ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 124
                                               

Sankt Johannes kyrkje i Stavanger

Sankt Johannes kyrkje er ei langkyrkje frå 1909 på Storhaug i Stavanger. Ein arkitektkonkurranse om kyrkja vart vunnen av Alf Hofflund og Gabriel Kielland, men deira bidrag var rekna som for dyrt. Kyrkja vart difor oppført etter teikningar av Han ...

                                               

Sankt Petri kyrkje i Stavanger

Sankt Petri kyrkje er ei langkyrkje i telgstein i Stavanger kommune i Rogaland fylke. Kyrkja står ved enden av Nytorget, like innmed Hospitalsgata. Ho vart oppført i 1864–66 som den første kyrkja i byen etter domkyrkja etter at det vart vedteke å ...

                                               

Varden kyrkje

Varden kyrkje er ei arbeidskyrkje i Stavanger kommune i Rogaland fylke. Ho vart innvigd i 1967 og utvida i 1985. Kyrkja har 430 sitjeplassar. Altartavla har form av ein seks meter lang biletvev laga av Else Marie Jakobsen. Det er ikkje kyrkjegard ...

                                               

Imsland kyrkje

Imsland kyrkje er ei lafta langkyrkje frå 1861 i Vindafjord kommune i Rogaland fylke. Kyrkja er oppført etter ei typeteikning av Hans Ditlev Franciscus von Linstow og har 260 sitjeplassar.

                                               

Skjold kyrkje i Vindafjord

Skjold kyrkje er ei åttekantkyrkje frå 1999 i Vindafjord kommune i Rogaland fylke. Kyrkja er teikna av Nils A. Vikanes og oppført i mur. Ho har 400 sitjeplassar. Per Odd Aarrestad står bak kunsten i det han kallar ei "oppstandelseskirke". Altarsk ...

                                               

Vats kyrkje

Vats kyrkje er ei langkyrkje i Vindafjord kommune i Rogaland. Byggverket er i kvitmåla tre og har 534 plassar. Ho blei bygd i 1855 etter teikningar av Hans von Linstow. Kyrkja blei innvigd 24. oktober 1855 av biskop Jacob von der Lippe. Kyrkja i ...

                                               

Vikebygd kyrkje

Sjølve kyrkjesalen er ei langkyrkje med orientering frå vest-nordvest til aust-søraust. Tårnet er asymmetrisk plassert på sørsida. Vindauga i apsisveggen i koret har glasmåleri.

                                               

Vikedal kyrkje

Vikedal kyrkje er ei langkyrkje frå 1881 i Vindafjord kommune i Rogaland fylke. Kyrkja er oppført etter ei typeteikning av Jacob Wilhelm Nordan og har 400 sitjeplassar. Det har vore kyrkje i Vikedal sidan mellomalderen. Dei tidlegare kyrkjene sto ...

                                               

Mestervik kapell

Mestervik kapell eller Meistervik kapell er ei langkyrkje frå 1968 på Mestervik i Malangen i Balsfjord kommune i Troms. Kapellet er i tre og har 100 sitjeplassar. Bygget var opphaveleg skule, men vart i 1967 bygd om til kapell etter teikningar av ...

                                               

Storsteinnes kapell

Storsteinnes kapell er ei langkyrkje frå 1968 på Storsteinnes i Balsfjord kommune. Kyrkja er i tre og har 200 sitjeplassar. Ho vart vigsla av biskop Monrad Norderval 5. mai 1968. Arbeidet med å byggje kyrkje på Storsteinnes byrja opprettinga av e ...

                                               

Berg kyrkje på Senja

Berg kyrkje er ei langkyrkje frå 1955 i Berg kommune i Troms på yttersida av Senja. Byggverket er i betong. Arkitekt for kyrkja var Hans Magnus. Altartavla er skore ut i tre og dekorert av Torvald Moseid. Det er eit triptykon med Kristus, Maria o ...

                                               

Gratangen kyrkje

Gratangen kyrkje er ei kyrkje med eit modernistisk formspråk frå 1971 i Gratangen kommune i Troms. Arkitekt for kyrkja var Oskar Norderval. Bygningen har eit flatt, lågt tak, men to trekanta, loddrette betongplater stikk opp som eit segl. Mellom ...

