ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 128
                                               

Dorothe Engelbretsdatters hus

Dorothe Engelbretsdatters hus er eit hus i Bergen som har tilhøyrd diktaren Dorothe Engelbretsdotter. Det blei oppført i 1712 ved foten av Heggebakken, tvers overfor Bispebrønnen, tomta som ni har nummer 42 i Kong Oscarsgate i Bergen. Bygningen b ...

                                               

Fridalen kyrkje

Fridalen kyrkje er ei arbeidskyrkje i Bergen kommune i Vestland fylke. Kyrkja vart bygd som kombinert interimskyrkje og kyrkjelydshus i 1937. I 1957 vart Fridalen skilt ut frå Årstad som eige sokn, og kyrkja fekk sakristi, prestekontor og ny kyrk ...

                                               

Fyllingsdalen kyrkje

Fyllingsdalen kyrkje er ei halvsirkelforma arbeidskyrkje frå 1976 i Bergen kommune i Vestland fylke. Byggverket er i betong og har 342 sitjeplassar i sjølve kyrkjesalen. Det er gravplass nokre hundre meter søraust for kyrkja.

                                               

Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Kunst- og designhøgskolen i Bergen, tidlegare Kunsthøgskolen i Bergen, også kalla Bergen Kunsthøgskole, er ein vitskapleg høgskule i Bergen som tilbyd høgare utdanning innan visuell kunst og design. Høgskulen har avdelingar for Kunst og Design. U ...

                                               

Loddefjord kyrkje

Loddefjord kyrkje er ei langkyrkje frå 1926 i Bergen kommune i Vestland. Byggverket er i mur og har 250 sitjeplassar. Kyrkjegarden er 4–500 meter nordaust for kyrkja.

                                               

Nygård kyrkje

Nygård kyrkje er ei arbeidskyrkje frå 1972 som ligg på Nygård på ytre Laksevåg i Bergen. Ein tok opp planen om å byggja ei kyrkje på Nygård rett etter andre verdskrigen tok slutt. Det vart utarbeidd planar til ei ny kyrkje i 1954, men økonomiske ...

                                               

Salhus kyrkje

Salhus kyrkje er ei langkyrkje frå 1924 i Bergen kommune i Vestland. Byggverket er i tegl og har 300 siteplassar. Arkitekt for kyrkja var Ole Landmark. Kyrkja er soknekyrkje i Salhus sokn i Åsane prosti. Det er kyrkjegard ved kyrkja som vart innv ...

                                               

Sandvikskyrkja

Sandvikskyrkja er ei treskipa hallkyrkje i nygotikk frå 1881 i Bergen kommune i Vestland. Kyrkja har eit litt smalare polygonalt avslutta kor i aust og et tårn i vest som er plassert i lengdeaksen til kyrkja. Kyrkja har gneis som byggjemateriale ...

                                               

Schøtstue

Schøtstue er ein bygningstype som vart nytta på Bryggen i Bergen. Omgrepet schøtstue er truleg ein hanseatisk tysk-begensk versjon av det som på norrønt vart kalla skytningsstofa – ein stad der det vart halde samanskotsgilde, altså spleisegilde. ...

                                               

Seminarium Fredericianum

Seminarium Fredericianum eller Bergens barneasyl, er eit bygg på Asylplass 2 i bydelen Bergenhus i Bergen. Den eldste barnehagen i Noreg heldt til i bygget. I 1750 vart Seminarium Fredericianum skipa av biskop Erik Pontoppidan d.y. som eit meir s ...

                                               

MF "Skånevik"

MF "Skånevik" er ei bilferje levert frå Ulstein mek. Verksted i Ulsteinvik i juni 1967 til Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap. Skroget vart levert frå Molde Verft A/S i Hatlestrand. Ferja gjekk i rute i Sunnhordland fram til 2001. I 2002- ...

                                               

Solheim kyrkje i Bergen

Solheim kyrkje er ei langkyrkje i Bergen kommune i Hordaland fylke. Kyrkja vart oppført i 1956 som soknekyrkje for Solheim sokn skilt ut frå Årstad 1957. Dette er sidan slått saman med St. Markus sokn til nye Løvstakksiden sokn. Kyrkja vart vigsl ...

                                               

Åsane gamle kyrkje

Ei kyrkje på same staden er nemnt alt i 1598. Steinkyrkja, om lag slik vi kjenner ho i dag, vart vigsla av biskop Johan Nordahl Brun. På 1800-talet vart kyrkja bygd om fleire gonger. Byggverket er i stein og tre. I 1935 vart kyrkja restaurert av ...

