ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 115
                                               

NRK Østlandssendingen

NRK Østlandssendingen er eit av dei største distriktskontora som Norsk rikskringkasting har, og produserer dagleg fleire program frå Oslo og Akershus for distribusjon over radio, fjernsyn og internett. NRK Østlandssendingen vart skipa i 1959, før ...

                                               

Oslo Soul Children

Oslo Soul Children er eit norsk kor med barn og tenåringar frå Oslo-området. Koret syng originalskriven og arrangert musikk som har element frå pop, rock, soul, RnB og gospel. Koret har 50 medlemmer som er plukte ut ved audition. Fleire av korist ...

                                               

Oslolosen

Oslolosen, eigentleg Kjell Aronsen, er ein fiktiv person skapt av humoristen Harald Eia. Han debuterte i TV-programmet Uti vår hage 2 på NRK1 i januar 2008. Eit klipp med Oslolosen er òg sett kring 700 000 gonger på Youtube. Oslolosen var òg fron ...

                                               

Santa Claus av Paul McCarthy

Santa Claus er ein skulptur frå 2001 av den USA-amerikanske kunstnaren Paul McCarthy. Verket er sett opp i Rotterdam i Nederland. I Oslo vart ein ny versjon av verket, "Santa", reist i 2018.

                                               

Sitatgata i Oslo

Sitatgata i Oslo, eller Ibsen Sitat, er i alt 69 sitat frå forfattaren Henrik Ibsens poesi, dramatikk, talar og brev som er skrivne med bokstavar av stål nedfelt i fortaua i Oslo sentrum. Sitata følgjer den etter måten stutte strekninga som Ibsen ...

                                               

Theatercaféen

Theatercaféen på hjørnet av Stortingsgata og Klingenberggata i Oslo, i fyrste høgda i den eldste delen av Hotel Continental, er namngjeten for å ha vore møtestad og stamrestaurant for kunstnarar og intellektuelle i årevis. Mellom dei som vanka he ...

                                               

Tom Waits-løpet

Tom Waits-løpet er eit etappeløp mellom brune pubar i gamle Oslo, arrangert fyrste gongen i 1999. Eit hovudpoeng er sosialt samvær, og ein blir ikkje uglesett for å bli sitjande på ein av pubane og såleis ikkje fullføre løpet. Avleggjarar med det ...

                                               

Viseklubben Dolphins

Dolphins viseklubb vart starta på initiativ av Ole Hauki 12. mars 1966. Han kom frå USA og tok med seg ideen derfrå. Den første samlingsstaden var i Frisksportrestauranten i Grensen 18 i Oslo. Her var det plass til omtrent 70 personar og visekvel ...

                                               

Bislet Teglverk

Bislet Teglverk eller Bislett Teglverk, var eit teglverk som låg på Bislett i Oslo om lag der Bislet bad og Bislett stadion ligg. Området blei selt til kommunen i 1898 og sjølve teglverket blei rive året etter.

                                               

Fearnley & Eger

Fearnley & Eger var eit norsk reiarlag grunnlagt 1869 av Thomas Nicolay Fearnley. Namnet er frå 1874 etter at Fearnley sitt syskenbarn Johan Engelhardt Eger gjekk inn som partnar. Selskapet dreiv mest med skipsmekling, men i 1872 vart den fyrste ...

                                               

Kamphaugsaga

Kamhaugsaga, eller Kamphaug Sag, var ei oppgangssag som låg attmed Skjersjøelva eit lite stykkje ned for demninga Skjersjødammen, som demmer opp Skjersjøen i Nordmarka i Oslo. I dag er det ikkje andre leivningar att etter saga enn murar av store ...

                                               

Nedre Vøiens Bomuldsspinderi

Nedre Vøiens Bomuldsspinderi eller Vøiens Bomuldsspinderi er ei tidlegare tekstilverksemd i Sagveien 21 på Sagene i Oslo. Verksemda kom i gang etter initiativ av Knud Graah og svogeren Niels O. Young i 1846. To år tidlegare hadde dei kjøpt fallre ...

                                               

Oslo Sanitetsforening Eiendom AS

Oslo Sanitetsforening Eiendom AS er eit norsk aksjeselskap. Det vart skipa i mars 1998 for å stå for forvaltninga av eigedomane som Oslo Sanitetsforening var eigar av. Det er sanitetsforeininga som eig Oslo Sanitetsforening Eiendom AS fullt og he ...