                                               

Bjarkøy kyrkje

Bjarkøy kirke ligg på Bjarkøya i Harstad kommune i Troms. Kyrkja er ei krosskyrkje i tømmer med 350 plassar. Ho vart bygd på Sandsøya i 1765 og flytta til Bjarkøya og bygd opp att i 1886.

                                               

Grøtavær kyrkje

Grøtavær kyrkje er ei langkyrkje frå 1915 i Harstad kommune i Troms fylke. Byggverket er i tre og har 200 sitjeplassar. Det er kyrkjegard ein drøy kilometer frå kyrkja langs vegen om lag ein halv kilometer i luftline.

                                               

Sandsøy kyrkje

Sandsøy kyrkje ligg på Nordsand på Sandsøya i Harstad kommune i Troms. Kyrkja er ei langkyrkje i tre som vart bygd i 1888 og har 200 sitjeplassar. Arkitekt var Ole Scheistrøen. Den førre kyrkja på Sandsøya vart bygd i 1765 og flytta til Bjarkøya ...

                                               

Ibestad kyrkje

Ibestad kyrkje er ei langkyrkje frå 1881 i Ibestad kommune i Troms fylke. Kyrkja er av stein og i nygotisk stil. Ho har 500 sitjeplassar. Denne kyrkja erstatta den tidlegare Ibestad kyrkje frå mellomalderen. Gamlekyrkja vart riven i 1880 i samban ...

                                               

Finnkroken kyrkje

Finnkroken kyrkje er ei langkyrkje frå 1907 på Reinøya i Karlsøy kommune i Troms fylke. Kapellet ligg på den delen av øya som inntil 1. januar 2008 var del av Tromsø kommune. Kapellet er eigd av Noregs KFUK-KFUM. Byggverket er i tre og har 140 pl ...

                                               

Helgøy kyrkje

Helgøy kirke er ei langkyrkje frå 1889 i Karlsøy kommune i Troms fylke. Byggverket er i tre og har 350 sitjeplassar. Den kyrkja som står på Helgøy i dag, vart frakta dit frå Hamn i Senja i januar 1888 då nikkelverket i Hamn vart lagt ned. Kyrkja ...

                                               

Ringvassøy kyrkje

Ringvassøy kyrkje er ei arbeidskyrkje frå 1977 som ligg på Hansnes i Karlsøy kommune i Troms. Kyrkja er bygd i betong og har 400 sitjeplassar. Arkitekt var Nils Toft. Tanken om å byggje kyrkje på Hansnes vart lansert i etterkrigsåra da bygda vart ...

                                               

Sekkemo kyrkje

Sekkemo kyrkje er ei langkyrkje frå 1956 i Kvænangen kommune i Troms fylke. Byggverket er i bindingsverk og har 330 sitjeplassar. Arkitekt for kyrkja var Olaug Kaasen.

                                               

Skorpa kyrkje

Skorpa kyrkje er i langkyrkje frå 1850 i Kvænangen kyrkjesokn i Den norske kyrkja. Kyrkja står aust på den no fråflytte øya Skorpa i Kvænangen kommune i Troms fylke. Skorpa kyrkje er ei tømra langkyrkje med om lag 200 sitjeplassar. Kyrkja har stå ...

                                               

Kåfjord kyrkje i Kåfjord

Kåfjord kyrkje er ei langkyrkje frå 1949 i Kåfjord kommune i Troms fylke. Byggverket er i tre og har 250 plassar. Arkitekt for kyrkja var Kirsten Sand.

                                               

Lenvik kyrkje

Lenvik kyrkje er ei krosskyrkje frå 1879 på Bjorelvnes i Lenvik kommune, Troms fylke. Byggverket er i tre og har 750 sitjeplassar. Kyrkja er prostikyrkje i Senja prosti.

                                               

Lyngen kyrkje

Det første gudshuset i Lyngen vart bygd på Karnes i 1731, men flytta til Lyngseidet i 1740. Det var tre årsaker til flyttinga. Det var lettare for presten frå Karlsøy å kome til Lyngseidet, samane i Ullsfjord ville få lettare veg til kyrkja, og p ...

                                               

Målselv kyrkje

Målselv kyrkje er ei arbeidskyrkje frå 1978 i Målselv kommune i Troms. Kyrkja er bygd i betong og tegl og har 360 sitjeplassar. Arkitekt var Harry Gangvik. Målselv kyrkje ligg på Storbakken og er den tredje kyrkja på omtrent same plassen. Den før ...