                                               

Fusa kyrkje

Fusa kyrkje er ei langkyrkje frå 1962 i Bjørnafjorden kommune i Vestland fylke. Kyrkja vart teikna av arkitekt Ole Halvorsen og har 350 sitjeplassar. Dette er den fjerde kyrkja på staden.

                                               

Lysekloster kapell

Lysekloster kapell er ei langkyrkje som ligg om lag 300 meter frå ruinane av Lyse kloster, i Lysefjorden i Bjørnafjorden kommune i Vestland fylke. Kapellet vart bygd av Lyseklostergodset sin første private eigar, stiftsskrivar Nils Hanssønn Smidt ...

                                               

Sævareid kapell

Sævareid kapell er ei langkyrkje frå 1956 i Bjørnafjorden kommune i Vestland fylke. Byggverket vart opphavleg bygd som gravkapell. Kor og sakristi kom til i 1961. Arkitekt ved begge høve var Anders Nordtvedt. I 1986 vart eit frittståande bårehus ...

                                               

Strandebarm kyrkje

Strandebarm kyrkje står i Strandebarm i Kvam herad i Vestland fylke, og er ei langkyrkje bygd i tre i 1876. Arkitekt for kyrkja var Ole Vangberg. Kyrkja er soknekyrkje i Strandebarm sokn i Hardanger og Voss prosti. Den noverande kyrkja er den tre ...

                                               

Undarheim gard

Undarheim gard på Husnes i Kvinnherad var opphavleg bygt som offisersbustad og stod ferdig i 1824. I ein periode var det sorenskrivarbustad og barndomsheimen til forfattaren Jonas Lie. Seinare kjøpte Christoffer Hoelfeldt Lund og kona Marie huset ...

                                               

Gjerstad kyrkje på Osterøy

Gjerstad kyrkje står på Gjerstad i Osterøy kommune i Vestland fylke, og er ei langkyrkje bygd i tre i 1870. Byggmeister for kyrkja var Ole Vangberg. Han baserte teikningane på grannekyrkja Bruvik kyrkje som han òg hadde vore byggmeister for. Teik ...

                                               

Haus kyrkje

Haus kyrkje står på Haus i Osterøy kommune i Vestland fylke, og er ei langkyrkje bygd i tre i 1874. Kyrkja er teikna av Ole Vangberg, medan Askild Aase og Mikjel Svenheim var byggmeistrar. Det har vore kyrkje på staden sidan mellomalderen. Haus-k ...

                                               

Havråtunet

Havrå eller Havråtunet er ein gard som ligg lunt og sørvendt på Solstranda på Osterøy. Jorda er fruktbar og mange varmekjære plantearter veks i dei bratte liene. Ved Sørfjorden ligg garden Havrå midt i eit særprega kulturlandskap. På garden er kl ...

                                               

Hosanger kyrkje

Hosanger kyrkje står i Hosanger i Osterøy kommune i Vestland fylke, og er ei mura langkyrkje frå 1796. Det har vore kyrkje i Hosanger sidan mellomalderen. Fyrste gongen Hosanger-kyrkja er nemnd i kjeldene er frå 1329. Dette var mest truleg ei sta ...

                                               

Ådland kyrkje

Ådland kyrkje er ei kyrkje frå 1851 i Samnanger kommune i Vestland fylke i Noreg. Kyrkja ligg på Ådland, og vert også kalla "Ådlandskyrkja" eller "kyrkja på Ådland". Ho er også kjend som "Samnanger kyrkje". Byggverket er i tømmer og har ca. 300 p ...

                                               

Baldersteinen

Baldersteinen, òg kalla Fritjofsteinen, er ein bautastein som er plassert i Baldershagen i Sogndal kommune. Denne bautaen skal vere den største i sitt slag i landet, og er 7.8 meter høg og 1.25 meter brei. Ein reknar med at steinen er frå åra 500 ...

                                               

Fylkesmannsgarden på Nybø

Fylkesmannsgarden på Nybø er ein gamal embetsmannsgard i Leikanger. Kommunen overtok Fylkesmannsgarden i 1974. Eigedommen omfattar sju bygningar: hovudbygningen og fire små hus tett attmed, eit turkehus og eit naust lenger ute. På 1980-talet var ...

