ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 13
                                               

Georg Eliassen

Georg Eliassen var ein norsk arkitekt. Saman med Saman med Andreas Bjercke dreiv han arkiitektfirma Bjercke og Eliassen frå 1914 til 1960. I lag med Bjercke mottok han Houens fonds diplom fire gonger og Sundts premie to. Eliassen fekk St. Olavs O ...

                                               

Hamsunsenteret

Hamsunsenteret på Presteid i Hamarøy er eit kultursenter som har til formål å presentere livet og forfattarskapet til nobelprisvinnaren Knut Hamsun. Hamsunsenteret vert drive av Nordlandsmuseet. Byggherre for Hamsunsenteret var Nordland fylkeskom ...

                                               

Peter Daniel Hofflund

Peter Daniel Hofflund var ein norsk arkitekt. Han er særleg kjend for Trondheim kunstforening, eit oppdrag han fekk etter ei arkitektkonkurranse. Bygget blei reist i 1930 og fekk Houens fonds diplom året etter. Hofflund fekk òg den same utmerking ...

                                               

Holmsbu Billedgalleri

Holmsbu Billedgalleri, Stiftelsen Holmsbu Billedgalleri Henrik Sørensens samlinger, er ei stifting som eig eit kunstmuseum på Holmsbu i Asker kommune. Museet, som opphavleg var eigd av Hurum kommune, vart skipa i 1963 på grunnlag av ein gåve med ...

                                               

Jan Inge Hovig

Jan Inge Hovig var ein norsk arkitekt. Hovig fullførte studiet ved Norges tekniske høgskole i 1946. Frå 1947 til 1950 var han byarkitekt i Narvik under gjenoppbyggingen av byen som hadde vorte bomba under andre verdskrigen i 1940. I 1950 flytta h ...

                                               

Ingierstrand bad

Ingierstrand bad er eit friluftsbad, sjøbad, på austsida av Bunnefjorden i Nordre Follo kommune, omlag 15 kilometer sør for sentrum i Oslo. I 1936 kjøpte Oslo kommune Ingierstrand bad med eit stort kringliggjande areal for at folk i byen skulle f ...

                                               

Kristin Jarmund

Kristin Jarmund er ein norsk arkitekt. Kristin Jarmund er utdanna frå Norges tekniske høgskole i Trondheim og Architectural Association School of Architecture i London. Frå 1978 til 1983 var ho tilsett ved Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor. I 1985 ...

                                               

Jensen & Skodvin Arkitektkontor

Jensen & Skodvin Arkitektkontor as er eit norsk arkitektfirma som vart skipa i 1995 av Jan Olav Jensen og Børre Skodvin. Føretaket har teikna fleire bygningar dei har motteke prisar for.

                                               

Justervesenet

Justervesenet er ein statleg etat, underlagt Nærings- og handelsdepartementet, med ansvar for nasjonale normalar for måleiningar og dessutan for kontroll av målereiskapar som blir brukt ved økonomiske oppgjer med meir. Justervesenet representerer ...

                                               

Louis Kloster

Louis Kloster var ein norsk arkitekt frå Stavanger. I 1975 fekk Kloster Houens fonds diplom for bygningen til Noregs Bank i Stavanger. Han fekk diplom frå Europa Nostra for bevaringa av dei raude sjøhusa same stad i 1979.

                                               

Knut Knutsen

Knut Knutsen var ein kjend norsk arkitekt på 1900-talet. Arbeidet hans før krigsutbrotet var innanfor dei rådande konvensjonane i arkitekturen. Med tida blei dei mindre bunde og meir i samklang med teoriane hans. Knutsen var fascinert av funksjon ...

                                               

Arne Korsmo

Arne Korsmo var ein norsk leiande funksjonalistisk arkitekt og formgjevar. Han underviste ved Statens håndverks- og kunstindustriskole og var professor ved Noregs Tekniske Høgskole i Trondheim. Åleine og i samarbeid med mellom anna Sverre Aasland ...

                                               

Kunstnernes Hus

Kunstnernes Hus ligg i Wergelandsveien ved Slottsparken i sentrum av Oslo. Huset opna i 1930 som ei sjølvstendig stifting eigd av norske kunstnarar, og mottek finansiell stønad frå Kulturdepartementet. Institusjonen vert styrt av eit styre med fe ...

