ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 113
                                               

Lars Eskeland

Lars Eskeland var ein norsk forfattar og skulemann, fødd på Stord. Eskeland skreiv ei rekke ulike skrifter, både talar, innlegg i blad og aviser, og frittståande verk. Han gav ut lærebøker og fleire biografiar, mellom anna om Ole Vig og Ivar Aase ...

                                               

Severin Eskeland (1880-1964)

Lars Severin Eskeland var ein norsk lærar, forfattar, journalist og politikar. Han var særleg kjend som folketalar og for sine lærebøker og ordbøker. Severin Eskeland var far til Ivar Eskeland, og yngre bror til Lars Eskeland. Han var fødd på Sto ...

                                               

Jens Olavson Espedal

Jens Olavson Espedal var ein radikal forfattar med røter i bondesamfunnet. Han var elev ved Mo jordbruksskule i Førde i 1917 og ved Voss folkehøgskule 1920 til 1921. Diktsamlinga Kvardagskvæde vart gjeven ut posthumt av slektningar i 1926 året et ...

                                               

Sigurd Evensmo

Sigurd Evensmo var ein norsk forfattar og journalist fødd på Hamar. I ungdomsåra var Evensmo aktiv for Clarté og i kontakt med Mot Dag, men han melde seg inn i AUF og arbeidde aktivt der. Han byrja som journalistlærling i Hamar Arbeiderblad og fo ...

                                               

Matias Faldbakken

Matias Faldbakken er ein norsk forfattar og biletkunstnar. Han er son til forfatteren Knut Faldbakken og vart fødd i Hobro i Danmark og voks opp på Hamar. Matias Faldbakken er utdanna biletkunstnar frå Vestlandets Kunstakademi i Bergen 1994-98 og ...

                                               

Johan Falkberget

Johan Falkberget var ein norsk forfattar, gardbrukar og stortingsrepresentant. Han vart fødd på garden Falkberget ved Rugelsjøen, i Røros kommune. Falkberget byrja si yrkeskarriere som gruvearbeidar, og mange av Falkberget sine romanar skildrar a ...

                                               

Ronald Fangen

Ronald August Fangen var ein norsk forfattar frå Kragerø. Han er mest kjend for romanen Mannen som elsket rettferdigheten. Same år slutta Fangen seg til Oxford-rørsla. I 1940 vart han tildelt Gyldendals legat. Ronald Fangen var ein av skiparane a ...

                                               

Kåre Fasting

Kåre Bøgh Fasting var ein norsk journalist og forfattar av både skjønnlitteratur og sakprosaverk. Fasting var fødd i Oslo, men voks opp i Bergen då far hans arbeidde ved jarnbanekontoret i byen. Sjølv vart han journalist i Bergens Tidende frå 193 ...

                                               

Claus Fasting

Claus Fasting var ein norsk forfattar frå Bergen. Fasting studerte teologi og tok embetseksamen, men interesserte seg meir for språk, litteratur, musikk og jus. Frå København flytta han heim til Bergen, der han i 1771 gjorde lukke med Et musikals ...

                                               

Andreas Faye

Andreas Faye var ein norsk prest, folkeminnesamlar, forfattar og stortingsmann. Han er særleg kjend for Norske Sagn frå 1833, gjennom utvidingar også kalla Norske Folke-Sagn. Norske Sagn var den aller fyrste samling av folkeminne som kom ut i Nor ...

                                               

Torstein Finnbakk

Torstein Finnbakk er ein norsk forfattar og journalist, ofte publisert under signaturen ToFi. På 1970-talet fekk Finnbakk publisert dikt i Klassekampen, og debuterte i 1978 med diktsamlinga Når star kan jage måse -. Debuten gav opphav til ein stø ...

                                               

Gabriel Finne

Gabriel Finne var ein norsk forfattar fødd i Bergen. Finne er rekna å høyra til den litterære retninga naturalismen i den første delen av forfattarskapen, og seinare meir knytt til dekadansetematikk. Finne fekk publisert den første forteljinga si ...

