ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 107
                                               

Førnesbrunen

Førnesbrunen er ei historisk segn frå Telemark. Segna er tidfest til Svartedauden eller Den store mannedauden, og stadfest til eigna kring Rauland og Møsstrond, særskild garden Førnes som framleis ligg ved Møsvatn. Til segna høyrer det og ein slå ...

                                               

Midt-Telemark

Midt-Telemark er ein kommuneregion sentralt i Telemark fylke som er samansett av tre kommunane Nome, Bø og Sauherad. Regionen har om lag 16400 innbyggjarar og til saman eit landareal på kring 940 kvadratkilometer. Dei største sentera i Aust-Telem ...

                                               

Midt-Telemarkrådet

Midt-Telemarkrådet er eit samarbeidsorgan samansett av ordførarar, rådmenn og ein politikar frå opposisjonen i kvar av kommunane Bø, Nome og Sauherad. Det blei etablert i 2002, og skal: - arbeide for felles interesser overfor fylkeskommunane, fyl ...

                                               

Skien prosti

Skien prosti er eit tenestedistrikt i Agder og Telemark bispedømme i Den norske kyrkja. Prosten har sete i Skien. I geografisk utstrekking svarar prostiet til kommunane Porsgrunn, Siljan og Skien. Prostiet er inndelt i sokn. Soknet er grunneining ...

                                               

Systermarihand

Systermarihand har breie, butte blad og hol stengel. Planten blomstrar tidleg om våren, før vårskjerpen gjer marka tørr – i mai i Sverige og Danmark, i juni i Noreg. Plantar med purpurraud og lysgule blomstrar veks om ein annan, men i Noreg er de ...

                                               

Vestmar

Vestmar er ein kommuneregion sørvest i Telemark fylke som omfattar dei to kommunane Kragerø og Drangedal. Opphaeleg tyder namnet vest for havet =hav), i denne samanhengen Langesundsfjorden, såleis at òg Bamble ligg i Vestmar. Det er no meir vanle ...

                                               

Gáisi valkrins

Gáisi valkrins er ein valkrins ved Sametingsvala i Noreg frå og med valet i 2009. Krinsen vert også kalla valkrins 4. Stemmerett i krinsen har dei som er busette der og er innførte i manntalet til Sametingsvalet. I 2017 var det 2547 personar som ...

                                               

Nord-Troms prosti

Nord-Troms prosti er eit tenestedistrikt i Nord-Hålogaland bispedømme i Den norske kyrkja. Prosten har sete på Storslett. Prostiet svarar til kommunane Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i geografisk utstrekking. Prostie ...

                                               

Nord-Trøndelag reinbeiteområde

Nord-Trøndelag reinbeiteområde er ein del av reindriftsforvaltningen i Noreg. Reinbeiteområdet omfattar delar av Sør-Fosen og Nord-Trøndelag fylke. Reinbeiteområde er leia av eit områdestyre med medlemmer oppnemnde av Fylkestinget og Sametinget. ...

                                               

Senja prosti

Senja prosti er eit tenestedistrikt i Nord-Hålogaland bispedømme i Den norske kyrkja. Prosten har sete på Finnsnes. I geografisk utstrekking tilsvarar prostiet kommunane Berg, Dyrøy, Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy. Prostiet er inndelt i sokn ...

                                               

Troms reinbeiteområde

Troms reinbeiteområde er ein del av reindriftsforvaltningen i Noreg. Reinbeiteområdet er delt inn i 15 reinbeitedistrikt i som ligg i delar av Troms og nord i Nordland. Reinbeiteområde er leia av eit områdestyre med medlemmer oppnemnde av Fylkest ...

                                               

Tromsø domprosti

Tromsø Domprosti er eit tenestedistrikt i Nord-Hålogaland bispedømme i Den norske kyrkja. Sidan prostiet er knytt til Tromsø Domkyrkje, er det leia av ein domprost. I tillegg til kommunane Tromsø og Karlsøy høyrer også Svalbard til prostiet. Pros ...

                                               

Tromsøgodset

Tromsøgodset var eit jordegods med hovudsete på Karnes ved Lyngseidet, Lyngen i Troms. Det omfatta ei rekke eigedomar i Hillesøy, Skjervøy og Lyngen som opphavleg var ein del av kongen sitt krongods, men vart selt til Joachim Irgens i 1666. Irgen ...