                                               

Ole Landmark

Ole Døsen Landmark var ein norsk arkitekt. Ole Landmark vart fødd og døydde i Bergen. Han var son av ingeniør Johan Peter Berg Landmark og Monsine Dorothea Landmark fødd Døsen. Ole Landmark tok eksamen i 1909 frå Trondhjems Tekniske Læreanstalt p ...

                                               

Frederik Konow Lund

Frederik Ludvig Konow Lund var ein norsk arkitekt som vert rekna mellom dei beste arkitektane i Noreg på fyrste halvparten av 1900-talet. Han hadde studert kunstsoge ved universitetet i Kristianina Oslo frå 1908, og arkitektur ved den tekniske hø ...

                                               

Reidar Lund

Reidar Winge Lund var ein norsk arkitekt frå Skoger i Drammen. Lund tok arkitekteksamen ved NTH i Trondheim i 1932. Han og Arne Pedersen dreiv sidan eige arkitektfirma i Oslo. Lund fekk i 1949 Sundts premie for Villa Storstein i Oslo, og i 1961 H ...

                                               

Morgenstierne & Eide

Morgenstierne & Eide var eit norsk arkitektfirma skipa i Oslo i 1909 av arkitektane Christian Morgenstierne og Arne Eide. Firmaet stod bak fleire prosjekt med mellom anna sosial boligbygging, til dømes hagebyane Arctanderbyen og Hasleby på Fryden ...

                                               

Mortensrud kyrkje

Mortensrud kyrkje er ei arbeidskyrkje frå 2002 i Søndre Nordstrand, Oslo kommune. Ho er teikna av arkitektane Jan Olav Jensen og Børre Skodvin frå Jensen & Skodvin Arkitektkontor. Kunstnarleg koordinering var ved Kirkelig kulturverksted. Kyrkja s ...

                                               

Herman Munthe-Kaas

Herman Munthe-Kaas var ein norsk arkitekt og møbeldesignar. Saman med Gudolf Blakstad dreiv han arkitektfirmaet Blakstad og Munthe-Kaas Arkitekter i rundt 50 år. Dei samarbeida om fleire byggverk, mellom anna Haugesund rådhus, Odd Fellow-bygget i ...

                                               

Operahuset i Oslo

Operahuset i Oslo er bygget til Den Norske Opera & Ballett og ligg i Bjørvika inst i Oslofjorden. Huset er teikna av arkitektkontoret Snøhetta AS som vann ein arkitektkonkurranse i 2000. Det vart opna 12. april 2008. Bygningen har vunne mange pri ...

                                               

Oslo Lufthamn

Oslo lufthamn, Gardermoen er ei internasjonal lufthamn som ligg på Gardermoen på grensa mellom Nannestad og Ullensaker kommune i Viken, 40 kilometer nord for Oslo. Lufthamna er Noregs største, og Noregs hovudflyplass. Den vart opna den 8. oktober ...

                                               

Magnus Poulsson

Magnus Poulsson var ein norsk arkitekt. Han er særleg kjend for Oslo Rådhus og Telegrafbygninga i Oslo, begge saman med Arnstein Arneberg. Andre kjende verk er DFDS-garden i Karl Johans gate 1 i Oslo, restauranten på Folkemuseet, Eysteinskyrkja o ...

                                               

Egill Reimers

Egill Reimers, fødd og død i Bergen, var rekna som ein av dei mest markante arkitektane i Bergensområdet i første halvdel av 1900-talet. Reimers var ferdig utdanna som arkitekt ved Technische Hochschule, München i 1902, og arbeidde først ved Stad ...

                                               

Adolf Schirmer

Adolf Schirmer var ein norsk arkitekt, son av Heinrich Ernst Schirmer og bror av Herman Major Schirmer. Schirmer var først i lære hos faren, seinare studerte han i Berlin og Paris. Han arbeidde som privat arkitekt i Oslo i åra 1874 - 86. I 1887 v ...

                                               

Ole Lind Schistad

Ole Lind Schistad var ein norsk arkitekt og møbelteiknar. Schistad var fødd i Molde i Møre og Romsdal. Han var ein av dei som introduserte ideala til funksjonalisme i norsk arkitektur. Han skapte nokre av hovudverka frå perioden. Under gjenoppbyg ...

