ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 129
                                               

Søndre Høland kyrkje

Søndre Høland kyrkje er ei krosskyrkje i tre i Aurskog-Høland kommune, Viken fylke. Dette er den tredje kyrkja på Hemnes. Dei to tidlegare kyrkjene stod nordvest for tettstaden. Kyrkja vart oppført i 1865–66 av byggmeistrane Gulbrand Johnsen og A ...

                                               

Bryn kyrkje

Bryn kyrkje er ei langkyrkje i Bærum kommune i Viken fylke. Kyrkja var teikna av P.H. Holtermann og avløyste si tid Tanum kyrkje, sjølv om denne ikkje vart riven etterpå. Emanuel Vigeland utsmykka koret med mellom anna glasmåleri, nytt altar og a ...

                                               

Eiksmarka kyrkje

Eiksmarka kyrkje er ei arbeidskyrkje på Eiksmarka i Bærum kommune i Viken fylke. Ei kyrkje frå 1959 teikna av Jahn H. Jahnsen vart riven i 2013. Nytt kyrkjebygg teikna av Terje Grønmo vart oppført og innvigd i 2014. Namnet vart endra frå Grinilun ...

                                               

Helgerud kyrkje

Helgerud kyrkje er ei arbeidskyrkje i Bærum kommune i Viken fylke. Det er ingen kyrkjegard på staden. Ein nyttar Steinsskogen gravlund eller Tanum kyrkjegard.

                                               

Løkke bru

Løkke bru er ei bru over Sandvikselva i Sandvika i Bærum kommune. Opphavleg var brua ei køyrebru som fram til 1978 inngjekk i Ringeriksveien, men vart freda og flytt noko lenger opp i Sandvikselva i samband med at det vart bygd ei ny og meir tids ...

                                               

Berger kyrkje

Berger kyrkje er ei langkyrkje i Svelvik i Viken fylke. Kyrkja vart teikna av Schak Bull og innvigd i 1895. Dei same teikningane vart kort tid etter nytta ved bygginga av Ytre Arna kyrkje. Kyrkja vart omfattande restaurert i 1948–49 og var i priv ...

                                               

Bragernes kyrkje

Bragernes kyrkje er ei langkyrkje i Drammen kommune, Viken fylke. Kyrkja er oppført i teglstein og har 850 sitjeplassar. Kyrkja vart oppført etter at den førre kyrkja strauk med i bybrannen i 1866. Dette er ei av dei mest påkosta kyrkjene i Noreg ...

                                               

Konnerud gamle kyrkje

Konnerud gamle kyrkje er ei langkyrkje frå 1858 i Drammen kommune i Viken fylke. Ho avløyste ei kyrkje frå 1760 som vart oppført nokre tiår etter at det vart starta gruvedrift i området. Då folketalet auka på 1970- og 1980-talet, vart kyrkja for ...

                                               

Konnerud nye kyrkje

Konnerud nye kyrkje er ei arbeidskyrkje frå 1996 i Drammen kommune i Viken fylke. Ho avløyste Konnerud gamle kyrkje frå 1858 etter at folketalet på staden hadde auka på 1970- og 1980-talet. Kyrkja har om lag 300 sitjeplassar i kyrkjesalen og 200 ...

                                               

Nedre Eiker kyrkje

Nedre Eiker kyrkje er ei langkyrkje i Drammen kommune i Viken fylke. Kyrkja vart oppført i 1858–60, og interiøret vart endra i 1957. Kyrkja vart sett i stand til 150-årsjubileet i 2010. På ein del av kyrkjegarden nord for den gamle riksvegen står ...

                                               

Skoger kyrkje

Skoger kyrkjer eller Skoger nye kyrkje er ei langkyrkje i upussa tegl i Drammen kommune i Viken fylke. Ho avløyste Skoger gamle kyrkje, som er den eldste kyrkja i Drammen. Kyrkjegarden er stor og vart utvida i 2011–12.

                                               

Svelvik kyrkje

Svelvik kyrkje er ei langkyrkje i Svelvik i Viken fylke. Kyrkja vart teikna av Wilhelm Hanstein, med Christian H. Grosch som konsulent. Ho avløyste ei mellomalderkyrkje som var vigsla til Nikolas av Myra. I staden for altartavle har kyrkja glasmå ...