                                               

Halvor Fjermeros

Halvor Fjermeros er ein norsk forfattar, journalist og politikar for Raudt. Han er utdanna vernepleigar og jobba blant anna på Emma Hjorths Hjem, ein institusjon for psykisk utviklingshemma, som han seinare skreiv ei bok om. Fjermeros har òg jobb ...

                                               

Eystein Fjærli

Eystein Olavsson Fjærli var ein norsk yrkesoffiser, forsvarsstrateg, forfattar og politikar frå Molde. Då krigen kom til Noreg i april 1940, studerte han filologi. Som vernepliktig sersjant deltok han i kampane på Austlandet. Hausten 1940 reiste ...

                                               

Jon Øystein Flink

Jon Øystein Flink er ein norsk forfattar og kritikar. Han er fødd og oppvaksen i Fredrikstad, men flytta til Oslo for å studere ved Musikkhøgskolen og ved universitetet. I 2003 debuterte han med romanen Ole-Kristian Oksrød, og året etter gav han ...

                                               

Constantius Flood

Constantius Flood var ein norsk forfattar, sjømann og bonde, særleg kjent for sjøforteljingar og historiske skildringar.

                                               

Kjartan Fløgstad

Fløgstad debuterte som lyrikar med diktsamlinga Valfart i 1968. Gjennombrotet kom med romanen Dalen Portland 1977, som han fekk Nordisk råds litteraturpris for. Fløgstad skriv på nynorsk. Fløgstad studerte litteratur- og språkvitskap ved Universi ...

                                               

Randi Folkestad

Randi Folkestad er ein norsk forfattar. Folkestad er fødd i Svolvær, men sidan sekstitalet har ho vore busett i Sandnes og Stavanger. Ho har utdanning i fransk språk, historie og litteraturhistorie frå Sorbonne i Paris. Folkestad har også ein eks ...

                                               

Bernhard Folkestad

Folkestad var son til emissæren Abraham Folkestad, fødd i London men voks opp på Folkestad i Fjaler. Han vart utdanna i Noreg, med korte opphald hos Laurits Tuxen og Kristian Zahrtmann i København i 1902 og 1903. Seinare var han på studieturar ti ...

                                               

Hans Andersen Foss

Hans Andersen Foss var ein norsk-amerikansk forfattar, journalist og fråhaldsforkjempar, aktiv i USA. Forteljingane han var populære også i Noreg, og fem av bøkene kom ut her til lands. Foss var eldste son til ein sjølveigarbonde på garden Fossen ...

                                               

Øvre Richter Frich

Gjert Øvre Richter Frich, kjend som Øvre Richter Frich, Steffen Kverneland gav i 1993 ut ein teikneserieversjon av De knyttede never. Rita Freimann brukt til boka I skyggen av Karl Johan: fragmenter av en kvindes liv frå 1911. Reidar Noman brukt ...

                                               

Kristin Fridtun

Fridtun tok i 2003 tredjeplassen i NM, og i 2004 var ho med på vinnarlaget i lagkonkurransen i junior-VM i Stryn. Ho la opp i 2006 etter å ha teke del i kontinentalcupen i skiskyting same året.

                                               

Mikkjel Fønhus

Mikkjel Arneson Fønhus var ein norsk forfattar. Fønhus kom frå Sør-Aurdal kommune i Oppland fylke, der han budde mestedelen av livet. I kortare periodar budde han i Oslo. Fyrst var han student og seinare som journalist i De Norske Intelligentsedl ...

                                               

Johan Galtung

Johan Galtung er ein norsk samfunnsforskar og professor i fred og konfliktløysing. Galtung er fødd i Oslo og utdanna seg som sosiolog og matematikar. Han peika seg etter kvart ut som ein pioner innan freds- og konfliktforsking, mellom anna ved å ...

                                               

Gunnar Garbo

Gunnar Garbo var ein norsk journalist, politikar og statstenestemann frå Bergen. Han var stortingsrepresentant frå Bergen og seinare Hordaland i perioden 1958 til 1973, formann i partiet Venstre frå 1964 til 1970 og parlamentarisk leiar 1972-73. ...

