ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 127
                                               

Åna

Åna er ein fjord i kommunane Flekkefjord i Vest-Agder og Sokndal i Rogaland, som dannar den ytste delen av fylkesgrensa. Fjorden strekker seg om lag 4 km nordaustover og endar opp ved Åna-Sira der elva Sira munnar ut i fjorden. Fjorden har innløp ...

                                               

Årdalsfjorden i Rogaland

Årdalsfjorden er ein fjordarm av Fognafjorden og Boknafjorden i Hjelmeland og Strand kommune i Rogaland. Han strekkjer seg 10 km austover frå innløpet til Årdal. Han har innløp mellom Høylandsklubben i nordvest for Fiskå i Strand og Helgøy. Nord ...

                                               

Adventfjorden

Adventfjorden er ein fjord på øya Spitsbergen, som høyrer til øygruppa Svalbard. Adventfjorden er ein sidefjord på sørsida av og om lag midt i Isfjorden. Adventfjorden er om lag sju km lang og 3–5 km brei. Inst på sørvestsida av fjorden ligg admi ...

                                               

Bellsund

Bellsund er ein fjord på vestsida av Spitsbergen på Svalbard. Han ligg sør for Isfjorden og har innløp mellom Kapp Martin og Bellsund fyr i nord og Kapp Lyell i sør og strekkjer seg om lag 83 km austover til botn av Van Mijenfjorden. Van Mijenfjo ...

                                               

Billefjorden

Billefjorden er ein 11 km lang fjordarm inst i Isfjorden på Spitsbergen på Svalbard. Billefjorden går av frå Isfjorden saman med Sassenfjorden, mellom dei ligg fuglereservatet Gåsøyane. Det nedlagde sovjetiske gruvesamfunnet Pyramiden ligg i fjor ...

                                               

Bockfjorden

Bockfjorden er ein fjordarm i Woodfjorden på nordkysten av Spitsbergen på Svalbard. Han går sørvestover frå Woodfjorden mot Sverrefjellet og har ei lengd på om lag 12 km. Innløpet ligg nord for Kapp Kjeldsen. Inst i fjorden ligg Jotunkjeldene, to ...

                                               

Brennevinsfjorden

Brennevinsfjorden er ein fjord på nordvestkysten av øya Nordaustlandet på Svalbard og er 22 km lang. Brennevinsfjorden er truleg den same fjorden som er teikna inn på Hendrick Doncker sitt kart frå 1663 som Brandewyns Bay. Ein engelsk ekspedisjon ...

                                               

Hornsund

Hornsund er ein 30 km lang fjord på vestsida av Spitsbergen på Svalbard. Inst i fjorden forgreinar han seg i Samarinvågen, Brepollen og Burgerbukta. Fjorden er det naturlege skiljet mellom Sørkapp Land og resten av Spitsbergen. I Hornsund ligg de ...

                                               

Isfjorden på Svalbard

Isfjorden er ein fjord på vestsida av Spitsbergen på Svalbard. På sørsida av fjorden ligg halvøya Nordenskiöld land, på nordsida Oscar II land og Dickson land. Munningen av fjorden er prega av avrunda fjell av folda grunnfjell. På sørsida, innanf ...

                                               

Kongsfjorden på Svalbard

Kongsfjorden er ein 24 km lang fjord på vestkysten av Spitsbergen på Svalbard. Han har felles munning med Krossfjorden, munningen ligg mellom Kvadehuken og Kapp Mitra. På sørvestsida av Kongsfjorden ligg Brøggerhalvøya, med fjelltoppar rundt 6–80 ...

                                               

Krossfjorden på Spitsbergen

Krossfjorden er ein 28 km lang fjord på vestkysten av Spitsbergen på Svalbard. Han har felles munning med Kongsfjorden. Munningen til Krossfjorden blir rekna frå Kapp Mitra til Kapp Guissez. Om lag 15 km inn i fjorden blir han delt i to på langs ...

                                               

Magdalenefjorden

Magdalenefjorden er ein fjord på nordvestkysten av Spitsbergen på Svalbard, mellom Hoel-halvøya og Reusch-halvøya. Han er om lag 9 km lang og var ei viktig hamn i kvalfangst-tida. Fjorden er omgjeve av fjell på mellom 600 og 800 meter. Det er man ...

