ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 145
                                               

Ullensvang kommune

Ullensvang kommune er ein kommune i Hardanger i Vestland fylke. Han vart oppretta 1. januar 2020 ved samanslåinga av Ullensvang herad, Odda kommune og Jondal kommune.

                                               

Ulvik herad

Ulvik herad ligg i Hardanger i Vestland fylke. Administrasjonssenteret er tettstaden Ulvik. Ulvik er ein av dei kommunane i landet som nyttar nemninga "herad" i staden for "kommune". Viktige næringsvegar er jordbruk, med hovudvekt på frukt- og bæ ...

                                               

Øvre Eidfjord

Øvre Eidfjord er ein tettbygd stad eller ei bygd i Eidfjord kommune, ved botnen av Eidfjordvatnet, 7 km frå Tettstaden Eidfjord. Her bur det om lag 200 menneske. Riksveg 7 går gjennom staden. Når ein skal austover, over Hardangervidda, er Øvre Ei ...

                                               

Fossli Hotel

Fossli Hotel er eit hotell som ligg på Fossli ved Vøringsfossen ved toppen av Måbødalen i Eidfjord kommune. Ola L. Garen 1857-1915 frå Sysendalen var den som fekk idéen til hotellet i 1880-åra. På den tida fanst det berre ein fotsti til toppen av ...

                                               

Hardangervidda Natursenter

Hardangervidda Natursenter er eit museum i Øvre Eidfjord i Eidfjord kommune i Vestland. Senteret har som føremål "å samla og spreia kunnskap om samspelet i naturen, og relasjonane mellom natur og menneskeleg verksemd." Natursenteret vart opna den ...

                                               

Hårteigen

Hårteigen er eit av dei høgaste fjella på Hardangervidda etter Sandfloegga, Nupsfonn og Hardangerjøkulen. Toppen ligg i Ullensvang kommune i Vestland. Fjellet er det mest karakteristiske landemerket på vestvidda og er synleg over store område. De ...

                                               

Litlos

Litlos er ei turisthytte som ligg nord for Litlosvatn på Hardangervidda, i Ullensvang herad i Hordaland fylke. Hytta ligg om lag 1180 m.o.h., og er eigd av Den Norske Turistforening. Litlos er som regel betjent rundt påske, og i sommarsesongen. R ...

                                               

Møsvatn

Møsvatn er ein innsjø som i hovudsak ligg i Vinje kommune i Vestfold og Telemark. Innsjøen er ein del av Skiensvassdraget. Langs breidda er det funne ei mengde spor frå steinalderen, og her finst òg nokre av dei høgastliggande fjellgardane i Nore ...

                                               

Måbødalen

Måbødalen er eit trongt og vilt dalføre i Eidfjord kommune i Vestland. Dalføret tek til frå Øvre Eidfjord og endar i Sysendalen på vestlege Hardangervidda. Gjennom Måbødalen går Riksveg 7 dels i dalbornen, dels i fire tunnelar i fjellveggen på sø ...

                                               

Stavali

Stavali er ein gamal støl i Ullensvang herad i Hordaland. Han ligg på vestdelen av Hardangervidda, 1024 m.o.h. Det har vore stølsdrift i området allereie på 1600 - 1700-talet. I 1939 bygde Bergen Turistforening ei hytte på Stavali. Hytta er i dag ...

                                               

Torehytten

Torehytten er ei sjølvbetjent turisthytte på Hardangervidda, i Ullensvang herad. Ho er den mest nærliggande hytta i Den Norske Turistforening sitt rutenett for turar til Hårteigen. Denne hytta ligg ved Øvre Solvatnet, på rundt 1300 moh. Ho vart b ...

                                               

Tyssevassbu

Tyssevassbu er ei sjølvbetent turisthytte på Hardangervidda i Ullensvang herad. Tyssevassbu ligg mellom Øvre Tyssevatn og Holmevatn på 1319 moh. Hytta vart oppretta av A/S Tyssefaldene og andre bedrifter som var involverte i utbygginga av elva Ty ...

