ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 132
                                               

Dinglavatnet

Dinglavatnet er eit vatn som ligg på grensa mellom Volda kommune og Ørsta kommune i Møre og Romsdal. Dinglavatnet ligg nedanfor det 807 m høge Melshornet. Frå Volda kjem ein lettast til Dinglavatnet etter ein ca 3.2 km lang bomveg, stengt for van ...

                                               

Eikesdalsvatnet

Eikesdalsvatnet er ein innsjø i Nesset kommune i Møre og Romsdal fylke. Han ligg 22 meter over havet og største djupna er 155 m. Sjøen er lang og smal – snautt 18 km i luftlinje. Arealet er 23 km², noko som gjer Eikesdalsvatnet til den største in ...

                                               

Grytavatnet

Grytavatnet er ein innsjø som ligg i Ørskog kommune. Det er det største vatnet i Ørskog kommune, dersom ein ser bort frå Svartløkvatnet, som ligg i tre kommunar: Ørskog, Skodje og Vestnes. Grytavatnet ligg lengst fram i Vagsvika og er omkransa av ...

                                               

Hovdevatnet

Hovdevatnet er eit vatn som for det meste ligg i Ørsta kommune, med unntak av eit område i sørvest, som høyrer til garden Ytrestøyl i Volda kommune. Hovdevatnet ligg inst inne på Berkneshalvøya. På nordsida av Hovdevatnet, mot Ørstafjorden ligg Y ...

                                               

Lyngnstøylvatnet

Lyngnstøylvatnet er eit vatn i Norangsdalen i Ørsta kommune i Møre og Romsdal fylke. Lyngnstøylvatnet vart til då eit steinskred stengde elva. Det var den 26. mai 1908. Elva overfløymde ei seter, Lygnstøylen med 9 sel, vegen gjennom dalen og noko ...

                                               

Rotevatnet

Rotevatnet er eit vatn som ligg i Volda kommune i Møre og Romsdal. Rotevatnet ligg rett oppom Volda sentrum. Rotevatnet har avlaup til den knapt 1.5 km lange Øyraelva, som renn frå Rotevatnet og ned til hamna i Volda sentrum, og der ut i Voldsfjo ...

                                               

Snipsøyrvatnet

Snipsøyrvatnet er eit vatn som ligg i Hareid kommune i Møre og Romsdal. Vatnet er ca 4.56 km langt og 980 meter på det breiaste. Djupna skal vere ca 34 meter. Vatnet får tilsig frå Nessetelva, Holeelva, Trollelva, Gjerdeelva og nokre små grøver. ...

                                               

Solskjelsvatnet

Solskjelsvatnet ligg på Solskjeløya i Aure kommune på Nordmøre. Vatnet ligg 21.5 meter over havoverflata. Det er kring 200 meter på det breiaste og kring 600 meter langt.

                                               

Vatnevatnet i Ørsta

Vatnevatnet er eit vatn i Ørsta kommune. Vatnevatnet ligg fremst i Åmdalen. Avlaupet frå Vatnevatnet til Åmdalselva er i nordenden. Der heiter det Vassenden. Åmdal Ungdomslag har lagshuset sitt der. Vassendgutane har øva der, og har namnet sitt f ...

                                               

Vikvatnet

Vikvatnet er ein innsjø og eit kraftmagasin som ligg i Norddal kommune i Møre og Romsdal. Vasskilet mot Ottadalen går like ved sørenden av vatnet. Vikvatnet var opphavleg to vatn, Heimste Vikvatnet i nord og det større Fremste Vikvatnet i sør. De ...

                                               

Innsjøar i Nordland

Finnknevatnet Faulvatnet Fiskelausvatnet i Narvik Fjærvatnet Famnvatnet Forsanvatnet Fiskeløysvatnet i Saltdal Fiskvågvatnet Fustvatnet Fellvatnet Fjerdvatnet Forsvatnet Fiskelausvatnet i Grane Fjellvatnet i Bindal Fiskelausvatnet i Rana

                                               

Bleikvatnet

Bleikvatnet er ein innsjø som ligg i Hemnes kommune i Nordland. Bleikvasslia er kalla opp etter Bleikvatnet. Rett nord for Bleikvatnet ligg Okstindan, i sør Kongsfjellet. Bleikvatnet er regulert og fungerer som magasin for Øvre Røssåga kraftstasj ...