                                               

Øverbygd kyrkje

Øverbygd kyrkje er ei langkyrkje som står i Målselv kommune i Troms fylke. Byggverket er frå 1867, er bygd i tømmer og har 280 sitjeplassar. Kyrkja er den eldste i Målselv kommune etter at hovudkyrkja på Storbakken brann ned i 1972. Altartavla er ...

                                               

Rotsund kapell

Det vart anlagt hjelpekyrkjegard i Rotsund i 1860, og det melde seg då eit ynske om å byggje ei kyrkje i samband med gravplassen. I 1887 vedtok kommunestyret i Skjervøy, som Rotsund då var ein del av, å byggje kyrkje der, og i 1920 vart det vedte ...

                                               

Salangen kyrkje

Ei lafta langkyrkje vart teken i bruk i 1864, og kyrkjegarden i Sjøvegan er frå den tida. Denne kyrkja vart påtent og brann ned til grunnen 1. september 1978.

                                               

Tovik kyrkje

Tovik kyrkje er ei langkyrkje frå 1905 i Skånland kommune i Troms fylke. Byggverket er i tre og har 200 sitjeplassar. Altartavla, preikestolen og døypefonten er frå 1700-talet.

                                               

Storfjord kyrkje i Troms

Storfjord kyrkje er ei langkyrkje frå 1952 i Storfjord kommune i Troms. Byggverket er i tre og har 320 sitjeplassar. Arkitekt for kyrkja var Bjarne Bystad Ellefsen.

                                               

Flakstadvåg kapell

Flakstadvåg kapell er ei langkyrkje frå 1925 i Flakstadvåg i Torsken kommune i Troms fylke. Byggverket er i tømmer og har 150 plassar. Bygget stod opphavleg på Halvardsøya utanfor Flakstadvåg, men vart flytta til den noverande staden som var meir ...

                                               

Gryllefjord kapell

Gryllefjord kapell er ei langkyrkje i tre som står i Gryllefjord i Torsken kommune i Troms fylke. Byggverket vart reist i 1902 og har 150 sitjeplassar. Kapellet er tømra, utanom nordveggen som er kledd i eternitt. Bygget vart reist som bedehus og ...

                                               

Medby kapell

Medby kapell er eit bedehuskapell, ei langkyrkje i Medby i Torsken kommune i Troms fylke. Det er av tre og har 170 sitjeplassar. Kapellet vart opphaveleg oppført som bedehus i Holmenvær like etter 1890. Der vart det brukt til 1933. I 1936 vart hu ...

                                               

Torsken kyrkje

Torsken kyrkje er ei krosskyrkje frå 1784 i Torsken kommune på Senja. Kyrkja er i tømmer og har 100 sitjeplassar. I kyrkja finn ein fleire gamle klenodium, mellom anna eit krusifiks som truleg er laga i Lübeck i 1550-åra, og ein av Noregs eldste ...

                                               

Skrolsvik kapell

Skrolsvik kapell er ei langkyrkje i Senja kommune i Troms fylke. Dette var opphavleg ei rorbu som vart flytta til Skrolsvik i 1924. I byrjinga vart bygget brukt som ungdomshus, deretter frå 1930 òg til gudstenester. Huset var ombygd i 1967. Byggv ...

                                               

Hillesøy kyrkje

Hillesøy kyrkje er ei langkyrkje i tre frå 1889 på Kvaløya i Tromsø kommune, nærare bestemt på Austein på Brensholmen, lengst sørvest i kommunen. Mellom klenodia inne i kyrkja er to tyske altarskåp frå rundt 1500. Det har vore kyrkje på Hillesøy ...

                                               

Kvaløy kyrkje

Kvaløy kyrkje er ei krosskyrkje frå 1962 på Kaldfjordeidet i Tromsø kommune i Troms fylke. Byggverket er i tre og har 260 sitjeplasssr. Kyrkja er ombygd av ei tidlegare tyskarbrakke. Arkitekt for kyrkja var Gunnar B. Haugen.

                                               

Løkkekiosken

Løkkekiosken er ein kiosk i Tromsø, teikna av byggmeister J.R. Erlandsen og oppført i 1911. Det var den gong 18 år gamle Margit Løkke som fekk løyve til å sette opp kiosken. Først søkte ho om få plassere han på Fridtjof Nansens plass, men justert ...

