ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 111
                                               

Nordlands Trompet

Nordlands Trompet, også utgjeve som Nordlands Beskrivelse, er eit diktverk skrive i tida 1675-1695 av presten Petter Dass, sokneprest på Alstahaug i Nordland. Diktet vart trykt første gong i 1739 i Kjøbenhavn - under namnet Nordlands Trompet og s ...

                                               

På Vossevangen der vil eg bu

"På Vossevangen der vil eg bu" er eit dikt som fyrst vart skrive på dansk av Carsten Hauch i 1861. Det blei sidan omsett til norsk av Hulda Garborg. Vossavangen er sentrum i Voss kommune i Hordaland fylke. Diktet blei tonesett av Niels Peter Hill ...

                                               

Republikanerne av Welhaven

"Republikanerne" er eit dikt frå 1832 skrive av Johan Sebastian Welhaven. Det er eit av dei best kjende dikta til Welhaven, og inneheld den kjende og ofte siterte avslutningslinja "De hadde champagne, men rørte den ei.". Welhaven gav diktet ut i ...

                                               

Smeden og Bageren

Smeden og Bageren er eit dikt av Johan Herman Wessel. Det er ei humoristisk forteljing som kritiserer rettsmakta og mangelen på fornuft i samfunnet. Diktet blei skrive i 1770-åra og trykt for første gong i 1784, i vekebladet til Wessel, Votre Ser ...

                                               

Smaagutternes Nationalsang

"Smaagutternes Nationalsang" er eit dikt skrive av Henrik Wergeland. Opningsorda er "Nationalsang Vi ere en Nation, vi med". Diktet vart trykt, i bladet For Arbeidsklassen i 1841. Teksten gjev uttrykk for Wergeland sitt ønskje om at nasjonaldagen ...

                                               

Solaris korrigert

Solaris korrigert er ei diktsamling av den norske forfattaren Øyvind Rimbereid, utgjeven i 2004. Samlinga inneheld det lange titteldiktet, og åtte dikt til. Boka mottok Kritikerprisen året ho kom ut og vart utropt til årets dikt av lyttarar og ei ...

                                               

Sprinterne

"Sprinterne" er eit dikt skrive av Nordahl Grieg etter Sommar-OL i Berlin i 1936. Etter OL skreiv Nordahl Grieg eit bitande ironisk dikt om "niggeren" og "germanarane" der Jesse Owens hadde vunne over mellom anna tyske Wilhelm Leichum og det tysk ...

                                               

Diktsamlinga Storegut

Storegut er ei episk diktsamling av den norske forfattaren Aasmund Olavsson Vinje, utgjeven i 1866. Fleire av dikta hadde stått på trykk i Vinjes tidsskrift Dølen i 1865 - 1866. Det er episke dikt med lyriske innslag. Det vart eit populært verk o ...

                                               

Terje Vigen

"Terje Vigen" er eit episk dikt som byggjer på soger frå Sørlandet under Napoleonskrigane og kornblokaden frå 1808 til 1811. Diktet skildrar den personlege tragedia til Terje Vigen og korleis han endeleg finn fred. "Terje Vigen" vart skrive av He ...

                                               

Til dig

"Til dig" er eit dikt av Olaf Bull. Det var det første diktet i den første diktsamlinga hans, Digte, frå 1909. "Til dig" er ei hylling på ein gong til kjærleiken, til ungdomen og til våren. Diktet nyttar spondéar der kvar førsteline kling ut på t ...

                                               

Til ungdommen

"Til ungdommen" er eit dikt av Nordahl Grieg. Diktet vart skrive i 1936 på oppmoding frå Trond Hegna, som ville ha eit dikt med patos og appell til opninga av Studentersamfundet i 1936, i lys av åtaket Franco hadde gjort på den lovlege regjeringa ...

                                               

Odd Abrahamsen

Odd Abrahamsen var ein norsk forfattar, litteraturkritikar og omsetjar. Han debuterte i 1962 med diktsamlinga Om det finnes en stillhet. I 1983 fekk han Riksmålsforbundets litteraturpris. I 1992 mottok han prisen Fritt Ords honnør for den diktari ...