                                               

Vivelid

Vivelid eller Viveli er ei hyttegrend i Veigdalen på Hardangervidda Vest i Eidfjord kommune i Vestland. Grenda ligg på ca 900 moh., og har ingen fastbuande innbyggjarar lenger. Naturen på Vivelid er skiftande, med skog av vier og bjørk og dei to ...

                                               

Bjoa

Bjoa er eit sokn i Vindafjord kommune på Haugalandet i Rogaland fylke, med 504 innbyggjarar. Bjoa er geografisk inndelt i krinsane Utbjoa, Innbjoa og Hauge. Frå Utbjoa går riksveg 543 søraustovertil Ølensvåg, fylkesveg 734 sørover til Skjold og f ...

                                               

Bokn kommune

Bokn kommune ligg i Rogaland fylke i regionen Haugalandet og grensar i sør til Kvitsøy og Stavanger kommune, i nord og aust til Tysvær og i vest til Karmøy. Kommunen vert utgjort av tre øyar der det bur folk, og i tillegg 123 småøyar og holmar. P ...

                                               

Falnes

Falnes er eit sokn i Karmøy kommune, som ligg sørlegast på øya. Det har nesten 3 900 innbyggjarar, dei fleste av dei i tettstaden Skudeneshavn, og høyrer til Karmøy prosti. Falnes kyrkje ligg like aust for.Skudeneshavn. Før Karmøy kommune vart op ...

                                               

Ferkingstad

Ferkingstad er eit sokn og ei bygd i Karmøy kommune, som ligg på sørvestsida av øya, sør for Åkrehamn og nord for Skudeneshavn. Det har nesten 1 600 innbyggjarar og høyrer til Karmøy prosti. Før Karmøy kommune vart oppretta i 1965 var soknet ein ...

                                               

Førresfjorden sokn

Førresfjorden er eit sokn i Tysvær kommune på Haugalandet i Rogaland fylke. Det har omtrent 6 200 inbyggjarar og omfattar den nordvestre, folketettaste delen av kommunen. Soknet har to tettstader, Førre og Aksdal, med kvar si kyrkje. Førre kyrkje ...

                                               

Haugaland prosti

Haugesund kommune Skåre sokn Rossabø sokn Vår Frelser sokn Utsira kommune Utsira sokn Tysvær kommune Tysvær sokn Nedstrand sokn Førresfjorden sokn Bokn kommune Bokn sokn Vindafjord kommune Skjold sokn Vikebygd sokn Ølen sokn Bjoa sokn Vats sokn I ...

                                               

Haugaland videregående skole

Haugaland videregående skole er ein vidaregåande skule i Haugesund i Rogaland, skipa i 1896 som Haugesund Tekniske Aftenskole. Skulen har 800 elevar og 170 tilsette, og tilbyr studiespesialiserande allmennfag, påbygg og fem yrkesfaglege utdanning ...

                                               

Haugesund kommune

Haugesund vart i liten grad påverka av øydeleggingar i 2. verdskrig, og ein til dels særs vakker, eldre trehusbygnad er framleis intakt. Byens særprega rådhus vart skjenka byen av skipsreiar Knut Knutsen O.A.S., og innvia i 1931. Byen fylte 150 å ...

                                               

Nedstrand

Nedstrand er ein tettstad, eit sokn og ei halvøy i Tysvær kommune i Rogaland fylke. Innbyggjarane vert kalla anten nedstrandsbuar eller nedstrendingar.

                                               

Norheim sokn

Norheim er eit sokn i Karmøy kommune på Haugalandet i Rogaland fylke. Det har 8 337 inbyggjarar og omfattar den del av kommunen som ligg aust for Karmsundet, eller fastlandsdelen og øya Fosen. Soknet høyrer til Karmøy prosti.

                                               

Sandeid

Sandeid, eller Sandeidsjøen, ligg inst i Sandeidsfjorden. Fylkesveg 46 går gjennom Sandeid, og Riksveg 514 går nordover til Ølensjøen. Det er barneskule og barnehage i bygda, og den største verksemda er slakteriet til Gilde.

                                               

Skjold på Haugalandet

Skjold er ein tettstad og eit sokn i Vindafjord kommune på Haugalandet i Rogaland fylke. Skjold var tidlegare også ein kommune. Tettstaden har 827 innbyggjarar per 1. januar 2017 og ligg ved nordenden av Skjoldafjorden.