                                               

Trondenes prosti

Trondenes prosti er eit tenestedistrikt i Nord-Hålogaland bispedømme i Den norske kyrkja. Prosten har sete i Harstad. I geografisk utstrekking tilsvarar prostiet kommunane Bjarkøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord og Skånland. Prostiet er in ...

                                               

Sommareik

Sommareik er eit tre i eikeslekta. Sommareik er ein av to artar av eik som veks vilt i Noreg. Sommareiketre i Noreg vert opp til 12 meter høgt.

                                               

Bøk

Blada er lêraktige og ovale med mørkegrøn overside. Dei kan ha takka eller glatte kantar. Blad og frø inneheld alkaloidet fagain. Bøk kan danna vidstrekte skogar med tre på opptil 40 meter. Eit tre kan bli 2–400 år gammalt.

                                               

Larvik prosti

Larvik prosti er eit tenestedistrikt i Tunsberg bispedømme i Den norske kyrkja. Det femner kommunane Lardal og Larvik i Vestfold. Prosten har sete i Larvik kor Larvik kyrkje er prostikyrkje. Prostiet er inndelt i sokn. Soknet er grunneininga i De ...

                                               

Nord-Jarlsberg prosti

Nord-Jarlsberg prosti er eit tenestedistrikt i Tunsberg bispedømme i Den norske kyrkja. Det femner kommunane Hof, Holmestrand, Horten, Re, Sande og Svelvik. Prosten har sete i Horten kor Horten kyrkje er prostikyrkje. Prostiet er inndelt i sokn. ...

                                               

Sandefjord prosti

Sandefjord prosti er eit tenestedistrikt i Tunsberg bispedømme i Den norske kyrkja. Prosten hadde sete i Sandefjord. Prostiet femner kommunane Andebu og Sandefjord. Sandefjord-sokna høyrde tidlegare til Sandar prosti, medan Andebu-sokna høyrde ti ...

                                               

Tønsberg domprosti

Tønsberg domprosti er eit tenestedistrikt i Tunsberg bispedømme i Den norske kyrkja. Sidan prostiet er knytt til Tønsberg domkyrkje i Tønsberg, er prostiet leia av ein domprost. Prostiet femner kommunane Nøtterøy, Stokke, Tjøme og Tønsberg. Prost ...

                                               

Fredrikstad Domprosti

Fredrikstad Domprosti er eit tenestedistrikt i Borg bispedømme i Den norske kyrkja. Det femner kommunane Fredrikstad og Hvaler. Sidan prostiet er knytt til Fredrikstad domkyrkje, er det leia av ein domprost. Før Borg bispedøme vart oppretta heitt ...

                                               

Distriktet Indre Østfold

Indre Østfold er eit distrikt som ligg i den nordre delen av tidlegare Østfold fylke. Distriktet vart formelt oppretta gjennom vedtak i fylkestinget i 2007. Dei to byane i området er Askim og Mysen. Distriktet hadde til saman 57 094 innbyggjarar ...

                                               

Liljekonvall

Liljekonvall er ein 15 cm høg plante i liljefamilien med store grøne blad og kvite klokkeblomstrar som dannar raudgule bær.

                                               

Mosseregionen

Mosseregionen er eit interkommunalt samarbeidsområde og distrikt i den vestlege delen av Østfold fylke, som utgjer dei fire kommunane Moss, Råde, Rygge og Våler. Distriktet har eit areal på 513 kvadratkilometer med 55 290 innbyggjarar. Regionsent ...

                                               

Søndre Borgesyssel prosti

Søndre Borgesyssel prosti er eit tenestedistrikt i Borg bispedømme i Den norske kyrkja. Det femner kommunane Halden og Sarpsborg. Prosten har sete i Sarpsborg.

                                               

Vestre Borgesyssel prosti

Vestre Borgesyssel prosti er eit tenestedistrikt i Borg bispedømme i Den norske kyrkja. Det femner kommunane Hobøl, Moss, Rygge, Råde, Skiptvet, Spydeberg og Våler i Østfold fylke. Prosten har sete i Moss.