                                               

Tromsø domkyrkje

Tromsø domkyrkje er ei domkyrkje i Tromsø som vart bygd i 1861. Kyrkja er den einaste protestantiske domkyrkja i Noreg som er bygd i tre. Arkitekten bak kyrkja er Christian Heinrich Grosch. Kyrkja er i nygotikk og ligg med kyrkjetårnet og hovudin ...

                                               

Jøssund kyrkje

Jøssund kyrkje er ei langkyrkje i Ørland kommune i Trøndelag fylke. Kyrkja vart oppført i 1876 og har 350 sitjeplassar. Tidleg på 1950-talet vart ho restaurert etter planar av John Tverdahl. Det er kyrkjegard ved kyrkja.

                                               

Nes kyrkje i Bjugn

Nes kyrkje er ei langkyrkje i Ørland kommune i Trøndelag fylke. Ho har 350 sitjeplassar. Til grunn for oppføringa nytta ein teikningar utarbeidd av Otinius Forbrægd for Jøssund kyrkje. Altartavla er teikna av John Tverdahl og skore av Birger Andr ...

                                               

Måøy kapell

Måøy kapell, Måøy bedehuskapell eller Mausund kapell er ei langkyrkje på Måøya i Frøya kommune i Trøndelag. Bygget vart oppført som bedehus i 1939. I 1974–75 vart det bygd om og innvigd som kapell. Altarbiletet vart måla av Andreas Skagen i 1975. ...

                                               

Sletta kyrkje

Det har stått to kyrkjer på staden før den noverande. Ei langkyrkje av tre vart først oppført på Sula før ho vart flytta til Fast-Frøya og innvigd der den 4. september 1775. I 1884 vart ho avløyst av ei langkyrkje av tre med nærare 1000 sitjeplas ...

                                               

Sula kapell

Sula kapell er ei langkyrkje på øya Sula i Frøya kommune i Trøndelag. Sula hadde kyrkje frå gamalt av, truleg frå 1100-talet, men i 1755 vart båda kyrkja og kyrkjestaden flytta til Sletta på fast-Frøya. Sulakyrkja vart ståande til ny kyrkje vart ...

                                               

Titran kapell

Titran kapell er ei åttekantkyrkje i Frøya kommune i Trøndelag. Det var kyrkje på staden på 1400-talet, men ho vart lagd ned på 1770-talet. I 1873 vart det oppført eit åttekanta bedehus som dannar kjernen i det noverande kapellet. I 1912 vart bed ...

                                               

Heim kyrkje

Heim kyrkje ligg på Heim i Hemne kommune i Trøndelag fylke og er kyrkje for Heim sokn. Det var for liten plass i kyrkja på Kyrksæterøra som gjorde at Heim kyrkje vart bygd. Kyrkja er ei langkyrkje med tårn og hovudinngang i vest, med kor i austen ...

                                               

Fillan kyrkje

Fillan kyrkje står ved Fillan i Hitra kommune i Trøndelag fylke, og er ei krosskyrkje bygd i 1789. Arkitekt for bygget, som er i tre, var Fredrich Bertelsen Ødegaard. Kyrkja er soknekyrkje i Fillan kyrkjesokn i Orkdal prosti.

                                               

Forsnes kapell

Forsnes kapell står ved Forsnes i Hitra kommune i Trøndelag fylke, og er ei langkyrkje reist i 1935. Kapellet heitte opphavleg Kvenvær kyrkje og stod på Hakkbuan ved Kvenvær.

                                               

Hitra kyrkje

Hitra kyrkje er ei krosskyrkje frå 1927 i Hitra kommune i Trøndelag teikna av Claus Hjelte. Kyrkja avløyste Dolm kyrkje, som brann i 1920. Likevel er Dolm kyrkje seinare satt i stand. Dei to kyrkjene ligg på kvar side av eit smalt sund. Hitra kyr ...

                                               

Haltdalen kyrkje

For mellomalderstavkyrkja med liknande namn, sjå Haltdalen stavkyrkje For den nye stavkyrkja med liknande namn, sjå Haltdalen nye stavkyrkje Haltdalen kyrkje står i Haltdalen i Holtålen kommune i Trøndelag fylke og er ei langkyrkje frå 1881. Kyrk ...