                                               

Amal Aden

Amal Aden er pseudonymet til ein kvinneleg norsk-somalisk forfattar, føredragshaldar og samfunnsdebattant. Ho har vore fast spaltist i Dag og Tid sidan 2013.

                                               

Finn Alnæs

Finn Alnæs var ein norsk forfattar. Finn Alnæs var fødd i Bærum. I 1963 debuterte han med romanen Koloss, som vann ein nordisk romankonkurranse. Han fekk òg prisar for fleire av romanane han skreiv seinare, mellom anna Kritikarprisen i 1968 for G ...

                                               

Hans Christian Alsvik

Hans Christian Alsvik var ein norsk fjernsynsmann og forfattar frå Svolvær i Lofoten. Alsvik hadde særleg kompetansefelt innan natur og biologi. Til saman laga han over 3000 naturprogram for NRK.

                                               

Astrid Hjertenæs Andersen

Astrid Gerd Judith Hjertenæs Andersen var ein norsk forfattar og lyrikar. Ho vert rekna med mellom dei mest sentrale norske lyrikarane i etterkrigstida. Andersen debuterte med diktsamlinga De ville traner i 1945 og skreiv i tillegg til ei rad dik ...

                                               

Kent Andersen

Kent Andersen er ein norsk-newzealandsk forfattar, skribent og lokalpolitikar. Andersen har bakgrunn frå industrien, arbeidd som vektar i fleire år og vore skribent, novelleforfattar og tekstforfattar i reklamebransjen. Han er i dag fast bidragsy ...

                                               

Kurt Tore Andersen

Kura Tore Andersen var ein norsk lærar, forfattar, salmediktar og læstadianarpredikant frå Tysfjord i Nordland. Andersen skreiv ei rekkje lærebøker på lulesamisk og omsette fire salmar til lulesamisk i salmeboka Salmer 1997. Han omsette òg fleire ...

                                               

Tryggve Andersen

Tryggve Andersen var ein norsk forfattar. Tryggve Andersen vart fødd på garden Velt-Kindli på Ringsaker som eitt av ti barn. Faren, Christen Andersen, var lensmann i Ringsaker. Mora var Antonette Andersdotter Krogvig. Faren var av handelsmannssle ...

                                               

Otto Anderssen

Otto Andreas Anderssen var ein norsk lærar og forfattar frå Fredrikstad. Han var leiar av det norske studentkor. I 1880 grunnla han "Otto Anderssens Skole" i Oslo. Frå 1907 var han professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo.

                                               

Nini Roll Anker

Nicoline Magdalene Roll Anker, kjend som Nini Roll Anker, var ein norsk forfattar som var fødd i Molde. Ho var dotter av jurist, embetsmann, sorenskrivar, politikar og høgsterettsdommar Ferdinand Roll. Ho skreiv ei rekkje romanar og skodespel, me ...

                                               

Liv Arnesen

Liv Ragnheim Arnesen er ein norsk pedagog, forfattar og eventyrar. I 1992 kryssa ho og Julie Maske Grønlandsisen, som dei fyrste kvinnene utan støtte. Dette var 560 km på 23 døgn. To år seinare, i 1994, gjekk ho som fyrste kvinne på ski til Sørpo ...

                                               

Arthur Arntzen

Arntzen vart fødd i Tromsø og voks opp på Tromsøya og i Gratangen og Tromsdalen, der han seinare busette seg. Trass i minimalt med skulegang, vart Arntzen journalist i lokalaviser, og vart seinare på 1950-talet Nord-Noreg-korrespondent for Dagbla ...

                                               

Asbjørn Øksendal

Asbjørn Øksendal født 4. august 1922 i Mosjøen, død 23. mai 2015 i Trondheim var ein norsk bokhandlar og forfattar. Øksendal skreiv fleire bøker om norsk okkupasjonshistorie, spesielt okkupasjonshistorie frå Trøndelag, og historiske romanar frå n ...

                                               

Anders Aschim

Anders Aschim er ein norsk teolog, bibelomsetjar og sakprosaforfattar. Aschim voks opp i Tromsø og på Hamar. Han har teologisk embetseksamen med mellomfag i hebraisk og musikk, og vart doktor philos. i 2010. Han verka som prest i mellom anna Ring ...

