ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 12
                                               

Myking kyrkje

Myking kyrkje er ei langkyrkje frå 1861 i Alver kommune i Vestland. Kyrkja er bygd i stein funnen i nærleiken og er den tredje kyrkja ein kjenner til i Myking. Det første orgelet i kyrkja kom i 1915, noverande orgel er frå 1986 og vart bygd av da ...

                                               

Namdalseid kyrkje

Namdalseid kyrkje er ei langkyrkje frå 1858 i Namsos kommune i Trøndelag fylke. Kyrkja ligg ved tettstaden Namdalseid. Byggverket er i tre og har 450 plassar. Tilgang til staden er via Fylkesveg 17.

                                               

Nes kyrkje på Ringerike

Nes kyrkje også kjent som Nes kirke på Nes i Ådal i Ringerike kommune er ei åttekanta sentralkyrkje i lafta tømmer frå 1860. Kyrkja har plass til 250 personar og er teikna av arkitekt Christian H. Grosch. Den høyrer til i Ringerike prosti.

                                               

Nesseby kyrkje

Nesseby kyrkje er ei langkyrkje frå 1858 i Nesseby kommune i Finnmark fylke. Byggverket er i tre og er bygd med 250 plassar.Arkitekt for kyrkja var Christian Heinrich Grosch. Dette er den andre kyrkja på staden, den fyrste var gamle Kiberg kyrkje ...

                                               

Nordreisa kyrkje

Nordreisa kyrkje er ei langkyrkje med 350 plassar frå 1856 i Nordreisa kommune i Troms fylke. Attmed kyrkja står eit servicebygg som tidlegare vart brukt til bårehus. Byggverket er i tømmer som vart henta frå Kirkestilla eller Kirkkosuanto i Reis ...

                                               

Nykirke kyrkje i Modum

Eldal, Jens Christian; Havran, Jiri 2002. Kirker i Norge, bind 3: Med historiske forbilder. 1800-tallet. Oslo: ARFO. s. 101-103. ISBN 82-91399-11-5. CS1-vedlikehald: Fleire namn: forfattarliste link Rasmussen, Alf Henry 1993. Våre kirker. Norsk k ...

                                               

Oslo Børs

Oslo Børs er Noregs einaste regulerte marknadsplass for omsetning av aksjar, eigenkapitalbevis og andre verdipapir, som derivat og obligasjonar. Oslo Børs er også den einaste sjølvstendige børsen i Norden.

                                               

Otterøy kyrkje

Otterøy kyrkje er ei åttekanta kyrkje frå 1858 i Namsos kommune i Trøndelag fylke. Kyrkja ligg sørvest på Otterøya, i bygda Skomsvoll. Byggverket er i tre og har 350 plassar.

                                               

Randesund kyrkje

Randesund kyrkje er ei krosskyrkje frå 1864 på Frikstad i Randesund i Kristiansand kommune, Vest-Agder fylke. Byggverket er i tre og har 500 sitjeplassar. Arkitekt for kyrkja var Christian H. Grosch og byggmeister Mikael Mortensen. Altartavla har ...

                                               

Rogne kyrkje

Rogne kyrkje er ei åttekantkyrkje frå 1857 i Øystre Slidre kommune, Innlandet. Rogne kyrkje vart offisielt innvia i 1857 og ein del av inventaret er frå tidlegare kyrkjebygg, mellom anna ei altertavle. Til bygginga av kyrkja vart det brukt teikni ...

                                               

Sarpsborg kyrkje

Sarpsborg kyrke er ei nygotisk langkyrkje i upussa tegl frå 1863 i Sarpsborg kommune i Viken fylke. Ei kyrkje frå 1859 brann allereie i 1861, og Chr.H. Grosch fekk i oppdrag å byggje opp att kyrkja. Han inkorporerte delar av murane frå von Hanno ...

                                               

Sauland kyrkje

Sauland kyrkje er ei krosskyrkje i Hjartdal kommune i Vestfold og Telemark. Kyrkja vart innvigd i 1859, men vart ikkje heilt ferdig før i 1863. Ei stavkyrkje frå mellomalderen vart riven i 1860. Det finst ein portalvange frå stavkyrkja i Oldsaksa ...

                                               

Skåre kyrkje

Skåre kyrkje er ei åttekanta kyrkje frå 1858 i Haugesund kommune i Rogaland fylke. Byggverket er i tre og har 450 plassar Rasmussen oppgir 550 plasser. Kyrkjeklokkene frå den forrige Skåre kyrkje blei brukt i den nye. Kyrkja blei utvida i 1972. D ...