                                               

Østfold Mållag

Østfold Mållag er fylkeslaget for Noregs Mållag for Østfold. I 2012 hadde laget 90 medlemmer, og i 2017 hadde dette auka til 150. Leiar for laget er Magne Aasbrenn og nestleiar er Ragnhild Lier. Østfold Mållag organiserer dei som er interesserte ...

                                               

Østre Borgesyssel prosti

Østre Borgesyssel prosti er eit tenestedistrikt i Borg bispedømme i Den norske kyrkja. Det femner kommunane Aremark, Askim, Eidsberg, Marker, Rakkestad, Rømskog og Trøgstad i Østfold fylke. Prosten har sete på Mysen.

                                               

Tjugum sokn

Tjugum sokn var tidlegare eit kyrkjesokn i Ytre Sogn prosti i Den norske kyrkja. Soknet vart slege i hop med Kvamsøy sokn til det nye Balestrand sokn i 2000. Tjugum sokn femnde området som soknar til Tjugum kyrkje, og omfatta mellom anna kommunes ...

                                               

Frelserens kyrkje i Farsund

Frelserens kyrkje er ei langkyrkje av stein frå 1785 i Farsund by i Farsund kommune i Vest-Agder fylke. Kyrkja har 380 sitjeplassar. Ho brann i 1901 og vart gjenreist på dei gamle murane. Kyrkjegarden ligg om lag hundre meter vest for kyrkja.

                                               

Vi kan-utstillingen

Vi kan-utstillingen vart arrangert i Oslo frå 12. mai til 18. september 1938. Utstillingsområdet var på Frognerstranda ved Frognerkilen. Arkitekt Arne Korsmo teikna utstillingsområdet og utforma paviljongane. Elles arbeidde blant anna tilhengarar ...

                                               

2012 i Noreg

15. mars – Fem norske soldatar døydde ei flyulukke i Nord-Sverige. 4. august – Sigrid Giskegjerde Schjetne forsvann i Oslo då ho var på veg heim natt til 5. august. 10. april – Den andre psykiatriske evalueringa fann Anders Behring Breivik tilrek ...

                                               

Ávvir

Ávvir er ei samisk avis som har kome ut frå den samiske nasjonaldagen, 6. februar 2007. Avisa kom i starten ut tre gonger i veka, men har frå og med 2010 fem utgjevingar i veka. Ho har redaksjon i Karasjok og Kautokeino. Avisa blei til gjennom sa ...

                                               

Ságat

Ságat er ei norskspråkleg samisk avis som blir utgjeven i Finnmark. Stadfest nettoopplag i 2002 var 2 427. Avisa vart grunnlagd i Vadsø i 1956, men flytte i 1981 til Lakselv, der hovudkontoret ligg i dag. Sjefredaktør har sidan 1978 vore Geir Wulff.

                                               

Sápmelaš

Sápmelaš var eit nordsamiskspråkleg blad som kom ut i Finland frå 1934 til 2001, då det gjekk inn, etter økonomiske vanskar. Fram til 1995 vart Sápmelaš finansiert av den finske staten, deretter av det finske sametinget i seks år, til støtta held ...

                                               

Adresseavisen

Adresseavisen, oftast kalla Adressavisa eller Adressa i daglegtale, er den eldste framleis eksisterande avisa i Noreg og kjem ut i Trondheim. Adresseavisen er ei dagsavis som kjem ut alle dagar i veka unnateke sundag. Avisa kom ut første gong den ...

                                               

Akershus Amtstidende

Akershus Amtstidende er ei avis som kjem ut i Drøbak i Viken fylke. Ho vart grunnlagt i 1874 og er lokalavis for Frogn og Nesodden kommuner. Avisa har eit nettoopplag på 8533. Ansvarleg redaktør er Anders Nyland. Avisa er eigd av Media Øst AS, so ...

                                               

Altaposten

Altaposten er ei avis som vert utgjeven i Alta i Vest-Finnmark i Troms og Finnmark fylke. Mediehuset Altaposten driv i tillegg med lokalradio og TV. Ansvarleg redaktør er Rolf Edmund Lund. Avisa blei først gjeven ut 23. august 1969, opphavleg av ...