                                               

Villa Lorna

Villa Lorna er ein stor gamal sveitsarvilla to kilometer vest for sentrum i Balestrand. Villaen er ein av mange sveitsarvillaer i Balestrand og vart bygd i 1904/05 av den britiske jernbaneingeniøren James Livesey. Byggmeister var A. Korsvoll frå ...

                                               

Jondal kyrkje

Jondal kyrkje står i Jondal sentrum i Ullensvang kommune i Vestland fylke, og er ei langkyrkje bygd i tre i 1888. Kyrkja er med sine 700 sitjeplassar den største i Hardanger, og ho vert òg kalla Hardangerkatedralen. Altertavla syner nedtakinga av ...

                                               

Tyssedal kyrkje

Tyssedal kyrkje står i industristaden Tyssedal på austsida av Sørfjorden i Ullensvang kommune i Vestland fylke, og er ei langkyrkje frå 1965. Kyrkja er ei såkalla naustkyrkje og er teikna av arkitekt Axel Fronth. Kyrkja har eit høgt og spist salt ...

                                               

Evanger kyrkje

Evanger kyrkje står på Evanger i Voss herad i Vestland, og er ei langkyrkje frå 1851. Byggmeister for kyrkja, som er bygd i tre og har sitjeplassar til 250 personar, var Ole Syslak. Kyrkja er soknekyrkje i Evanger sokn i Hardanger og Voss prosti.

                                               

Mjølfjell sportskapell

Mjølfjell sportskapell står i hytte- og utfartsområdet Mjølfjell aust i Raundalen i Voss herad i Vestland, og er ei langkyrkje frå 1976. Kapellet er teikna av Leiv Tvilde og Dag Mossige og er bygd i tre.

                                               

Oppheim kyrkje

Oppheim kyrkje, tidlegare Uppheim kyrkje, står på Nedre Oppheim på nordvestsida av Oppheimsvatnet i Voss herad i Vestland, og er ei langkyrkje bygd i tre i 1871. Arkitekt for bygget var byggmeister Ole Vangberg, som også stod bak nabokyrkja Vinje ...

                                               

Vinje kyrkje på Voss

Vinje kyrkje står på Nedre Vinje i Voss herad i Vestland, og er ei langkyrkje bygd i tre i 1871. Arkitekt for kyrkja var byggmeister Ole Vangberg. Vangberg laga også teikningane til Oppheim kyrkje, som vart oppført same året som Vinje kyrkje. Joh ...

                                               

Aremark kyrkje

Aremark kyrkje er ei langkyrkje i tegl frå 1861 i Aremark kommune, Viken fylke med 400 sitjeplassar. Arkitekt var P.H. Holtermann. Kyrkja vart vigsla av prost Carl Wulff 6. november 1861. Kyrkja avløyste ei steinkyrkje frå mellomalderen via til S ...

                                               

Holmgill kyrkje

Holmgill kyrkje er ei langkyrkje frå 1902 i Aremark kommune i Viken fylke. Namnet vert ofte skrive "Holmegil", men offisiell skrivemåte er "Holmgill". Arkitekt er Halfdan Berle. Kyrkja vart oppført i tre og vigsla 27. februar 1902. Ho har 240 sit ...

                                               

Heggedal kyrkje

Heggedal kyrkje står i Heggedal sør i Asker kommune i Akershus fylke, og er ei tømra langkyrkje bygd i åra 1929–31. Ho høyrer til Asker prosti i Oslo bispedømme og vart innvigd 12. april 1931. Arkitekt for bygget var Fritz Holland. Kyrkja hadde f ...

                                               

Holmen kyrkje i Asker

Holmen kyrkje er ei av kyrkjene i Asker prosti under Oslo bispedøme, og ligg på Vestre Nes, mellom Nesbru og Slependen, i Asker kommune i Akershus fylke. Holmen kyrkje er mellom dei fyrste sokalla "moderne arbeidskyrkjene" som vart bygt i Noreg. ...

                                               

Holmsbu kyrkje

Holmsbu kyrkje er ei lafta langkyrkje frå 1887 i Asker kommune i Viken fylke. Interiøret er sterkt prega av ei oppussing fram mot 1954 utført av Holmsbumålarane, blant dei Henrik Sørensen. Kyrkja er òg rehabilitert på 2000-talet.