                                               

Solund kyrkje

Solund kyrkje er ei langkyrkje frå 1860 på Hardbakke på øya Sula i Solund kommune i Vestland. Ho høyrer til Solund sokn i Nordhordland prosti, og vart ført opp etter teikningar laga av Christian Heinrich Grosch. Altartavla er måla av Anders Askev ...

                                               

Strømsgodset kyrkje

Strømsgodset kyrkje er ei langkyrkje i Drammen kommune i Viken fylke. Ho vart teikna av Christian Heinrich Grosch, som på den tida arbeidde med restaurering av Strømsø kyrkje.

                                               

Strømsø kyrkje

Strømsø kyrkje er ei krosskyrkje frå 1667 i Drammen by i Viken fylke. Frå 1839 til 1843 var det storvøle på kyrkja under leiing av Christian Heinrich Grosch. Mykje av interiøret og inventaret vart fornya den gongen. På kyrkjegarden står eit gravk ...

                                               

Stårheim kyrkje

Stårheim kyrkje står på Stårheim i Stad kommune i Vestland, og er ei langkyrkje bygd i tre i 1864. Bygget, som har sitjeplassar til 340 personar, er ført opp etter teikningar laga av arkitekt Christian Heinrich Grosch. På kyrkjegarden står det ei ...

                                               

Svinndal kyrkje

Svinndal kyrkje er ei tømra langkyrkje frå 1856 i Våler kommune i Viken. Kyrkja vart teikna av Chr.H. Grosch og oppført av byggmeister Hans Møller. Ho avløyste ei kyrkje som brann i 1854, og som låg på den andre sida av fylkesveg 115. Der er det ...

                                               

Søgne hovudkyrkje

Søgne hovudkyrkje er ei krosskyrkje i tre frå 1861 på Lunde i Søgne kommune i Vest-Agder fylke. Kyrkja er teikna av Christian H. Grosch og har 750 sitjeplassar, medrekna galleria. Altartavla er frå 1914 og er laga av Martin Nilsen Førre med måler ...

                                               

Sørkedalen kyrkje

Sørkedalen kyrkje, tidlegare Sørkedalen kapell, er ei nygotisk langkyrkje i tegl frå 1865 i Sørkedalen i Oslo kommune. Ho har 250 sitjeplassar. Stadskonduktør Christian H. Grosch hadde fått i oppgåve å utarbeide planar og teikningar til kyrkja og ...

                                               

Tangen kyrkje i Stange

Tangen kyrkje er ei åttekantkyrkje frå 1861 på Tangen i Stange kommune i Innlandet. Ved kongeleg resolusjon 23. mars 1857 vart Tangen sokn oppretta og fekk namnet på den garden der kyrkja ligg. Prost Paul Winsnes innvigde kyrkja 9. august 1861. B ...

                                               

Tjugum kyrkje

Tjugum kyrkje er ei åttekantkyrkje frå 1863 på Tjugum på nordsida ytst i Esefjorden i Balestrand kommune i Sogn og Fjordane. Kyrkja er i tre og vart sett opp etter teikning av arkitekt Christian Heinrich Grosch. Dagens kyrkje er den tredje kjende ...

                                               

Tjøtta kyrkje

Tjøtta kyrkje er ei kyrkje bygd ved garden Tjøtta, senteret for Tjøttagodset, på øya Tjøtta i Alstahaug kommune. Kyrkja høyrer til Tjøtta sokn i Nord-Helgeland prosti. Den opphavlege kyrkja vart truleg bygd før år 1000, sidan den regjerande vikin ...

                                               

Trysil kyrkje

Trysil kyrkje eller Trysil hovudkyrkje er ei tømra krosskyrkje frå 1861 i Innbygda i Trysil kommune. Det er den tredje kyrkja på staden, der det har vore kyrkje sidan mellomalderen. Kyrkja fekk ny altartavle i 1897, då den gamle, som si tid vart ...

                                               

Tyristrand kyrkje

Tyristrand kyrkje er ei langkyrkje frå 1857 i Ringerike kommune i Viken fylke. Kyrkja er særskilt kjent for altartavla, som er kopiert til ei rekkje andre norske kyrkjer. Motivet vert gjerne kalla "Kristus i skyen". Som for dei andre Tidemand-alt ...