                                               

Einar Oscar Schou

Einar Oscar Schou var ein norsk arkitekt fødd i Kristiania. I åra 1898-1901 var han elev ved Den kongelige tegneskole i Oslo under Herman Schirmer og ved Kungliga Konsthögskolan under Claes Grundström mellom 1901 og 1903. Schou teikna mellom anna ...

                                               

Snøhetta AS

Snøhetta AS er eit internasjonalt arkitekt-, landskapsarkitektur- og interiørdesignfirma i Oslo. Firmaet vart starta i 1989 av Craig Dykers og Kjetil Thorsen. Namnet Snøhetta skal kome frå det første kontoret deira, som låg i loftsetasjen til Dov ...

                                               

Statsarkivet i Bergen

Statsarkivet i Bergen, Årstadvegen 22, er ein del av Arkivverket og tek hand om eldre arkivmateriale frå statlege organ på lokalt og regionalt nivå i Hordaland og Sogn og Fjordane. Institusjonen vart oppretta i 1885, og vart fram til 1919 kalla S ...

                                               

Storetveit kyrkje

Storetveit kyrkje er ei langkyrkje frå 1930 som ligg på Storetveit i Fana bydel i Bergen. Kyrkja er soknekyrkje for Storetveit kyrkjelyd i Fana prosti. Tomta vart gjeven til kyrkja av eigaren av Storetveit gard, Wilhelm Mohr sr. Byggjeprosessen v ...

                                               

Telegrafbygningen

Telegrafbygningen eller Telegrafen er ein bygning i Bergen. Gateadressa er Starvhusgaten 4. Bygget ligg sentralt i Bergen med hovudfasaden vendt mot Byparken terminal, Byparken, musikkpaviljongen og Vestlandske kunstindustrimuseum. Bygningen vart ...

                                               

Tromsdalen kyrkje

Tromsdalen kyrkje, òg kalla Ishavskatedralen, er ei kyrkje i Tromsøysund sokn i Tromsø domprosti. Namnet Ishavskatedralen har kyrkja etter si karakteristiske form; forma og dei lyse felta gjev assosiasjonar til isfjell. Kyrkja, som vart vigsla i ...

                                               

Harald Aars

Harald Aars var ein norsk arkitekt, fødd og død i Kristiania/Oslo der han òg hadde det meste av sitt virke. Aars var utdanna ved Kristiania tekniske skole i 1895 og studerte deretter ved Royal College of Art i London i åra 1897-98. I 1904 etabler ...

                                               

Sverre Aasland

Sverre Aasland, òg Sverre Lasanda, var ein norsk funksjonalistisk arkitekt. Han er særleg kjend for sitt samarbeid med Arne Korsmo og saman skapte dei mellom anna Villa Dammann i Havna allé 15 i Oslo. Bygget fekk Houens fonds diplom for god arkit ...

                                               

Dominikanarklosteret i Trondheim

Dominikanarklosteret i Trondheim låg ved krysset mellom Kjøpmannsgata og Bruveita i Trondheim sentrum. Det vart grunnlagt ein gong før 1234, og er hyppig omtalt i skriftlege kjelder gjennom mellomalderen. Truleg har anlegget forfalle relativt ras ...

                                               

Findalslaft

Findalslaft er ei gammal type laftehogg frå tidleg mellomalder, det vil seia før svartedauden. Denne laftetypen er den eldste i Noreg. Findalslaftet er karakterisert ved at laftehalsen sit i nedre del av stokken. Laftet kan ha kinning anten i und ...

                                               

Helgeseter kloster

Helgeseter kloster, Elgeseter kloster eller berre Helgeseter var eit augustinarkloster som låg der bydelen Elgeseter i Trondheim er idag. Ingen synlege spor av klosteret er tilbake, men restane finst i grunnen mellom eigedomane Klostergata 47 og ...

                                               

Håkonshallen

Håkonshallen er ein steinhall frå mellomalderen, i Bergen. Håkonshallen vart først oppført under Håkon Håkonsson, som herska over Noreg frå 1217 til 1263. Første gongen ein veit at hallen vart brukt var under bryllaupet til kong Håkon sin son, Ma ...