                                               

Jan Askelund

Jan Askelund er ein norsk forfattar, omsetjar og litteraturkritikar. Askelund er utdanna cand.philol. med hovudfag i nordisk frå Universitetet i Oslo og har i tillegg studert dansk språk og litteratur ved Universitetet i Århus og gått pedagogisk ...

                                               

Egon Askvik

Egon Askvik var ein norsk prest og forfattar. Askvik vart gift 14. januar 1984 med Hege Feet. Han avla teologisk embetseksamen på Menighetsfakultetet og vart ordinert til prest i Seim kyrkje i 1988. Egon Askvik har sidan vore vikarprest i Leikang ...

                                               

Kjell Aukrust

Kjell Aukrust var ein norsk teiknar og forfattar frå Alvdal i Hedmark. Han var utdanna frå Kunst- og handtverksskulen. Etter krigen arbeidde han ei tid som avisteiknar i Vårt Land, og vart snart etablert som ein særprega yrkesteiknar. Kjell Aukru ...

                                               

Edmund Austigard

Edmund Austigard er ein norsk forfattar og administrerande direktør i Det Norske Samlaget. Austigard debuterte litterært i 2005. Han voks opp i Årdal i Hjelmeland kommune og er utdanna diplomøkonom frå Bedriftsøkonomisk Institutt. I tillegg har h ...

                                               

Andreas Austlid

Andreas Austlid var ein norsk pedagog og forfattar. Han var den fyrste som gav ut ei nynorsk abc-bok og eit fullstendig lesebokverk på nynorsk, og grunnla Møre folkehøgskule.

                                               

Øystein Bagle-Tennebø

Øystein Bagle-Tennebø er ein norsk siviløkonom, forfattar, musikkskribent og fotograf. Han er fødd og oppvaksen på Tennebø i Vågsøy kommune. Bagle-Tennebø har vore dagleg leiar i Bondeungdomslaget i Oslo sidan oktober 2018. Tidlegare har han mell ...

                                               

Gunstein Bakke

Gunstein Bakke er ein norsk forfattar. Han debuterte med romanen Kontoret i 2000. Han er utdanna cand.mag. med fransk, idéhistorie og litteraturvitskap. Bakke var saman med Eirik Ingebrigtsen initiativtakar og redaktør av antologien Respons 22/7 ...

                                               

Lily Bandehy

Lily Bandehy er ein norsk-iransk forfattar, debattant, lærar og psykiatrisk sjukepleiar. Bandehy var fødd i ein landsby utanfor Shiraz i Iran. Ho hadde seks sysken som voks opp. Femten år gammal blei ho gifta bort til ein eldre slektning, og fekk ...

                                               

Karin Bang

Karin Bang var ein norsk forfattar fødd i Oslo. Ho har skrive to kriminalromanar under psevdonymet Fanny Siwers. Ho har òg skrive lyrikk og barnebøker.

                                               

Ole Gregor Liljedahl Barman

Ole Gregor Liljedahl Barman var ein norsk jurist og forfattar. Barman var lensmann i Bærum 1939-1967, og hadde permisjon 1951-1953 for å vere sjef ved Det Norske Teatret. Han hadde ei rad verv mellom anna som formann i Norges lensmannslag 1938-19 ...

                                               

Ari Behn

Ari Mikael Behn var ein norsk forfattar og biletkunstnar. Han debuterte med novellesamlinga Trist som faen i 1999, og skreiv også romanar og annan litteratur. I oppveksten hadde Behn etternamnet Bjørshol, etter faren Olav Bjørshol, men tok seinar ...

                                               

Anton Beinset

Anton Konrad Beinset var ein norsk redaktør og forfattar. Han var medarbeidar i avisa Den 17de Mai frå 1916-27, redaktør av Fædrelandsvennen i Kristiansand 1928-32, redaktør av Tunsberg 1933-34, politisk medarbeidar i Dagbladet 1936-58. Beinset v ...

                                               

Øyvind Berg

Øyvind Berg er ein norsk lyrikar, dramatikar, skodespelar og omsetjar. Berg er fødd i Oslo. Han har mellomfag i filosofi og litteraturvitskap i tillegg til studiar i egyptologi frå Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø. Han har vore me ...