                                               

Drevvatnet

Drevvatnet eller Drevvvassbygda er ei bygd i Vefsn kommune i Nordland. Bygda ligg ved Drevvatnet i Elsfjord sokn. Drevvatn stasjon er stoppestad på Nordlandsbanen. Stasjon vart opna i 1941, og ligg 92.9 moh. Til Drevvassbygda reknar ein i tillegg ...

                                               

Engavatnet

Engavatnet er ein innsjø som ligg i Brønnøy kommune i Nordland. Innsjøen er kjend for å vere særs lunefull, og med ujamne mellomrom forsvinn han heilt. Sist sjøen forsvann var i 2000, men det er òg registrert at han har forsvunne i 1957, 1974 og ...

                                               

Fustvatnet

Fustvatnet er ein triangelforma innsjø som ligg i Vefsn kommune i Nordland. Europaveg 6 passerer på vestsida av vatnet, gjennom Fustvassbygda. Sør for vatnet ligg bygda Herringen. Den mindre bygda Tverrlandet ligg på nordaustsida.

                                               

Gresvatnet

Gresvatnet er ein innsjø på grensa mellom Noreg og Sverige. Den norske delen ligg i Hemnes kommune i Nordland fylke, den svenske i Västerbottens län. Innsjøen har eit areal på 22.63 km², av dette 18.67 km² i Noreg. På kart finn vi òg skrivemåten ...

                                               

Hartvikvatnet

Hartvikvatnet er eit vatn som ligg nedst i Vassdalen, ved Bjerkvik i Narvik kommune i Nordland. Innsjøen vart kjend etter ei hending under andre verdskrigen, då elleve tyske Junker 52-fly landa på isen i april 1940 etter å ha møtt på tett snødrev ...

                                               

Heggmovatnet

Heggmovatnet er ein innsjø som ligg i Bodø kommune i Nordland. Vatnet er regulert og vart frå 2007 kommunen si hovudvasskjelde gjennom Bodø Hovedvannverk

                                               

Hundålvatnet

Hundålvatnet er ein regulert innsjø som ligg i Vefsn kommune i Nordland. Vatnet som naturleg renn nordover til Hundåla, vert no leidd vestover til Grytåga kraftverk. Namnet er ikkje sikkert forklart. Det kan ha samanheng med ordet hunn eller hund ...

                                               

Krokvatnet

Krokvatnet er ein innsjø på Korgfjellet. Vatnet ligg på grensa mellom kommunane Hemnes og Vefsn. Krokvatnet er nær delt i to av ein lang tange, langs denne tangen går kommunegrensa. Det ligg mange hytter ved vatnet, spesielt på Hemnessida.

                                               

Langvatnet i Vefsn

Langvatnet er ein langstrekt innsjø i Vefsn. Langvatnet er oppdemt og gjev drikkevatn til delar av Vefsn med Mosjøen. Frå Langvatnet renn elva Skjerva som har sine kjelder i vatna på Reinfjellet. Langvatnet er òg namnet på garden som ligg for nor ...

                                               

Majavatnet

Majavatnet er to vatn, Store Majavatnet og Litl-Majavatnet, som ligg i Grane kommune i Nordland fylke. Vatna ligg øvst i Svenningdals-/Vefsnavassdraget, og har tilsig frå Tomasvatnet i aust og Steinvatna i sørvest. Avløpet er mot nord via Flya, L ...

                                               

Mjåvatnet

Mjåvatnet er ein innsjø som ligg i Vefsn kommune i Nordland. Europaveg 6 passerer på vestsida av vatnet gjennom den såkalla Mjåvassbygda. På austsida av Mjåvatnet ligg Mjåvassfjellet. Mjåvatnet ligg i Fustavassdraget mellom Ømmervatnet og Fustvat ...

                                               

Røssvatnet

Røssvatnet er med eit areal på 219 km² den nest største innsjøen i Noreg. Innsjøen har det sørsamiske namnet Reevhtse. Røssvatnet ligg i kommunane Hattfjelldal og Hemnes i Nordland fylke, 383 meter over havet. Røssvatnet renn ut i Ranfjorden ved ...

                                               

Storglomvatnet

Storglomvatnet er ein regulert innsjø i Meløy kommune i Nordland fylke. Magasinet er regulert for kraftproduksjon i Svartisen kraftverk i Holandsfjorden og er Noregs største vassmagasin med ein kapasitet på 3506 millionar kubikkmeter. Som ein del ...