                                               

Bondeungdomslaget i Oslo

Bondeungdomslaget i Oslo er eit lokallag av Noregs Ungdomslag og Noregs Mållag, skipa 15. oktober 1899. Laget har til føremål å "samla norsklyndt bondeungdom til samvære og samarbeid på heimleg grunn og gjeva landsungdom i hovudstaden vern og hje ...

                                               

Oslo bystyre

Oslo bystyre er Oslo sitt kommunestyre og fylkesting og dermed den øvste politiske styresmakta i byen. Det er den einaste folkevalde forsamlinga i Noreg som er både kommunestyre og fylkesting. Det har 59 medlemmar. Hovudoppgåvene til bystyret er ...

                                               

Oslo Senterparti

Oslo Senterparti er fylkeslaget til Senterpartiet i Oslo, og etterfølgjaren til Aker Bondeparti. Aker Bondeparti vart stifta 25. januar 1921, og var i verksemd til etter at Aker kommune vart innlemma i Oslo by 1. januar 1948. Det siste møtet i Ak ...

                                               

A/S Kristiania Elektriske Sporvei

A/S Kristiania Elektriske Sporvei var eit privat aksjeselskap stifta i 1892, som dreiv sporvognsdrift i Oslo. Offisiell opning av det som var den første elektriske sporvogna i Norden var 2. mars 1894, men kong Oscar II hadde ein prøvetur 26. febr ...

                                               

Alnabruterminalen

Alnabruterminalen, Alnabru godsterminal og skiftestasjon, er ein jernbaneterminal for gods og ein skiftestasjon for godstog som ligg på Alnabru i Groruddalen i Oslo, knytt til Hovedbanen og til godstoglina fram til hamneområda på Sjursøya i Oslo ...

                                               

AS Oslo Sporveier

AS Oslo Sporveier blei oppretta som AS Kristiania Sporveier i 1924. Oslo hadde hatt to private sporvognselskap lenge, Kristiania Sporveisselskab frå 1875 og A/S Kristiania Elektriske Sporvei frå 1894. Då konsesjonane til begge desse selskapa gjek ...

                                               

Bestun stasjon

Bestun stasjon, som vart opna 15.juli 1884 med namnet Vækkerø og fekk namnet Bestum 15. august 1890, Bestun 1. september 1922, var ein stasjon for lokaltog på Drammensbanen på Bestum i Oslo, mellom Skøyen stasjon og Lysaker stasjon. Stasjonen var ...

                                               

Bærumsbanen

Bærumsbanen var ei tidlegare trikkelinje mellom Skøyen i Oslo og området Kolsås i Bærum kommune, nedanfor Kolsåstoppen. Banen vart bygd ved at Lilleakerbanen, som var ein del av trikkelinjenettet i Oslo, vart lengd til Bekkestua i Bærum over Jar ...

                                               

MS "Color Fantasy"

M/S "Color Fantasy" er eit skip som er eigd av Color Line, og som trafikkerer strekninga Oslo–Kiel. Skipet tok over for selskapets tidlegare flaggskip, MS "Prinsesse Ragnhild", på ruta Oslo-Kiel den 10. desember 2004 og er, saman med MS "Color Ma ...

                                               

Ekebergbanen

Ekebergbanen er ei 6.6 kilometer lang dobbeltspora og svingete trikkelinje på eigen trasé langs vesthellinga i Ekebergåsen mellom Ljabru og Gamlebyen i Oslo, der banen er knytt til det ordinære sporvegsnettet i byen og har såleis trikkeruter frå ...

                                               

Furusetbanen

Furusetbanen er ei av linjene i T-banenettet i Oslo. Banen vart bygd med T-banestandard som ei sidelinje frå T-banelinja Østensjøbanen på Hellerud i Oslo, og går gjennom dei tettfolka områda langs sørsida av Groruddalen. Endestasjonen Ellingsrudå ...

                                               

Grorudbanen

Grorudbanen er ei av linjene i T-banenettet i Oslo. Banen skil lag på Tøyen T-banestasjon med dei andre T-banelinjene gjennom fellestunnelen gjennom Oslo sentrum, og går via Carl Berners plass T-banestasjon, Økern og gjennom dei tettfolka områda ...