                                               

Kongsdelene kyrkje

Kongsdelene kyrkje er ei lafta langkyrkje frå 1905 i Sætre i Asker kommune i Viken fylke. Kyrkja står på toppen av ein knaus, og kyrkjegarden ligg nedanfor, på nordaustsida.

                                               

Nærsnes kyrkje

Nærsnes kyrkje er ei langkyrkje i Asker kommune i Viken fylke. Bygget vart oppført som bedehus i 1893 og innvigd som kapell i 1900. I 1924–25 vart det bygd om etter planar av arkitekt Alfred Christian Dahl. Det vert i dag titulert som kyrkje. Det ...

                                               

Slemmestad kyrkje

Slemmestad kyrkje er ei langkyrkje frå 1935 i Asker kommune i Viken fylke. Kyrkja vart utvida mot aust med sal for kyrkjelyden og andre rom, og ho var utvida også i 1978 og 2010. Det er ikkje kyrkjegard ved kyrkja. Gravlunden i Slemmestad er ved ...

                                               

Østenstad kyrkje

Østenstad kyrkje er ei av kyrkjene i Asker prosti under Oslo bispedøme, og ligg på Østenstad i Asker kommune i Akershus fylke. Attmed kyrkja ligg den eine av dei to gravlundane i Asker kommune, opparbeidd i 2008; den andre ligg kring Asker kyrkje ...

                                               

Åros kyrkje

Åros kyrkje er ei langkyrkje frå 1903 i Asker kommune i Viken fylke. Kyrkja vart endra i 1963–65 etter planar av Ragnar Nilsen. Altarkrusifikset og glasmåleria er frå den tida.

                                               

Aurskog kapell

Aurskog kapell er gravkapellet ved Aurskog kyrkje i Aurskog-Høland kommune, Viken fylke. Det vart teikna av B. Askvig og oppført i 1963–64. Byggverket er i tre og har 125 sitjeplassar. Det overtok i 2009 Grönlund-orgelet frå Oppegård kyrkje.

                                               

Aurskog kyrkje

Aurskog kyrkje er ei trekyrkje i Aurskog-Høland kommune, Viken fylke. Kyrkja vart teikna av Otto Schønheyder og oppført av byggmeister Günther Schüssler i 1881, men vigsla først den 2. juni året etter. Bygningskroppen har tilsynelatande eit par s ...

                                               

Bjørkelangen kyrkje

Bjørkelangen kyrkje er ei langkyrkje i tre i Aurskog-Høland kommune, Viken fylke. Kyrkja vart oppført i 1923–25 av byggmeister Olaf Fallet og dei tre sonane hans. Korveggen er måla av Gunnar Wang med eit bilete på 7.5 m x 5 m av himmelferda. Dett ...

                                               

Hemnes gamle kyrkjegard

Hemnes gamle kyrkjegard er den gamle kyrkjestaden i Søndre Høland, om lag halvannan kilometer nordvest for dagens Søndre Høland kyrkje med kyrkjegard. Det har stått to kyrkjer på staden. Den første var vigd til Olav den heilage den 22. januar ukj ...

                                               

Løken gamle kyrkjegard

Løken gamle kyrkjegard er den gamle kyrkjestaden på Løken, om lag ein halv kilometer sørvest for den noverande kyrkja. Det har stått to kyrkjer på staden før kyrkjestaden vart flytta i 1883. Om den eldste kyrkja er ikkje mykje kjent anna enn at k ...

                                               

Løken kyrkje

For kyrkja med liknande namn på Løkken Verk i Trøndelag, sjå Løkken kyrkje Løken kyrkje er ei langkyrkje frå 1883 i Aurskog-Høland kommune i Viken fylke. Kyrkja vart oppført av byggmeister Andreas Keitel på grunnlag av teikningar utarbeida av A.C ...

                                               

Mangen kapell

Mangen kapell er ei langkyrkje i tre i Aurskog-Høland kommune, Viken fylke. Kapellet vart teikna av ingeniør Anders Haneborg og oppført av byggmeister Martin Johnsen. Harald Borg laga glasmåleri til korveggen i 1953 og altartavla i 1956.

                                               

Rømskog kyrkje

Rømskog kyrkje er ei langkyrkje i Aurskog-Høland kommune, Viken fylke. Ei stavkyrkje på staden er nemnt første gong i 1369, men vart truleg bygd om lag hundre år tidlegare. I 1723 fekk kyrkja eit lafta kor, og i 1799 vart skipet erstatta med eit ...