                                               

Møllerfjorden

Møllerfjorden er ein fjordarm inst i Krossfjorden på vestkysten av Spitsbergen på Svalbard. Han har fire små fjordarmar og ligg på austsida av halvøya Kong Haakons halvøy, eit 700 m høgt fjellmassiv som er ca 2 km breitt og 11 km langt. Den inste ...

                                               

Rijpfjorden

Rijpfjorden er ein fjord på nordsida av Nordaustlandet på Svalbard. Han strekkjer seg 40 km sørover frå Nordenskjoldbukta og er opp mot 12 km brei. Fjorden har innløp mellom Kapp Loven i vest og Kapp Wrede i aust. Kapp Wrede er eit nes på Platenh ...

                                               

Sassenfjorden

Sassenfjorden ligg inst i Isfjorden på Spitsbergen i øygruppa Svalbard. Han går av mot aust-søraust og er rundt 15 km lang. Inst i fjorden, på nordsida, ligg fjellformasjonen Tempelet. Her vender fjorden mot nordaust og skiftar namn til Tempelfjo ...

                                               

Sorgfjorden

Sorgfjorden er ein fjord på austsida av Spitsbergen på Svalbard, om lag ni km lang og tre km brei ved munningen. Han munnar ut nord i Hinlopenstretet. Fjorden har vore mykje brukt som base for fangstfartøy og vitskaplege ekspedisjonar. Ved munnin ...

                                               

St. Jonsfjorden

St. Jonsfjorden er ein fjord på vestkysten av Spitsbergen på Svalbard. Han munnar ut i Forlandsundet mellom øya Prins Karls Forland og området Oscar II Land på Spitsbergen. Fjorden er 24 km lang, og frå to til fem km brei. Det ligg mange brear la ...

                                               

Tjuvfjorden

Tjuvfjorden er ein fjord på sørsida av Edgeøya på Svalbard. Fjorden strekkjer seg om lag 37 km nordaustover til Dyrdalen. Han har innløp mellom Kvalpynten i nordvest og Negerpynten i søraust. Nesten heilt inne i fjorden ligg Tjuvfjordlaguna på au ...

                                               

Van Mijenfjorden

Van Mijenfjorden er ein fjordarm av Bellsund på vestsida av Spitsbergen på Svalbard. Fjorden strekkjer seg om lag 57 km nordaustover til munningen av Paulabreen. Han har innløp på kvar side av Akseløya, som er ei lang og smal øy som nesten blokke ...

                                               

Wijdefjorden

Wijdefjorden er ein fjord på nordsida av Spitsbergen på Svalbard. Fjorden skjer 109 km rett inn i landet mellom Andrée Land i vest og Margaretas Land i aust. Han smalnar jamnt av innover og har berre ei sidearm, Vestfjorden, som tar av mot vest i ...

                                               

Tanafjorden

Tanafjorden er ein fjord i Troms og Finnmark fylke i kommunane Gamvik, Berlevåg og Tana. Fjorden strekkjer seg 66 km sørover til bygda Smalfjord i botn av fjorden og ligg mellom Nordkinnhalvøya i vest og Varangerhalvøya i aust. Fjorden har innløp ...

                                               

Beitstadfjorden

Beitstadfjorden er den inste fjordarmen av Trondheimsfjorden i kommunane Steinkjer, Inderøy og Verran. Fjorden er 28 km lang frå sørvest til nordaust, og 6-8 km brei. Innløpet til fjorden går via Skarnsundet i sør og strekkjer seg nordaustover ti ...

                                               

Beitstadsundet

Beitstadsundet er ein fjordarm av Trondheimsfjorden som går nordover frå Beitstadfjorden og inn til Vellamelen ved Hjellbotn. Fjorden har ei lengd på 13 km og ligg i kommunane Steinkjer og Verran i Trøndelag. Fjorden har innløp mellom Rarnberg i ...

                                               

Bjugnfjorden

Bjugnfjorden er ein fjord i Ørland kommune i Trøndelag. Fjorden strekkjer seg 13 km austover til Botngård i botn av fjorden. Fjorden har innløp mellom Kjeungan i sør og Bjugnskjær ved Nes i nord. Tettstaden Uthaug ligg på sørsida av fjorden, like ...

                                               

Bjørkøyfjorden

Bjørkøyfjorden er ein delfjord av Hemnfjorden i Hemne kommune og Snillfjord kommune i Trøndelag. Fjorden strekkjer seg 6 km søraustover og utgjer den smale delen av Hemnfjorden. Fjorden har innløp mellom Stokkaunbukta i aust og Innervågen i vest. ...