                                               

Universitetsbygningane ved Karl Johans gate

Universitetsbygningane ved Karl Johans gate 47 i Oslo sentrum er dei eldste universitetsbygningane i Noreg, og ein del av Universitetet i Oslo. Anlegget inneheld tre hovudbygningar – Domus Media, Domus Academica og Domus Bibliotheca – med front m ...

                                               

Valbergtårnet

Valbergtårnet er eit tårn i Stavanger, bygd i 1853. Bygget er teikna i nyromansk stil, av arkitekt Christian H. Grosch. I tårnet sat det lenge vektarar. Mellom deira oppgåver var å varsla om brann. I tårnet er det laga til eit lite museum til min ...

                                               

Veggli kyrkje

Rollag prestegjeld "Veggli kyrkje". Kirkesøk. Den norske kyrkja. Veggli kyrkje i kulturminnesok.no, nettstaden til Riksantikvaren Sigrid Marie og Håkon Christie: Veggli kirke i "Norges kirker"

                                               

Vrådal kyrkje

Vrådal kyrkje er ei langkyrkje i Kviteseid kommune i Vestfold og Telemark. Dette er den tredje kyrkja i Vrådal, men dei to førre stod om lag 4 kilometer lengre aust, der den gamle kyrkjegarden fortsatt kan vitjast. Ei stavkyrkje vart der avløyst ...

                                               

Ølmheim kyrkje

Ølmheim kyrkje ligg på Ylmeim i Sogndal kommune i Sogn og Fjordane fylke, og er ei langkyrkje frå 1863. Kyrkja vart sett opp etter teikngar av arkitekt Christian Heinrich Grosch med Ola Olson Løken som byggmeister. Ho er soknekyrkje i Norum sokn ...

                                               

Bømlo kyrkje

Bømlo kyrkje er ei langkyrkje frå 1960 i Langevåg i Bømlo kommune i Vestland. Kyrkja erstatta Bømlo gamle kyrkje som soknekyrkje. Ho er bygt i betong og stein, og har 500 plassar.

                                               

Fedje kyrkje

Fedje kyrkje er ei langkyrkje frå 1941 i Fedje kommune i Vestland. Kyrkja er bygd i murstein med tak av altaskifer. Tårnet er tekt med kopar. Byggverket har 400 plassar. Kyrkja er teikna av arkitekten Ole Halvorsen. Ho vart vigsla 7. september 19 ...

                                               

Nord-Vågsøy kyrkje

Nord-Vågsøy kyrkje ligg på Røysaneset på Raudeberg på Vågsøy i Kinn kommune i Vestland. Kyrkja er bygd i betong. Ho erstatta Røysakyrkja som brann ned i 1945. Kyrkja er ei langkyrkje og vart vigsla 24. oktober 1960 av biskop Ragnvald Indrebø. Kyr ...

                                               

Stavang kyrkje

Stavang kyrkje står i Stavang i Kinn kommune i Vestland og er ei mura langkyrkje frå 1957. Arkitekt for kyrkja var Ole Halvorsen. Den noverande kyrkja erstatta ei trekyrkje frå 1873 som brann ned jola 1951. Gamlekyrkja var teikna av Christian Chr ...

                                               

Øn kyrkje

Øn kyrkje er ei langkyrkje frå 1958 på Sørbøvåg på nordsida av Åfjorden i Hyllestad kommune i Vestland. Kyrkja er den fjerde kjende i tidlegare Øn sokn, og ho erstatta ei trekyrkje frå 1880 som brann ned etter lynnedslag 4. november 1940. Fyrste ...

                                               

Grønland kyrkje

Grønland kyrkje er ei langkyrkje frå 1869. Kyrkja ligg i Grønlandsleiret 34 i bydelen Gamle Oslo i Oslo kommune. Kyrkja er oppført i teglstein, og stilen er nyromansk. Med 800 sitjeplassar er kyrkja den største i Oslo. Arkitekt for kyrkja var Wil ...

                                               

Hareid kyrkje

Hareid kyrkje er ei langkyrkje frå 1877 på Hareid i Hareid kommune i Møre og Romsdal fylke. Byggverket er i tre og har 500 sitjeplasser. Kyrkja vart, til liks med Vartdal kyrkje, ført opp etter teikningane som var laga for Ørsta kyrkje. Teikninga ...

                                               

Moss kyrkje

Moss kyrkje er ei nygotisk langkyrkje frå 1861 i Moss kommune, Viken fylke. Byggverket er i upussa teglstein og har 700 plassar. Kyrkja hadde tidlegare ei altertavla som var måla av Christen Brun, men i dag er det glasmåleria i korveggene som fun ...