                                               

Holmenkollbanen

Holmenkollbanen er ei av linjene i T-banenettet i Oslo, og ligg si fulle lengd innanfor Oslos bygrense. Endehaldeplassen er Frognerseteren på grensa til Nordmarka. Banen var opphavleg ein forstadsbane som vart bygd og drive av det private aksjese ...

                                               

Jernbanetorget T-banestasjon

Jernbanetorget T-banestasjon er ein underjordisk stasjon under Jernbanetorget, på fellestunnelen for T-banelinene gjennom sentrum i T-banenettet i Oslo. Stasjonen har oppgangar til jarnbanestasjonen Oslo sentralstasjon og til Jernbanetorget, som ...

                                               

Kolsåsbanen

Kolsåsbanen, med endestasjon på Kolsås i Bærum kommune, er den eine av dei to T-banelinjene i Oslos T-banenett i Oslo som går inn i denne grannekommunen og såleis òg kryssar fylkesgrensa mellom fylka Oslo og Akershus. Den andre av dei to linjene ...

                                               

Kristiania Sporveisselskab

Kristiania Sporveisselskab var det første selskapet som dreiv sporvognstrafikk i Oslo. Selskapet blei stifta i 26. august 1874 som eit privat aksjeselskap, 6. oktober 1875 gjekk første tur. Selskapet hadde då tre liner, alle trafikert med hestesp ...

                                               

Lambertseterbanen

Lambertseterbanen er ei av linjene i T-banenettet i Oslo, og har Bergkrystallen stasjon på Lambertseter sør i Oslo som endestasjon. Banen opna i 1966 som T-bane på strekninga frå Bergkrystallen til Brynseng T-banestasjon, der banen er kopla til t ...

                                               

Lilleakerbanen

Lilleakerbanen er ei trikkelinje som opna som forstadsbane på eigen trasé over Skøyen fram til Lilleaker i Oslo i 1919, og som no er ei trikkelinje for bytrikken i Oslo fram til Jar i Bærum kommune, der banen møter T-banens linje Kolsåsbanen. Her ...

                                               

Lørenbanen

Lørenbanen er ei 1.6 kilometer dobbeltspora T-baneline i tunnel mellom Sinsen stasjon på T-banelina Ringen og Økern stasjon på T-banelina Grorudbanen i Oslo, påbyrja i 2013 og opna for trafikk 3. april 2016. Strekninga trafikkerast med tog som gå ...

                                               

Nationaltheatret stasjon

Nationaltheatret stasjon er eit underjordisk stasjonskompleks med ein stasjon for jarnbanen og ein stasjon for tunnelbanen. Stasjonskomplekset ligg i nærleiken av Nationaltheatret, i sentrum av Oslo.

                                               

Norgestaxi

Norgestaxi er eit norsk drosjeselskap med avdelingar i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kongsberg og Drammen. Selskapet har hovudkontor i Oslo. Admistrerande direktør i selskapet er Jørn Are Granerud. Norgestaxi er eigd av svenske Taxikurir. B ...

                                               

Oslo Taxi

Oslo Taxi er ein drosjesentral som utfører sentralfunksjonar for drosjeeigarar med løyvetilknytning i Oslo Taxi. Oslo Taxi blei etablert i 1921 under namnet Den Kommunale Bilcentral og er i dag Skandinavias største drosjesentral. Sentralen er i d ...

                                               

Oslotunnelen

Oslotunnelen er ein 3632 meter lang dobbeltspora, elektrifisert jarnbanetunnel mellom Oslo Sentralstasjon og Skøyen stasjon i Oslo som knyter Drammensbanen til sentralstasjonen. Drammensbanen hadde opphavleg endestasjon i nærleiken av Oslo rådhus ...

                                               

Romeriksporten

Romeriksporten er den lengste jarnbanetunnelen i Noreg med ei lengde på 14 580 meter. Romeriksporten er dobbeltspora og går frå Etterstad i Oslo til Stalsberg i nærleiken av Lillestrøm på Romerike, som er bakgrunnen for namnet til tunnelen. Tunne ...