                                               

Sveio kommune

Sveio er den sørlegaste kommunen i Vestland fylke. Han ligg på ei halvøy som peiker nordover og grensar til Haugesund og Tysvær i Rogaland fylke. Halvøya ligg mellom Bømlafjorden i vest og Ålfjorden i aust. Sveio kan både reknast for å høyra til ...

                                               

Tysvær kommune

Tysvær er ein kommune på Haugalandet i Rogaland fylke. Han grensar til kommunane Haugesund og Karmøy i vest, Sveio i Hordaland og Vindafjord i nord, over Vindafjorden i aust ligg Suldal, i sør øykommunen Bokn og over Boknafjorden i sør ligg Stava ...

                                               

Tysvær sokn

Tysvær er eit sokn i Tysvær kommune på Haugalandet i Rogaland fylke. Det har nesten 2 400 inbyggjarar og omfattar den sørvestre delen av kommunen. Tysvær kyrkje ligg ved botnen av Vågen Tysværvågen, ei grein av Førlandsfjorden, omtrent midt i sok ...

                                               

Vats

Då dei norske kommunane vart oppretta ved formannskapslovene i 1837 var Vats ein del av Skjold kommune, men vart i 1891 frådelt som ein eigen kommune, då med 1 095. I 1965 vart Vats kommune nedlagd og gjekk inn i den nyoppretta Vindafjord kommune ...

                                               

Vedavågen

Tettstaden var frå begynninga ein strandstad, og er frå siste hundreårsskiftet samanvaksen med Åkrehamn til den samanhengande tettstaden Åkrehamn/Vedavågen. som òg har vore ein eigen kommune. Dei aller flesta av innbyggjarane bur i tettstaden Åkr ...

                                               

Vikedal

Tettstaden ligg ved Osavika, ei vik på austsida av Sandeidfjorden, ved utlaupet av Vikedalselva. Fylkesveg 46 går gjennom staden som har kombinert barne- og ungdomsskule og kommunal barnehage. Her er tre campingplassar, og mykje av næringsgrunnla ...

                                               

Vindafjord kommune

Vindafjord er ein kommune på Haugalandet i Rogaland fylke. På land grenser kommunen mot Tysvær i sørvest, mot Suldal i søraust og mot hordalandskommunen Etne i aust. I sjøen har Vindafjord grense mot Sveio i vest, Stord i nordvest og Kvinnherad i ...

                                               

Ølen

Ølen er ein tidlegare kommune i Sunnhordland. Kommunen vart frå 1. januar 2002 overført frå Hordaland fylke til Rogaland fylke i samsvar med fleirtalet av innbyggjarane sine ynske. Seinare vart Ølen kommune slege saman med den dåverande Vindafjor ...

                                               

Bindal kommune

Bindal kommune er ein kommune på Helgeland i Nordland fylke. Kommunen ligg heilt sør i fylket og grensar i nord mot Sømna og Brønnøy, i aust mot Grane, i søraust mot Namsskogan, i sør mot Høylandet og Nærøy, og i vest mot Leka. Bindal kommune lig ...

                                               

Brønnøy kommune

Brønnøy er ein bykommune på Helgeland i Nordland fylke. Kommunen har ein flyplass Brønnøysund lufthamn, Brønnøy, og Hurtigruta stoppar her dagleg. Det mest kjende landemerket i Brønnøy er fjellet Torghatten, som ligg vest i kommunen.

                                               

Den Nordske Dale-Viise

Den Nordske Dale-Viise eller Dalevisa er ei vise skriven av Petter Dass og trykt i 1683; det einaste av produksjonen hans vi veit vart trykt i forfattarens levetid. Visa er på 29 vers og er ei munter realistisk skildring av folkeliv på indre Helg ...

                                               

Dønna kommune

For øya kommunen har fått namn etter, sjå øya Dønna. Dønna er ein kommune på Helgeland i Nordland fylke. Dønna kommune vart oppretta i 1962 ved at Nordvik kommune og Dønnes kommune vart slegne i hop. Sidan vart òg Åkvika i Herøy overført til Dønn ...