                                               

Arne Olaus Fjørtoft Garborg

Arne Olaus Fjørtoft Garborg, gjerne tiltalt som "Tuften", var ein norsk bibliotekar og forfattar, tilsett på Universitetsbiblioteket i Oslo. Han arbeidde med å samanfatta bibliografien til far sin, Arne Garborg. Han var einebarn av Arne og Hulda ...

                                               

Hulda Garborg

Hulda Bergersen var frå Stange på Hedmarka. Faren dreiv storgarden Såstad, men hadde store alkoholproblem, og mora flytta etter kvart ut med Hulda og dei to søstrene hennar. Dei busette seg på Hamar. Som ung jente flytta Hulda til Kristiania, der ...

                                               

Jan Olav Gatland

Jan Olav Gatland er førstebibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Bergen og sakprosaforfattar. Han har arbeidd som kritikar og tidsskriftredaktør. Gatland har publisert ei rekkje bøker og artiklar, hovudsakleg om litteratur.

                                               

Thoralf Gilbrant

Thoralf Gilbrant var eigentleg fødd Gulbrandsen i Stavanger i 1919, som eitt av sju sysken, voks opp i Ryfylke og vart, tross si ungdoms omvending til kristendomen ved eit luthersk bedehus, ein av pinserørsla sine store frontfigurar i Noreg. Han ...

                                               

Claes Gill

Claes Gill var ein norsk journalist, forfattar, poet, skodespelar og teatersjef. Gill vart fødd i Odda, men voks hovudsakleg opp i Bergen, og budde som vaksen mest i Oslo. Han var teatersjef ved Rogaland Teater i Stavanger frå 1952 til 1956. Gill ...

                                               

Reier Gjellebøl

Reier Gjellebøl var ein norsk prest og forfattar. Gjellebøl vart fødd i Høland, i noverande Aurskog-Høland i Akershus. Han tok studenteksamen i København i 1755. Deretter studerte han teologi. Han var lærar i Danmark, mellom anna på Kronborg slot ...

                                               

Eli Kari Gjengedal

Eli Kari Gjengedal er ein norsk forfattar og akvaingeniør. Ho er kanskje mest kjend som tidlegare vêrpresentatør i StormGeo med ein sterk nynorsk profil, der ho mellom anna presenterte vêret på TV 2 frå 2000 til 2012. I tillegg har ho i kortare p ...

                                               

Paul Gjesdahl

Paul Dessen Gjesdahl var ein norsk journalist, teaterkritikar, forfattar og omsetjar. Under psevdonymet Pueblo skreiv han treffsikre petitartiklar som vart svært populære, men som òg vekte forarging. Paul Gjesdahl var fødd i Fredrikshald, no Hald ...

                                               

Gutorm Gjessing

Gutorm Gjessing var professor dr. philos i etnografi og styrar for Etnografisk museum ved Universitetet i Oslo frå 1947 til 1973.

                                               

Hanne Grasmo

Hanne Grasmo er ein norsk sosiolog og forfattar som har gjeve ut bøkene Levende rollespill - Laiv og Kjærlighetsboka: En bok for unge om sex. Ho er i dag redaktør i det erotiske bladet Cupido.

                                               

Arne Grimstad

Arne Grimstad er ein norsk forfattar og skulemann. Ivar Grimstad var bror hans. Han var son av gardbrukar Olaf Grimstad og Kjellaug Grimstad. Han utdanna seg til lærar og starta som styrar ved realskulen i Skånevik, seinare lærar ved Fagerlia sku ...

                                               

Ivar Grimstad

Grimstad var formann i Sunnmøre frilynde ungdomssamlag 1957-61. Åra mellom 1958 og 1966 var han bolkevis nestformann i Noregs Ungdomslag. Partipolitisk engasjerte han seg for partiet Venstre, var mellom anna med i Ørsta kommunestyre i fleire peri ...

                                               

Gunnar Grytås

Gunnar Grytås er ein norsk forskar, journalist og forfattar. Han har blant anna arbeidd i avisene Nordlys, Dagens Næringsliv og Fiskeribladet, og han har vore forskar ved Noregs fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø. Grytås har gitt ut fleire b ...