                                               

Åssiden kyrkje

Åssiden kyrkje er ei arbeidskyrkje frå 1967 i Drammen kommune i Viken fylke. Kyrkja er oppført i raud teglstein og har 350 sitjeplassar i kyrkjesalen og 250 i tilstøytande sal. Kyrkjegarden er ved Åssiden kapell, om lag 1.7 km lengre vest, nær gr ...

                                               

Feiring kyrkje

Feiring kyrkje er ei langkyrkje i Eidsvoll kommune i Viken fylke. Dette er den tredje kyrkja på staden, som har hatt kyrkje sidan mellomalderen. Inventaret frå dei tidlegare kyrkjene vart avhenda då nykyrkja vart bygd, men det er sidan henta inn ...

                                               

Råholt kyrkje

Råholt kyrkje er ei langkyrkje i Eidsvoll kommune i Viken fylke. Kyrkja er oppført i pussa tegl, og inventaret har vorte endra fleire gonger. Tårnet vart reparert i 2008.

                                               

Mari kyrkje

Mari kyrkje er ei langkyrkje i tettstaden Ytre Enebakk i Enebakk kommune i Viken fylke. Kyrkja har sin bakgrunn ei testamentarisk gåve frå Maren Kamph, som eigde fleire gardar i området.

                                               

Borge kyrkje i Østfold

Borge kyrkje er ei langkyrkje frå 1861 i Fredrikstad kommune i Viken fylke. Byggverket er i stein og har 270 sitjeplassar. Staden der kyrkja står, kan ha vore eit gamalt gudehòv, og den fyrste kyrkja var vigsla til Heilag-Olav. Det har vore fleir ...

                                               

Fredrikstad domkyrkje

Fredrikstad domkyrkje er ei langkyrkje frå 1880 i Fredrikstad kommune i Viken fylke. Byggverket er i tegl og har 1100 plassar. Sidan 1911 har det vore ei fyrlykt i kyrkjetårnet. Lykta har nummer 010800 i den norske fyrlista med namn "Kirketårnet" ...

                                               

Gressvik kyrkje

Gressvik kyrkje er ei langkyrkje i Fredrikstad kommune i Østfold fylke. Bygginga tok lang tid: frå 1917 til 1925. Kyrkja er i stein og har 450 sitjeplassar. Ho avløyste ei kyrkje som brann i 1915.

                                               

Kråkerøy kyrkje

Johannessen, Geir Harald, red. 2011. Kråkerøy kirke 1911-2011, en livsfrisk 100-åring. Kråkerøy menighetsråd. Kråkerøy kyrkje i kulturminnesok.no, nettstaden til Riksantikvaren Rasmussen, Alf Henry, red. 1993. Våre kirker. Norsk kirkeleksikon. Ki ...

                                               

Rolvsøy kyrkje

Rolvsøy kyrkje er ei langkyrkje frå 1908 i Fredrikstad kommune i Østfold fylke. Kyrkja er bygd i teglstein og er i romansk stil. Ho har 450 sitjeplassar. Ein kan kome til kyrkja via Riksveg 109 og Riksveg 112.

                                               

Torsnes kyrkje

Torsnes kyrkje er ei langkyrkje frå 1860 i Fredrikstad kommune i Østfold fylke. Byggverket er i stein og har 225 sitjeplassar. Kyrkja har våpenhus med takryttar i vest, og sakristitilbygget i aust er frå 1918 utvida 1963. Før kyrkja vart bygd, st ...

                                               

Østre Fredrikstad kyrkje

Østre Fredrikstad kyrkje er ei krosskyrkje i Fredrikstad kommune i Østfold fylke. Kyrkja vart tidlegare berre kalla Fredrikstad kyrkje. Det har vore ei rekkje tidlegare kyrkjer på staden, og dei har alle brent. Den noverande kyrkja har vorte endr ...

                                               

Drøbak kyrkje

Drøbak kyrkje er ei krosskyrkje i Drøbak i Frogn kommune i Viken fylke. Kyrkja vart oppført i 1774-76 på initiativ frå kjøpmannen Niels Carlsen. Ho har eit rikt rokokkointeriør og ei rekkje gamle portrettbilete.