                                               

Ømmervatnet

Ømmervatnet er ein innsjø som ligg i Vefsn kommune i Nordland. Europaveg 6 passerer på austsida av vatnet, og på nordsida av vatnet går Fylkesveg 254 i Nordland over til Drevja, som bygde soknar til i skole- og kyrkjesamanheng. Namnet kjem av fug ...

                                               

Alnsjøen

Alnsjøen, feilaktig òg kalla "Alunsjøen", er eit vatn som ligg i Lillomarka nord i Oslo. Vatnet har vore drikkevasskjelde for Oslo sidan 1930. Vatnet er demd opp og er regulert av vass- og avløpsetaten. Alnsjøen tømmer vatn til Alnaelva som renn ...

                                               

Besserudtjernet

Besserudtjernet var eit kunstig tjern i botn av Holmenkollbakken, laga kring 1890 ved oppdemming av ein bekk ved Holmensetra. Besserudtjernet hadde vatn frå juni til oktober og då låg det ein scene på vatnet. Om vinteren blei vatnet tappa ut av t ...

                                               

Bogstadvannet

Bogstadvannet er eit vatn som ligg på grensa mellom kommunane Bærum og Oslo. Vatnet ligg 145 moh. og har eit areal på om lag 1 km². Utløpet frå Bogstadvannet er Lysakerelva, med oppdemming i 1931. Det største innløpet er Sørkedalselva. Bogstadvan ...

                                               

Gjersrudtjern

Gjersrudtjern ligg på Klemetsrud sør i Oslo. Vatnet er næringsrikt og grunt, og husar ein rekke fiskeartar. Av desse er åbor, mort, gjedde, suter, karuss og ål. Vatnet er kjend hos meitefiskarar som eit middels godt sutervatn. Det er ikkje tilråd ...

                                               

Hauktjern

Hauktjern er eit tjern i Austmarka i Oslo, litt aust for nordenden av Nøklevann. På austsida av Hauktjern finst det høge bergsider veleigna til fjellklatring og fine teltplassar. Vestsida av vatnet har høge stup og djupe sprekkar. Kroktjernbekken ...

                                               

Maridalsvannet

Maridalsvannet er den største innsjøen i Oslo kommune, plassert i Maridalen, mellom Nordmarka og Lillomarka. Innsjøen har eit areal på 3.83 km² og ligg 149 moh. Maridalsvannet er ein del av Nordmarksvassdraget, og tømmer vatnet mot sør, til Akers ...

                                               

Nord-Elvåga

Nord-Elvåga er ein innsjø i Østmarka på grensa mellom kommunane Lørenskog i Viken og Oslo. Turisthytta Mariholtet ligg på vestsida av Nord-Elvåga. Nord-Elvåga er i sør knytt saman med Sør-Elvåga via eit smalt sund. Over sundet går Skyttenbrua. El ...

                                               

Nøklevann

Nøklevann er eit vatn som ligg i Østmarka i Oslo, ikkje langt frå drabantbyane Bøler og Bogerud. Nøklevann har form av ein nøkkel, noko som mange meiner er grunnen til namnet. Derimot vart vatnet tidlegare kalla Miklivatn, av norrønt "mikill" som ...

                                               

Rottungen

Rottungen er eit vatn i Nordmarka i Oslo kommune. Vatnet er regulert 2 meter, og ligg då 310 meter over havet, mellom Bjørnsjøen i vest og Gåslungen i aust. Den nordlege delen av vatnet vert kalla Rottungrumpa. Nedslagsfeltet er ikkje særleg stor ...

                                               

Sandungen i Oslo

Sandungen er eit vatn som ligg i Oslo og Lunner kommune i Viken fylke. Innsjøen er delt av eit smalt sund med bru. Den vestre, og minste, delen vert kalla Vesle Sandungen mens den austlege og største, delen vert kalla Store Sandungen. Den nordleg ...

                                               

Skjersjøen

Skjersjøen, som ofte vert kalla Skjærsjøen, er ein regulert innsjø i Nordmarka, nordaust for Ullevålseter, 258 moh. På austsida av vatnet går ein skogsbilveg og løype mot Bjørnholt. Skjersjødammen er ei demning i utløpsosen som held vassnivået st ...