                                               

Heikki Gröhn

Heikki Gröhn er ein norsk forfattar som debuterte i 1971 med diktsamlinga DANS. Før dette deltok han i "gruppeboka" Åtte fra Bergen under psevdonymet heikki heikki, som han også har tatt i bruk seinare. I 2005 kom den første barneboka hans, Mika ...

                                               

Dagfinn Grønoset

Dagfinn Grønoset var ein norsk forfattar og journalist, fødd i Trysil, busett i Elverum. Den største suksessen hans var boka Anna i ødemarka frå 1972, som danna skule for dokumentarbiografiar om gløymde kvardagsheltar i utkant-Noreg på 1970-talet ...

                                               

Olav Gullvåg

Olav Gullvåg var ein norsk forfattar frå Trondheim. Gullvåg sitt mest kjende verk er Spelet om Heilag Olav, eit sogespel, som vert spela kvart år på Stiklestad. Stykket byggjer på de tre eldre skodespela Natterast på Sul 1952, Føre slaget 1954 og ...

                                               

John Gustavsen

John Gustav Gustavsen er ein nord-norsk forfattar og journalist. Gustavsen voks opp i Nordkapp kommune, og er busett i Tromsø. Han har skrive mykje om Barentsregionen og samar på Nordkalotten. Han er æresmedlem i Nordnorsk forfatterlag, og medlem ...

                                               

Jostein Gaarder

Jostein Gaarder er ein norsk forfattar. Han vart fødd i Oslo, og studerte skandinaviske språk og teologi ved Universitetet i Oslo. Før han byrja på si forfattarkarriere underviste han i filosofi ei kort stund. Tema frå dette faget har seinare gåt ...

                                               

Bergljot Hobæk Haff

Bergljot Hobæk Haff var ein norsk forfattar. Bergljot Hobæk Haff vart fødd i Botne i Vestfold. Ho er utdanna lærar og budde i mange år i Danmark. Debutromanen Raset kom ut i 1956 og fekk ei god mottaking hjå kritikarane. Bergljot Hobæk Haff fekk ...

                                               

Angela Hagen

Angela Hagen er ein norsk forfattar frå Torvika i Rauma. Ho debuterte i 2011 med novellesamlinga Mørk bil bak. Hagen har også skrive Hundedagane, eit teaterstykke for born. Hagen er utdanna i mediefag frå Høgskulen i Volda, busett i Molde og skri ...

                                               

Oddmund Hagen

Oddmund Hagen er ein norsk forfattar, lyrikar og litteraturkritikar frå Snillfjord. Hagen har vore formann for Norsk kulturråd sitt utval for vurdering av prosa for innkjøpsordninga for norsk skjønnlitteratur. I 1998 vart Hagen saman med Akin Düz ...

                                               

Klaus Hagerup

Klaus Hagerup var ein norsk forfattar, skodespelar og regissør. Han debuterte med diktsamlinga Slik tenker jeg på dere i 1969.

                                               

Helge Hagerup

Helge Hagerup var ein norsk forfattar. Helge Hagerup var særleg produktiv som dramatikar, og teaterstykka hans har vorte mykje framførte både av Fjernsynsteatret, på Nationaltheatret og i Radioteatret. Hagerup var ein av de første som brukte tema ...

                                               

Hilde Hagerup

Hilde Hagerup er ein norsk forfattar fødd i Tromsø. Ho er dotter av forfattaren Klaus Hagerup, Helge Hagerup var onkelen hennar og Inger Hagerup var bestemor hennar. Etter barndom og ungdomstid i Fredrikstad drog Hilde Hagerup til Storbritannia, ...

                                               

Jonny Halberg

Jonny Halberg er ein norsk forfattar og dramatikar fødd på Jørstadmoen ved Lillehammer, seinare busett på Jeløya i Moss. Halberg har studert ved Forfattarstudiet i Bø. Han var medredaktør av tidsskriftet Vagant i 1998. Romanane hans er omsett til ...