                                               

Frogn kyrkje

Frogn kyrkje er ei langkyrkje i Frogn kommune i Viken fylke. Kyrkja vart oppført av Hersleth Entreprenør og vigsla den 6. juni 1999 etter at den førre kyrkja vart påtent og brann i 1994. Det har elles vore kyrkje i Frogn sidan mellomalderen, utan ...

                                               

Gjerdrum kyrkje

Gjerdrum kyrkje er ei krosskyrkje frå 1686 i Gjerdrum kommune i Viken fylke. Kyrkja er fleire kilometer utanfor kommunesenteret Ask, ved det som var bygdesenteret i gamal tid. Kyrkja vart gjenreist av Anders Simonsen på Søndre Gjerdrum gard etter ...

                                               

Heni kyrkje

Heni kyrkje er ei langkyrkje frå 1864 i Gjerdrum kommune i Viken fylke. Det var vore andre kyrkjer på staden før dagens, noko inventaret vitnar om. Domenico Erdmann restaurerte det overmåla inventaret i 1924.

                                               

Herad kyrkje i Gol

Herad kyrkje er ei langkyrkje frå 1934 i Gol kommune i Viken fylke. Arkitekt Ole Stein la fram eit utkast allereie i 1912, men det tok nokre år før kyrkja vart bygd. Ho er tydeleg stavkyrkjeinspirert og har fellestrekk med andre Stein-kyrkjer som ...

                                               

Asak kyrkje

Asak kyrkje er ei langkyrkje frå 1893 i Halden kommune i Viken fylke. Byggverket er i tegl og har 400 plassar. Det er bygd i ein enkel, nygotisk stil.

                                               

Jellhaugen

Jellhaugen er òg ein haug 4 km nordvest av Røros sentrum. Jellhaugen er ein stor gravhaug på Gjellestad i Berg i Halden kommune i Viken fylke. Han er ni meter høg og har eit ovalt grunnplan på ca. 85 x 70 meter, noko som truleg gjer han til den n ...

                                               

Prestebakke kyrkje

Prestebakke kyrkje er ei langkyrkje frå 1795 i Halden kommune i Viken fylke. Byggverket er i tre og har 225 plassar. Dette er hovudkyrkja i Enningdalen sokn. Kyrkjestaden var tidlegare der Søndre Enningdalen kyrkje står no, og det er lett å bland ...

                                               

Søndre Enningdalen kyrkje

Søndre Enningdalen kyrkje er ei langkyrkje frå 1956 i Halden kommune i Viken fylke. Byggverket er i tre og har 100 plassar. Tilkomst til staden er via fylkesveg 22. Det har stått kyrkjer på staden - som ligg berre eit par kilometer frå grensa til ...

                                               

Tistedal kyrkje

Tistedal kyrkje er ei langkyrkje frå 1865 i Halden kommune i Viken fylke. Byggverket er i teglstein og har 250 plassar. Kyrkja vart teikna av stadsingeniør Gustav Blom Kielland, og ansvarleg for murararbeidet var Gunder Johnsen. Kyrkja har glasmå ...

                                               

Hol kyrkje i Hallingdal

Rasmussen, Alf Henry 1993. Våre kirker. Norsk kirkeleksikon. Kirkenær: Vanebo forlag. s. 516. ISBN 82-7527-022-7. Sigrid Marie og Håkon Christie: Hol kirke i "Norges kirker"

                                               

Hovet kyrkje

Hovet kyrkje er ei langkyrkje frå 1910 i Hol kommune i Viken fylke. Interiøret vart restaurert etter planar av Arnstein Arneberg i 1960, og våpenhuset vart utvida i 1994. Kyrkjegarden vart teken i bruk i 1890-åra. Det finst òg bårehus og serviceb ...

                                               

Skurdalskyrkja

Skurdalskyrkja eller Skurdalen kyrkje er i Hol kommune, Viken fylke. Kyrkja er oppført i betong forblenda med naturstein. Ho har trekanta grunnflate og pyramidetak. Kyrkjegarden vart teken i bruk allereie i 1938.

                                               

Hurdal kyrkje

Hurdal kyrkje er ei langkyrkje frå 1681 i Hurdal kommune i Viken fylke. Det har vore kyrkje på staden sidan mellomalderen, og på 1600-talet vart forskjellige delar av kyrkja erstatta med nye delar i tur og omgang. Gamalt inventar har vore skifta ...