                                               

Vidar Bergset

Vidar Bergset er ein norsk lærar og forfattar. Han har arbeidd i barneskule og ungdomsskule og har også vore lærar på Valdres folkehøgskole. I den tida var han også redaktør av tidsskriftet Kristen Folkehøgskole. Bergset har gjeve ut fleire bøker ...

                                               

Rie Bistrup

Else-Marie Rie Bistrup er ein norsk tidlegare journalist og forfattar. Etter studium ved Sorbonne og ei lærlingstilling i dagsavisa Sarpen var ho sommarvikar i Dagbladet i 1954. Frå 1955 til 1999 var ho journalist i Aftenposten i over 44 år.

                                               

André Bjerke

André Bjerke var ein norsk forfattar og lyrikar frå Grefsen i Oslo, son av Ejlert Bjerke. Han debuterte i 1940 med diktsamlinga Syngende jord. Bjerke var svært produktiv og allsidig, han skreiv dikt, kriminalromanar, essays og sakprosa, mellom an ...

                                               

Ejlert Bjerke

Ejlert Bjerke var ein norsk forfattar. Han var fødd i Oslo. Ejlert Bjerke skreiv både romanar, dikt, noveller, skodespel, essay og reiseskildringar, og han omsette også verk av andre forfattarar til norsk - til dømes Johann Wolfgang von Goethe, C ...

                                               

Henrik Anker Bjerregaard

Henrik Anker Bjerregaard, fødd på Ringsaker, var ein norsk forfattar og journalist, og ein sentral person innan norsk litteratur i generasjonen før Welhaven og Wergeland. Dei mest kjende verka hans er "Sønner av Norge", som til ein melodi av Chri ...

                                               

Øystein Bjørdal

Øystein Bjørdal er ein norsk prest, prestelærar, forfattar og salmediktar. Bjørdal fullførte embetseksamen innan teologi ved Menighetsfakultetet i Oslo i 1976. Frå 1977 var han residerande kapellan i Førde prestegjeld, frå 1987 sokneprest i Lille ...

                                               

Kåre Bjørgen

Kåre Immanuel Bjørgen var ein norsk forfattar. Frå 1942 hadde han diktargasje frå Kulturdepartementet. Han var medlem av Den Europeisk Forfatterforening stifta i Weimar 1942. Etter krigen i 1948 vart han dømd til tre års tvangsarbeid.

                                               

Eli Bjørhusdal

Eli Bjørhusdal er ein norsk professor, skribent, bloggar og målkvinne. Bjørhusdal har tidlegare vore nestleiar i Noregs Mållag og sentralstyremedlem og nestleiar i Norsk Målungdom.

                                               

Oskar Stein Bjørlykke

Oskar Stein Bjørlykke er ein norsk forfattar, lærar og teolog fødd i Fitjar på Stord. Bjørlykke har eit mangesidig forfattarskap med romanar, noveller, dikt, bønebøker, andaktsamlingar og barnebøker. I tillegg til det eigne forfattarskapet har ha ...

                                               

Jens Bjørneboe

Jens Bjørneboe var ein norsk forfattar som skreiv ei rad romanar med sterkt samfunnskritisk innhald. Han skreiv òg dikt, skodespel og essay. Mange av verka er omsette til andre språk, mellom anna engelsk og tysk. Jens Bjørneboe vart fødd i Kristi ...

                                               

Sven Kærup Bjørneboe

Sven Kærup Bjørneboe er ein norsk forfattar, omsetjar og essayskrivar. Han debuterte i 1967 med essayet "Brud og brudgom". Han fekk Grøndahlprisen i 1986. I 1996 fekk han Brageprisen i open klasse for reiseskildringa si av Jerusalem. Bjørneboe va ...

                                               

Dagmar Blix

Dagmar Blix var ein nordnorsk forfattar og lyrikar. Ho var fødd i Hol utanfor Leknes i Lofoten og var busett i Storfjord ved Stamsund, der ho arbeidde som forfattar og lærar. Hennar engasjement for målsaka var mellom anna grunna i argumentet om a ...