                                               

Munkeliv kloster

Munkeliv kloster i Bergen skal ha vorte oppretta kring 1110 av kong Øystein Magnusson. Det var eit benediktinarkloster og vigd til erkeengelen Mikael. Det vart reist på det området som framleis vert kalla Klosteret, på høgda ned mot Nordnes. Kyrk ...

                                               

Nonneseter kloster i Bergen

Nonneseter kloster var eit kloster for kvinner i Bergen i mellomalderen. Med unnatak for tårnfoten og det søndre kor-kapellet frå klosterkyrkja, er alt anna borte no. Tårnfoten og kor-kapellet ligg no skild frå kvarandre av våre dagars bygningar ...

                                               

Nonneseter kloster i Oslo

Nonneseter kloster i mellomalderbyen Oslo har vore eit kloster for kvinner, og har mest truleg høyrd til benediktinarordenen, sjølv om det ikkje er råd å stadfesta dette. Klosteret er kjend frå skriftlege kjelder frå 1161, ettersom det er omtalt ...

                                               

Selje kloster

Selje kloster er ruinane av eit benediktinarkloster på øya Selja i Selje kommune i Sogn og Fjordane fylke. Klosteret ligg rett sør om Stadlandet, på vestsida av øya, rett ut mot Sildegapet og Stadhavet. Øya Selja ligg 15 minutt med båt frå fastla ...

                                               

Tautra kloster

Tautra kloster, eller på latin Monasterium sanctæ Mariæ de Tuta insula i gamal tid, er ruinane av eit kloster på øya Tautra i Trondheimsfjorden. Tautra er ein del av Frosta kommune. Klosteret var eit cisterciensarkloster som vart innvigd den 25. ...

                                               

Vastveitloftet

Vastveitloftet er ein norsk kulturhistorisk bygning på friluftmuseet Skansen i Stockholm. Dette stabburet, som er Skansen sin eldste bygning, er òg det einaste huset til museet som opphavleg ikkje kjem frå Sverige. Fram til år 1900 stod Vastveitl ...

                                               

Ytterby kyrkje

Ytterby kyrkje var ei kyrkje i Ytterby i Kungälv kommune i Bohuslän. Dette området tilhøyrer no Sverige, men i mellomalderen, då kyrkja vart bygd, var det ein del av Noreg. Kyrkja var oppført i romansk stil rundt 1100. Kyrkja vart delvis riven på ...

                                               

Michael Smith Arentz

Michael Smith Arentz var ein norsk arkitekt fødd i Stavanger. Arentz var utdanna i Hæren. I 1811 vart han sekondløytnant i Ingeniørkorpset og i 1846 major i Ingeniørbrigaden. Han arbeidde som ingeniør ved Akershus festning frå 1832. Arentz fekk f ...

                                               

Svend Aspås

Svend Halvorsen Aspaas var ein norsk byggmeister, arkitekt og kyrkjebyggar. Han leia mellom bygginga av dei store åttekantkyrkjene i stein: Røros kyrkje, Vang kyrkje og Sør-Fron kyrkje. For Stor-Elvdal kyrkje var han og arkitekt. Svend Aspaas kom ...

                                               

Thorvald Astrup

Thorvald Astrup var ein norsk arkitekt som særleg stod for fleire norske industribygg. Han vart fødd i Kristiania Oslo og utdanna seg til arkitekt ved Kristiania Tekniske Skole 1891 til 1892. Deretter tok han Kunst- og handtverksskulen i Kristian ...

                                               

Herman Backer

Herman Major Backer, fødd og død i Christiania var ein norsk arkitekt. Han var far til arkitekt Lars Backer og statistikar Julie Backer. Backer er kjend for sine mange luksuriøse villaer, storslåtte, offentlege bygg, forretningsbygg i tillegg til ...

                                               

Lars Backer

Lars Thalian Backer fødd og død i Oslo var ein norsk arkitekt og son av Herman Backer. Han er kjend for sine funksjonalistiske arbeid, og var ein pioner for modernismen i norsk arkitektur på 1920-talet. Backer studerte ved Statens Håndverks- og K ...

                                               

Carl Julius Bergstrøm

Carl Julius Bergstrøm var ein norsk arkitekt med base i Trondheim frå 1872. Han arbeidde i både Trøndelagsfylka og i Nordland og Troms. Bergstrøm teikna fleire kyrkjer og den mest kjende av desse er kan hende Vågan kyrkje.