                                               

Sognsvann

Sognsvann er ein innsjø i Nordmarka i Oslomarka, innanfor den såkalla markagrensa rett nord for byområdet i Oslo. Sognsvann var drikkevatn for Oslo frå 1876 til 1967, og er demma opp. Bekken ut or vatnet passerer Rikshospitalet på Gaustad og Frog ...

                                               

Solbergvann i Oslo

Solbergvann er ein innsjø i Austmarka i Oslo, nordvest for Nøklevann. Han har eit areal på 0.0125 km² og ligg 235 moh. Ein mindre bekk renn frå Solbergvann til Nøklevann.

                                               

Steinbruvann

Steinbruvann er eit kjent badevatn i Lillomarka nord for Oslo. Vatnet ligg i eit populært rekreasjonsområde nedanfor Røverkollen, i kort avstand frå Grorud og Romsås. Det er gode høve for turar inn i marka frå vatnet, både for vandrarar, syklista ...

                                               

Store Åklungen

Store Åklungen er eit vatn som ligg 293 meter over havet i skogsområdet Nordmarka i Oslo, attmed gangvegen frå Sognsvann nordover til serveringsstaden Ullevålseter. Vatnet har avlaup i sør til ein bekk som gjeng til vatnet Lille Åklungen, som har ...

                                               

Sør-Elvåga

Sør-Elvåga er eit vatn i Austmarka på grensa mellom Oslo og Lørenskog kommunar. Vatnet gjev drikkeforsyningar til delar av det søraustre Oslo. Etter at Nord-Elvåga vart demd opp med 9 meter i 1964, vart Sør-Elvåga hengjande saman med Nord-Elvåga ...

                                               

Vesletjern i Lillomarka

Vesletjern, også kalla Lilletjern, er ein dam på Ammerud ved markagrensa til Lillomarka i Oslo. Tjernet er demd opp og er regulert som offentleg badeplass. Vesletjern har mudderbotn, som mange av markavatna. På det djupaste er det 9 meter djupt. ...

                                               

Østensjøvannet

Østensjøvannet ligg midt i bydelen Østensjø i Oslo. Drabantbyar og bustadstrøk rundt Østensjøvannet er Bogerud, Abildsø, Manglerud, Rognerud, Oppsal, Ulsrud og Bøler.

                                               

Øyungen i Oslo

Øyungen er eit vatn i Nordmarka i Oslo. Det er 0.75 km² stort, ligg 283 meter over havet, og høyrar til den austre greina av Nordmarksvassdraget. Vatnet er demma opp med den store Øyungsdammen i søraust, der Skarselva renn ut og ned til Dausjøen, ...

                                               

Altevatnet

Altevatnet er ein innsjø i Bardu kommune i Troms. Altevatnet er den tiande største innsjøen i Noreg. Innset, Straumsmo og Bardufoss kraftverk nyttar alle den magasinkapasiteten som ligg i Altevatnet. Magasinkapasitet er på 1027 millionar m 3. Vat ...

                                               

Breiavatnet

Breiavatnet er eit lite innlandsvatn midt i sentrum av Stavanger kommune, ved Domkyrkja. Breiavatnet får vatn frå Mosvatnet gjennom Kannikbekken. Naturvitskaplege undersøkinger har vist at Breiavatnet vart danna for om lag 3000 år sidan då ein de ...

                                               

Frøylandsvatnet

Sjå òg Frøylandsvatnet i Sandnes. Frøylandsvatnet er ein innsjø i landskapet Jæren. Grensa mellom kommunane Klepp og Time i Rogaland fylke går gjennom vatnet. Tettstadene Bryne, Klepp stasjon og Kvernaland ligg alle ved Frøylandsvatnet. Som Frøyl ...

                                               

Litla Stokkavatnet

Litla Stokkavatnet er eit innlandsvatn i Stavanger kommune i Rogaland. Litla Stokkavatnet er 0.15 km² stort. Møllebekken renn frå Litla Stokkavatnet, og er det største tilløpet til Stora Stokkavatnet. Rundt vatnet går det ein tursti.

                                               

Lundevatnet

Lundevatnet er ein innsjø på grensa mellom kommunane Lund i Rogaland og Flekkefjord i Vest-Agder. Innsjøen har eit areal på 25.9 km² og ligg 49 moh. Han er av dei 10 djupaste innsjøane i landet med ei største djupne på 314 meter. E39 går langs au ...