                                               

Brandsfjorden

Brandsfjorden er ein fjord i Roan kommune i Trøndelag. Fjorden strekkjer seg 9.5 km søraustover til Straum i botn av fjorden. Fjorden har innløp mellom øya Terningen i sør og Kvassholmen ved Storvika i nord. Aust for Terningen ligg Spælodden og m ...

                                               

Brattjerfjorden

Brattjerfjorden er ein fjord i Osen kommune i Trøndelag. Fjorden strekkjer seg 2 km sørover til Setran i botn av fjorden. Fjorden har innløp mellom Staurneset i vest og Straumholet i aust. Garden Brattjer, som fjorden er kalla opp etter, ligg på ...

                                               

Eidsfjorden i Åfjord

Eidsfjorden er ein fjordarm av Skråfjorden i Åfjord kommune i Trøndelag. Fjorden strekkjer seg 4 km nordaustover til Straumen, eit smalt sund der Skråfjorden held fram vidare innover. Fjorden startar på nordaustsida av Grimstadøya og ligg søraust ...

                                               

Fillfjorden

Fillfjorden er ein fjord i Hitra kommune i Trøndelag. Fjorden strekkjer seg 7.5 km vestover til Valen sør for Fillan, som fjorden er kalla opp etter. Fjorden ligg på sørsida av Fjellværsøya og går først vestover mot Fillan før han deler seg i to. ...

                                               

Fjærangen

Fjærangen er ein fjordarm av Foldafjorden i Nærøy kommune i Trøndelag. Fjorden strekkjer seg 4.5 km søraustover til Fjærangsetran i botn av fjorden. Fjorden har innløp mellom Bremneset i nordaust og Sminesneset i sørvest. Ved Smineset kryssar rik ...

                                               

Flakkfjorden

Flakkfjorden er ein delfjord av Trondheimsfjorden i Trondheim kommune i Trøndelag. Fjordstykket ligg i den sørlege halvdelen av Trondheimsfjorden mellom Korsfjorden og om lag 10 km austover til der Strindfjorden startar. Fjorden startar om lag ve ...

                                               

Foldafjorden

Foldafjorden, Foldfjorden eller berre Folda er ein fjord i Namsos og Nærøysund kommune i Trøndelag. Folda er eit havområde som ligg utanfor fjorden og strekkjer seg sørover og Foldafjorden er fjorddelen av dette området. Innerfolda er ein lang fj ...

                                               

Frøyfjorden

Frøyfjorden er ein fjord mellom øyane og kommunane Frøya og Hitra i Trøndelag. Fjorden strekkjer seg 36 km frå vest til aust. Fjorden har innløp i vest mellom Sletringen fyr i nord og Morodden i sør. Det ligg særs mange holmar og skjer på kvar si ...

                                               

Fættenfjorden

Fættenfjorden er ein 2 km lang sidefjord til Åsenfjorden ved Trondheimsfjorden. Fjorden startar mellom Blekkpynten og Paradisbukta, nordaust for Saltøya og stoppar inne i Fætten, sørvest i Vuddudalen i Levanger. På andre sida av Blekkpynten ligg ...

                                               

Hemnfjorden

Hemnfjorden er ein fjordarm av Trondheimsleia langs kommunegrensa mellom Hemne og Snillfjord i Trøndelag. Fjorden strekkjer seg 25 km sørover til Kyrksæterøra i botn av fjorden, men medrekna sidefjorden Snillfjorden er lengda 30 km. Fjorden har i ...

                                               

Innerfolda

Innerfolda eller Indre Foldafjorden er den inste fjordarmen av Foldafjorden i Nærøy og Høylandet kommunar i Trøndelag. Fjorden strekkjer seg 45 km nordaustover frå Kolvereid, og seinare søraustover til Kongsmoen i botn av fjorden. Fjorden har inn ...

                                               

Korsfjorden i Sør-Trøndelag

Korsfjorden er ein delfjord av Trondheimsfjorden i Orkdal, Trondheim og Indre Fosen i Trøndelag. Fjorden ligg i området der Flakkfjorden går vidare austover og Orkdalsfjorden går sørover. Fjorden har ei lengd på om lag 4 km frå vest til aust. Kom ...

                                               

Kråkvågfjorden

Kråkvågfjorden er ein fjord i Hitra, Agdenes og Ørland kommune i Trøndelag. Fjorden strekkjer seg 13 km søraustover til starten av Trondheimsfjorden. Fjorden ligg på vestsida av Ulvøya, Fjellværsøya og sjølve Hitra. I aust ligg øyane Storfosna og ...

