Nikolai Prebensen

Nikolai Christian Grove Prebensen var ein norsk embetsmann, politikar og diplomat. Jacob Christian Prebensen var bror hans. Prebensen var frå Risør, der far hans dreiv handel i stor stil. Han vart student i 1868 og tok juridisk embetseksamen i 18 ...

                                               

Anton Alexander

Anton Alexander var ein norsk skulemann og politikar frå Tvedestrand. Han representerte Venstre i stortinget 1934-36. Han var son til sjømann Alexander Paulsen, som døydde då Anton var eitt år gammal. Sjølv vart han student frå Kristiansands kate ...