                                               

Skrukkeli kapell

Skrukkeli kapell er ei langkyrkje frå 1923 i bygda Skrukkelia nordvest for Skrukkelisjøen i Hurdal kommune i Viken. Bygget er tømra og har sitjeplass til 118 personar.

                                               

Askim kyrkje

Askim kyrkje er ei krosskyrkje frå 1878 i Indre Østfold kommune, Viken fylke. Tidlegare stod det ei steinkyrkje, Askim gamle kyrkje, frå mellomalderen på staden. Kyrkja vart oppført etter teikningar av byggmeister og ordførar A.C. Furuholmen, som ...

                                               

Heli kyrkje

Heli kyrkje er ei langkyrkje frå 2001 som vart oppført etter at den førre kyrkja brann i 1996. Kyrkja er tradisjonell i ytre form og har om lag same areal som den førre, men har ei anna planløysing.

                                               

Hærland kyrkje

Hærland kyrkje er ei langkyrkje i Indre Østfold kommune i Viken fylke. Dette er den fjerde kyrkja i Hærland. Den fyrste stod på grunn frå garden Hærland, medan dei tre siste har stått på den noverande kyrkjestaden, ved garden Revholt. I tillegg t ...

                                               

Mysen kyrkje

Mysen kyrkje er ei langkyrkje i Indre Østfold kommune i Viken. Kyrkja vart teikna av Hjalmar Welhaven, og arkitekturen er stavkyrkjeinspirert. I 1937 vart koret utsmykka av Per Vigeland, som måla veggene og taket og laga glasmåleri.

                                               

Spydeberg kyrkje

Spydeberg kyrkje er ei langkyrkje frå 1844 i Spydeberg, Indre Østfold kommune i Viken. Kyrkja vart vigsla i 1844, etter at den førre kyrkja brann i 1841. Ved sida av kyrkja står eit gravkapell frå 1922.

                                               

Trømborg kyrkje

Trømborg kyrkje er ei langkyrkje i Indre Østfold kommune i Viken. Kyrkja vart teikna av Hjalmar Welhaven og vigsla i 1878. Seinare vart ho restaurert i 1954–55 etter planar av Mons Løvfald. Då vart det sett inn glasmåleri av Borgar Hauglid.

                                               

Jevnaker kyrkje

Jevnaker kyrkje er ei verna åttekantkyrkje frå 1834 i Jevnaker kommune på Hadeland i Viken fylke. Ho er bygd i tre og har 400 sitjeplassar. Det opphavlege interiøret er teke godt vare på, mellom anna med preikestolen plassert over altaret i ein k ...

                                               

Randsfjord kyrkje

Randsfjord kyrkje er ei langkyrkje i Jevnaker kommune i Viken fylke. Kyrkja vart teikna av Hans Horn og innvigd i 1916. Horn har også teikna gravkapellet som står på kyrkjegarden.

                                               

Kongsberg kyrkje

Kongsberg kyrkje er ei krosskyrkje i Kongsberg kommune i Viken fylke som er bygd i åra frå 1740 til 1761, og vidgjeten for sitt rike interiør i rokokko. Kyrkja har grunnplan i form av ein gresk kross og fasadar av raud, upussa teglstein. Grunnfla ...

                                               

Tuft kyrkje

Tuft kyrkje er ei langkyrkje like utanfor Hvittingfoss i Kongsberg kommune i Viken fylke. Kyrkja vart teikna av Torkil Johansen Aschehoug. Dette vart så korrigert av Jacob Wilhelm Nordan før byggmeister Christian Hansen utarbeidde dei endelege te ...

                                               

Glesne kapell

Glesne kapell er ei langkyrkje i Krødsherad kommune i Viken fylke. Kyrkjegarden vart innvigd eit par år etter kapellet, i 1911. På den står eit gravkapell frå 1927.

                                               

Olberg kyrkje

Olberg kyrkje er ei langkyrkje utanfor Noresund i Krødsherad kommune i Viken fylke. Som for Holmen kyrkje i Prestfoss har ein teke utgangspunkt i teikningane til Bamble kyrkje ved oppføring av kyrkja, som avløyste ei stavkyrkje frå mellomalderen. ...