                                               

Ruter AS

Ruter AS er eit selskap som står for adminstrasjonen av kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Selskapet er eigd av Oslo kommune med 60 % og Akershus fylkeskommune med 40 %. Ruter AS fastsett takstar og rutetilbod for T-bane, trikk, buss og passa ...

                                               

Røabanen

Røabanen er den eine av dei to linjene på T-banenettet i Oslo som krysser grensa mellom kommunane Oslo og Bærum, og med dette òg grensa mellom fylka Oslo og Akershus. Banen har endehaldeplass på Østerås i Bærum. Den andre linja som krysser grensa ...

                                               

Skarpsno stasjon

Skarpsno stasjon var ein stasjon i Oslo for lokaltrafikk mellom endestasjonen Oslo Vestbanestasjon og Skøyen stasjon på Drammensbanen, på den strekninga av Drammensbanen som vart teke ut or ordinær trafikk og omgjort til Skøyen–Filipstadlinja då ...

                                               

Skøyen stasjon

Skøyen stasjon er ein jarnbanestasjon for persontrafikk på Drammensbanen på Skøyen, vest i Oslo, opna i 1872 med namnet Tyskestranden. Frå 1876 til 1903 var namnet Bygdø, ettersom landevegen frå halvøya Bygdøy kom inn her. Stasjonen har stor traf ...

                                               

Sognsvannsbanen

Sognsvannsbanen er ei av linjene i T-banenettet i Oslo. Banen har namn etter endehaldeplassen Sognsvann i Oslo, som ligg i nærleiken av det store vatnet Sognsvann i Nordmarka. Mellom Ullevål stadion stasjon på Songsvannsbanen og Carl Berners plas ...

                                               

T-baneringen

Ringen er ei dobbeltspora T-baneline i T-banenettet i Oslo som går mellom stasjonane Ullevål stadion på Sognsvannsbanen og Carl Bernes plass på Grorudbanen via Nydalen og Storo. Ved at lina er eit tverrsamand mellom desse to linene, skapar ho ei ...

                                               

Østensjøbanen

Østensjøbanen er ei av linjene i T-banenettet i Oslo. Banen har som endestasjon Mortensrud stasjon i bydel Søndre Nordstrand heilt sør i Oslo kommune. Opphavleg var Østensjøbanen ein forstadsbane mellom Etterstad og Bryn, knytt til bytrikkens net ...

                                               

Gerhard Fischer

Gerhard Fischer, eigenleg Johan Adolf Gerhard Fischer var ein norsk arkitekt og arkeolog. Han var fødd i Bergen som son av arkitekten Adolph Fischer. Gerhard Fischer studerte ved Bergens tekniske skole, Statens håndverks- og kunstindustriskole i ...

                                               

Rachel Grepp

Rachel Catharina Helland Grepp var ein norsk journalist, politikar og kvinnesaksforkjempar. Rachel Helland var fødd i Bergen. Ho var dotter av skipsreiar Peter Helland og læraren Marie Elise Wiesener. I ungdomstida blei ho politisk engasjert på v ...

                                               

Torstein Grythe

Torstein Grythe var ein norsk musikar og dirigent. Han er best kjend for å ha oppretta gutekoret Sølvguttene, som han òg dirigerte fram til 2004.

                                               

Eva Kolstad

Eva Lundegaard Kolstad, fødd Hartvig, var ein norsk politikar og kvinnesaksforkjempar. Ho starta eiga revisjonsforretning i Oslo i 1944, og blei ei av dei første kvinnene i landet som fekk kalle seg statsautorisert revisor i 1946. Ho var den førs ...

                                               

Alf Rolfsen

Alf Rolfsen var ein norsk kunstmålar, son av lesebokredaktøren Nordahl Rolfsen. Alf Rolfsen vert i dag rekna som ein av de leiande målarane av fresker og monumentalmåleri i mellomkrigstida. Saman med Axel Revold og Per Krohg vert han rekna som ei ...

                                               

Gunnar Stålsett

Gunnar Stålsett på Nordkapp) var biskop for Den norske kyrkja sitt bispedøme Oslo bispedøme frå 1998 til 2005. Han etterfylgde Andreas Aarflot, og vart etterfylgd av Ole Christian Kvarme. Stålsett har teologisk utdanning frå Menighetsfakultetet i ...