                                               

Bergen Byavis

Bergen Byavis er ei partipolitisk uavhengig, reklamefinansiert gratisavis som kjem ut kvar tysdag i Bergen, med eit opplag på om lag 100 000. Avisa vert levert i alle postkasser i Bergen og nært omland i tillegg til at ho vert lagt ut på offentle ...

                                               

Bergens Tidende

Bergens Tidende er ei avis som vert gjeven ut i Bergen i Hordaland og er fylkets største avis og den største utanfor Oslo. Avisa vart grunnlagd av Johan Wilhelm Eide og gjeven ut fyrste gong 2. januar 1868. Ho er ei av dei eldste norske avisene s ...

                                               

Bergensavisen

BA er ei avis som kjem ut i Bergen i Hordaland. Avisa kom ut første gong i 1927 som Bergens Arbeiderblad. I 1981 endra avisa profil frå ei Vestlandsavis til ei Bergensavis, endra format frå fullformat til tabloidformat, kom ut om morgonen og ikkj ...

                                               

Budstikka

Avisnamnet Budstikke kan òg referere til Romsdals Budstikke eller Søgne og Songdalen Budstikke. Budstikka er ei dagsavis som kjem ut på Billingstad i Asker kommune i Viken fylke. Avisa vert utgjeven måndag til laurdag, og er ei lokalavis for Aske ...

                                               

Bømlo-nytt

BØMLO-nytt er ei nynorsk lokalavis som vert utgjeven på Bømlo i Vestland fylke. BØMLO-Nytt tek mål av seg til å vera lokalavis for Bømlo kommune i Sunnhordland. Avisa kjem ut kvar tysdag, torsdag og laurdag. På 1990-talet hadde dei konkurranse fr ...

                                               

DagenMagazinet

DagenMagazinet er ei avis som vert utgjeven i Bergen i Hordaland fylke. Avisa er ei samanslåing av avisene Dagen og Magazinet. Avisa er kjend for å leggja vekt på kristendom, og ha eit konservativt syn på saker innan Den norske kyrkja. Avisa er ò ...

                                               

Finnmark Dagblad

Finnmark Dagblad er ei avis utgjeven i Troms og Finnmark fylke. Med eit opplag på rundt 9 500 er ho den største avisa i tidlegare Finnmark fylke. Hovudkontoret ligg i Hammerfest, med lokalkontor i Alta, Lakselv og Honningsvåg. Avisa kjem ut alle ...

                                               

Firda

Firda vart grunnlagt i 1917 av Kristian Ulltang som eit bygdeblad for Indre Sunnfjord. Føremålet var å stå imot mediedominans frå Florø, som var den einaste byen i regionen. Firda har i seinare tid rekna heile Sunnfjord som nedslagsfelt. Avisa de ...

                                               

Firda Tidend

Firda Tidend er ei lokalavis for Gloppen og Jølster, som vert gjeven ut tre dagar i veka på Sandane i Vestland fylke. Avisa vart oppretta som kamporgan for bonderørsla i 1924, sterkt knytt til Bondepartiet som vart stifta fire år før; i 1920. I d ...

                                               

Firdaposten

Firdaposten er ei lokalavis for kommunane Kinn og Bremanger, med hovudkontor i Flora. Ho vart grunnlagt i 1948 som eit partiorgan for Arbeidarpartiet. Avisas første redaktør var Guttorm Hansen, seinare stortingspresident. Firdaposten gjekk frå to ...

                                               

Fjell-Ljom

Fjell-Ljom er ei norsk avis. Ho kjem ut kvar torsdag på Røros i Trøndelag fylke. Nettoopplag i 2004: 2155.Utgjevar er A/S Avisdrift, der den gamle erkerivalen Arbeidets Rett er største akjonær. Ansvarleg redaktør er Jon Høsøien. Avisa var eit av ...

                                               

Folkebladet

Folkebladet er ei regionavis for Midt-Troms. Sjefredaktør er Steinulf Henriksen. Avisa blei grunnlagt i 1965 med namnet Troms Folkeblad av lokale næringslivsaktørar, men er i dag ein del av konsernet Polaris Media ASA. Hovudkontoret ligg på Finns ...