                                               

Fjerdingar i Helgeland

Fjerdingane på Helgeland hadde mot slutten av mellomalderen funksjonar som distikt for innkreving av skattar og avgifter. Helgeland var i periodar eitt futedømme, i periodar var det delt, nett som det i mellomalderen har vore inndelt i to halvfyl ...

                                               

Grane kommune

Grane er ein kommune i Nordland med Trofors som administrasjonsstad. Andre grender i kommunen er Majavatn, Austervefsna og Svenningdal. Kommunen grensar i nord mot Vefsn kommune, i aust mot Hattfjelldal, i sør mot Røyrvik og Namsskogan kommune, o ...

                                               

Hattfjelldal kommune

Hattfjelldal er ein kommune på Helgeland i Nordland fylke. Han grensar mot Hemnes i nord, Grane og Vefsn i vest, og mot Røyrvik i Nord-Trøndelag i sør. I aust ligg Sverige kommunane Storuman og Vilhelmina i Västerbotten. Administrasjonssentrum i ...

                                               

Helgeland Museum

Helgeland Museum er ei samanslutning av 14 kommunale museum og bygdesamlingar på Helgeland. Samanslutninga gjer at alle musea kan nyta godt av fagkompetansen til dei som er tilknytte samanslutninga.

                                               

Hemnes kommune

For tettstaden Hemnes i Akershus, sjå Hemnes i Aurskog-Høland. Hemnes er ein kommune i Nordland fylke. Administrasjonssenteret er Korgen. Andre tettstader og grender i Hemnes er Bjerka, Hemnesberget, Bleikvasslia og Finneidfjord. Nord for Hemnes ...

                                               

Herøy kommune i Nordland

Herøy kommune er ein kommune på Helgeland i Nordland fylke. Dei største øyane i kommunen er Nord-Herøy, Sør-Herøy, Tenna, Indre og Ytre Øksningan, Staulen og Seløya. Kommunen ligg mot havet i alle retningar og har ingen landegrenser, men ligg i n ...

                                               

Jul på Helgeland

Jul på Helgeland var eit julehefte som kom vart utgjeve av Hålogaland Ungdomslag. I følgje Nynorsk faktabok kom bladet ut i åra 1931-1937. Bladet kom imidlertid ut i mange fleire årgangar - siste utgåva kom i 1995. Frå 1927 til 1995 vart blader r ...

                                               

Lurøy kommune

For øya med same namn sjå Lurøya. Lurøy er ein kommune i Nordland fylke med knapt 2000 innbyggjarar. Lurøy grensar til Rødøy kommune i nord, Træna kommune i vest, Rana kommune i aust og Nesna kommune og Dønna kommune i sør. Kommunesenteret ligg p ...

                                               

Meløy kommune

For øya kommunen har fått namn etter, sjå Meløya i Meløy. Meløy er ein kystkommune midt i Nordland fylke. Ein har tradisjonelt rekna Kunna som den geografiske grensa på kysten mellom Helgeland og Salten. Etter den definisjonen er Meløy ein helgel ...

                                               

Nesna kommune

Nesna er ein kystkommune på Helgeland i Nordland fylke. Forutan tettstaden med same namn har kommunen òg tre øyar, Hugløy/Hugla, Handnesøya og Tomma. Nesna kommune grensar til Rana kommune i aust, og over dei kringliggjande fjordane til Lurøy kom ...

                                               

Rana kommune

Rana er ein kommune i Nordland fylke. Administrasjonssenteret er Mo. Det norrøne namnet var Radund som truleg har samanheng med adjektivet "radr" som tyder rask, snøgg.

                                               

Ranværing

Ranværing eller Nord-helgelandsk er dei tradisjonelle nordnorske målføra på indre Nord-Helgeland, i området kring Ranfjorden og i dalstroka innanfor. Dialekten har både nordnorske og austnorske målmerke. Mange av særdraga er likevel svekka, spesi ...

                                               

Rødøy kommune

For øya med same namn sjå Rødøya. Rødøy er ein kommune i Helgeland i Nordland fylke. Han grensar i nord mot Meløy kommune, i aust mot Rana kommune, i sør mot Lurøy kommune, og i sørvest mot Træna kommune. Rødøy ligg innanfor Sør-Hålogaland bisped ...