                                               

Kvisten

Kvisten er ein fjordarm av Foldafjorden i Nærøy kommune i Trøndelag. Fjorden strekkjer seg 8 km nordaustover til munningen av Kvistaelva i botn av fjorden. Fjorden har innløp mellom Falskardnesodden i nord og Kitrappan i sør. Vest for Falskardnes ...

                                               

Lauvøyfjorden i Nord-Trøndelag

Lauvøyfjorden er ein fjord på Otterøya i Namsos kommune i Trøndelag. Fjorden strekkjer seg 4 km sørover til Vindsetmo i botn av fjorden. Fjorden har startar ved Lyngholmen mellom Årnesgalten i vest og Brennvinholet i aust. Nord for Lyngholmen lig ...

                                               

Lekafjorden

Lekafjorden er ein fjord i Leka og Nærøy kommune i Trøndelag. Fjorden strekkjer seg 20 km nordaustover langs austsida av øya Leka. I sør startar fjorden som ei fortsetjing av Risværfjorden mellom Edøyan i sør og Solsemholmen i nord. Fjorden går f ...

                                               

Linesfjorden

Linesfjorden er ein fjord i Åfjord kommune i Trøndelag. Fjorden strekkjer seg 15 km nordover på austsida av Linesøya, som han har namn etter, til Stokkøya. Fjorden startar i sør mellom Løkholman i vest og Lauvøya i aust. På austsida av fjorden li ...

                                               

Løgnin

Løgnin eller Lygnin er ein fjordarm av Namsfjorden i Namsos og Namdalseid kommunar i Trøndelag. Fjorden strekkjer seg 11 km sørvestover til Sjøåsen i botn av fjorden. Fjorden har innløp mellom Stangaråa i vest og Skaftodden i aust, like vest for ...

                                               

Morkafjorden

Morkafjorden er ein fjordarm av Skråfjorden i Åfjord kommune i Trøndelag. Fjorden strekkjer seg 4.5 km nordaustover til Morkestrand i botn av fjorden. Fjorden startar ved Tørrhoggøyan i sør og ligg på nordsida av Markanes. Grendene Morka, som han ...

                                               

Namsfjorden

Namsfjorden eller Namsenfjorden er ein fjord i Namsos, Flatanger og Namdalseid kommunar i Trøndelag. Fjorden strekkjer seg 42 km søraustover og sørover til Sjøåsen i botn av fjorden Løgnin. Det meste av fjorden inn til Namsos ligg på sørvestsida ...

                                               

Nordfjorden i Sør-Trøndelag

Nordfjorden er ein fjordarm av Stjørnfjorden i Bjugn og Indre Fosen kommune i Trøndelag. Fjorden strekkjer seg 8 km nordaustover til Inner-Råkvågen i botn av fjorden. Fjorden har innløp mellom Stallvika i nordvest og Voknøya i søraust. Tettstaden ...

                                               

Orkdalsfjorden

Orkdalsfjorden er ein fjordarm av Trondheimsfjorden i Orkdal, Skaun og Trondheim kommune i Trøndelag. Fjorden strekkjer seg 17 km sørover til Orkanger i botn av fjorden. Fjorden har innløp mellom Geitaneset i vest og Frøset i aust, like vest for ...

                                               

Paulen

Paulen er ein fjordarm av Linesfjorden i Åfjord kommune i Trøndelag. Fjorden strekkjer seg 3 km søraustover til botn av Sørholet. Fjorden har innløp mellom Sandvika i nord og Kattavika i sør. Ytst i fjorden ligg bruka Kattavika og Grøttingen på s ...

                                               

Raudsunda

Raudsunda eller Rødsunda er eit sund eller ein fjord mellom øyane Otterøya i Namsos kommune og Jøa i Fosnes kommune i Trøndelag. Fjorden er om lag 12 km lang og strekkjer seg frå Folda og innover til Lauvøyfjorden. Fjorden startar i nordvest mell ...

                                               

Skjørafjorden

Skjørafjorden eller Skjørin er ein fjord i Roan og Åfjord kommune i Trøndelag. Fjorden strekkjer seg 12 km søraustover til Nordskjørin i botn av fjorden. Fjorden startar ved Synstholmen nordaust for Gjæsinga og Flesafjorden. Grenda Kiran ligg på ...