                                               

Tingelstad kyrkje

Tingelstad kyrkje eller Tingelstad nye kyrkje er ei langkyrkje i upussa tegl i Gran kommune i Innlandet fylke. Kyrkja avløyste Tingelstad gamle kyrkje og Grinaker stavkyrkje. Sistnemnte vart så riven, medan den gamle Tingelstadkyrkja er bevart. P ...

                                               

Treeiningskyrkja i Oslo

Treeiningskyrkja er ei kyrkje som ligg på Hammersborg i Oslo. Kyrkja vart teikna av den tyske arkitekten Alexis de Chateauneuf og oppført i 1853–58 med Wilhelm von Hanno som utførande arkitekt. Dette er ei av dei fyrste nygotiske kyrkjene i Oslo ...

                                               

Vartdal kyrkje

Vartdal kyrkje er ei langkyrkje frå 1877 som står på Øyrneset på Nordre Vartdal i Ørsta kommune i Møre og Romsdal fylke. Ho var bygd i 1876 og vigsla 8. april 1877 av Laurits Ottesen, prost i Søndre Søndmøre Provsti og sokneprest i Hjørundfjord. ...

                                               

Ørsta kyrkje

Tidlegare hadde Ørsta ei stav- og krosskyrkje. Ho gjekk i alle høve attende til 1385, då ein første gong finn henne nemnd i skriftlege kjelder. Truleg var ho eldre. Den gamle kyrkja, som stod like ved den nye, vart riven då dei bygde ny kyrkje. E ...

                                               

Solvorn kyrkje

Solvorn kyrkje står i bygda Solvorn på vestsida av Lustrafjorden, i Luster kommune i Vestland, og er ei langkyrkje frå 1883. Arkitekt for kyrkja var Waldemar Hansteen og utforminga er påverka av stavkyrkjene. Solvorn kyrkje er soknekyrkje i Solvo ...

                                               

Dalsfjord kyrkje

Dalsfjord kyrkje er ei krosskyrkje på Dravlaus i Dalsfjord i Volda kommune i Møre og Romsdal fylke. Kyrkja er frå 1910 og bygd i treverk. Ho vart vigsla av biskop Johan Willoch Erichsen. Arkitekt var Ole Havnæs. Lars Kinsarvik måla altartavla. Ho ...

                                               

Vågøy kyrkje

Vågøy kyrkje er ei einskipa langkyrkje på Ytre Hoem i Fræna kommune i Møre og Romsdal fylke. Ho er frå 1904 og bygd i treverk. Ole Havnæs var arkitekt. Kyrkja blei restaurert i 1984. Kyrkja har 450 sitjeplassar. Det er kyrkjegard ved kyrkja.

                                               

Stamnes kyrkje

Sjå òg Sandnessjøen kyrkje, som tidlegare het Stamnes kyrkje Stamnes kyrkje står på Stamnes på nordsida ytst i Vikafjorden i Vaksdal kommune i Hordaland fylke, og er ei langkyrkje frå 1861. Kyrkja er teikna av Peter Høier Holtermann og er bygd i tre.

                                               

Harstad kyrkje

Harstad kyrkje er ei arbeidskyrkje konstruert i rektangulær form, frå 1958. Kyrkja ligg i Harstad i Troms. Ho ligg sentralt plassert få hundre meter vest for Harstad sentrum, rett ved sida av Harstad stadion. Kyrkjetårnet er eit godt synleg bymer ...

                                               

Masi kyrkje

Masi kyrkje er ei langkyrkje frå 1965 i Kautokeino kommune i Finnmark fylke. Byggverket er i tre og er bygd med 150 plassar. Arkitekt var Rolf Harlew Jenssen.

                                               

Skallelv kapell

Skallelv kapell er ei gulmåla langkyrkje frå 1961 i Skallelv i Vadsø kommune i Finnmark fylke. Bygget vart opphavleg sett opp i 1901 og tente som skulehus for bygda til 1953. Fyrst på 1960-talet vart det ombygd til kapell etter teikningar laga av ...

                                               

Skarsvåg kyrkje

Skarsvåg kyrkje er ei langkyrkje frå 1961 i Skarsvåg i Nordkapp kommune i Finnmark fylke. Kyrkja er bygd i tre og har 60 plassar. Bygget hadde fram til 1999 status som kapell.