ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 106
                                               

Sinsen kyrkje

Sinsen kyrkje er ei arbeidskyrkje frå 1971 i Oslo kommune. Det er om lag 300 sitjeplassar i sjølve kyrkjesalen, men dette kan utvidast til nærare 1000 når andre rom vert tekne i bruk. Det er ikkje kyrkjegard ved kyrkja.

                                               

Slottskapellet

Slottskapellet er eit kapell i Slottet i Oslo. Det stod ferdig i 1844, nokre år før sjølve slottet vart fullført. På kongelosjen finn ein årstalet 1843 og kongemonogrammet til Karl Johan, men han døyde før kapellet vart fullført. Det er ikkje gra ...

                                               

Slottsparken

Slottsparken er parken ikring Slottet og Slottsplassen i Oslo, og den sentrale, stor parken i byen. Parken er freda. Parkarealet er på til saman 225 dekar. Nokre delar av parken har òg sine eigne namn, som Dronningparken, Abelhaugen, Nisseberget. ...

                                               

Slottsplassen

Slottsplassen i Oslo er den tilnærma trekanta, opne plassen framfor Det kongelege slottet. Plassen er avgrensa av fasaden på Slottet og av Slottsparken på dei andre sidene, og strekker seg som ein slags trekant ned til ein gangveg som går tvers g ...

                                               

Stensparken

Stensparken er ein park på ein 500 meter langstrekt kalksteinsrygg med ei markert høgde i kvar ende på Fagerborg i bydel St. Hanshaugen i Oslo. Namnet Stensparken fekk parken i 1891 etter garden Steinn som låg nord for den noverande parken, og i ...

                                               

Stortorvets gjestgiveri

Stortorvets gjestgiveri er ein bygning frå 1700-talet som ligg i Grensen nr. 1 i Oslo, med hovudbygningen langsetter Grensen og ei fløy i aust mot Møllergata og ei fløy i vest mot Grubbegata. Det har vore serveringsstad i bygningen frå han vart b ...

                                               

Stovner kyrkje

Stovner kyrkje er ei arbeidskyrkje frå 1979, på Stovner i Oslo. Martin Fossum gav tomt til kyrkja allereie i 1951, og soknet vart utskilt i 1972. Det er ikkje kyrkjegard ved kyrkja.

                                               

Tonsen kyrkje

Tonsen kyrkje er ei arbeidskyrkje frå 1961 i Oslo kommune. Kyrkja er oppført i teglstein, betong og skifer og har eit asymmetrisk plassert tårn. Det er ikkje kyrkjegard ved kyrkja.

                                               

Torshov kyrkje

Torshov kyrkje er ei arbeidskyrkje frå 1958 i Oslo kommune. Dette vert ofte rekna som den første arbeidskyrkja i landet. Kyrkja Utsmykkinga er utforma av Frithjof Tidemand-Johannessen og består mellom anna av glasmåleri/glasmosaikk og smijernsarb ...

                                               

Tøyenkyrkja

Tøyenkyrkja er ei langkyrkje frå 1907 i Oslo kommune. Kyrkja var småkyrkje i Grønland sokn frå 1907 til ho vart nedlagt i 1984. I 1990 vart ho rehabilitert og teken i bruk av Kirkens Bymisjon, som har sitt hovudkvarter her.

                                               

Ullern kyrkje i Oslo

Ullern kyrkje er ei i romansk korskyrkje i stein frå 1903 på eigedomen Holgerslyst på Ullern i Oslo. Eigedomen vart gitt som gåve til kommunen av hoffsjef Herman Severin Løvenskiold. Kyrkja er teikna av Harald Bødtker og vart innvigd 3. juni 1903 ...

                                               

Vaterland småkyrkje

Vaterland småkyrkje eller Vaterlandskyrkja låg i Vognmannsgata 25 på Vaterland i Oslo. Dette var den første småkyrkja i Oslo, og ho var distriktskyrkje under Jakob kyrkjelyd. Kyrkja vart oppført etter teikningar av Heinrich Jürgensen og vart innv ...

                                               

Vaterlands bru

Vaterlands bru er ei bru over Akerselva i Oslo sentrum. Brua bind saman gatene Brugata og Grønland, og strøka Vaterland og Grønland. Broa vart bygd i 1654 og seinare endra fleire gongar. Vaterlands bru var hovudinnfartsåre til byen frå nord og au ...

                                               

Vålerenga kyrkje

Vålerenga kyrkje er bygd i grå granitt med klebersteinsdetaljar, arkitektar er Heinrich Jürgensen og Holger Sinding-Larsen. Ho ligg på Vålerenga i Oslo og blei vigsla i 1902. Ho har eit asymmetrisk plassert tårn, og var den første i Oslo med eit ...

                                               

Youngstorget

Youngstorget er eit torg i sentrum av Oslo opparbeidd i 1846. Det er avgrensa av Youngs gate, Eva Kolstads gate og Møllergata. Torggata går tvers over torget. Torget er kalla opp etter kjøpmannen og stortingsrepresentanten Jørgen Young, eigar av ...

                                               

Tekniske og industrielle kulturminne i Noreg

Tekniske og industrielle kulturminne i Noreg omfattar nedlagde industrilokale og andre anlegg med stor historisk og arkitektonisk verdi. Det er eitt av dei ti bevaringsprogramma til Riksantikvaren, som har som mål å sette i stand og ta vare på ei ...

                                               

Klevfos Cellulose- & Papirfabrikk

Klevfos Cellulose- & Papirfabrikk er ein tidlegare fabrikk ved Svartelva i Løten kommune i Innlandet som produserte cellulose og papir. Den vart etablert i 1888, og var i drift til 17. september 1976. Etter dette vart den gjort om til Klevfos Ind ...

                                               

Neptun sildeoljefabrikk

Neptun sildeoljefabrikk er eit anlegg som ligg på Melbu i Vesterålen. Fabrikken vart sett i drift i 1910 og er i dag rekna som eit kulturminne. Lenge var produksjonen basert på sild, men da det ikkje lenger var tilgang på sild som råstoff vart de ...

                                               

Rjukan-Notodden industriarv

Rjukan-Notodden industriarv er ein verdsarvstad i Vestfold og Telemark, oppretta for å verna industrilandskapet rundt Rjukan og Notodden, med jarnbane og jarnbaneferjer på Tinnsjå. Verdsarvstaden er sentrert rundt utnyttinga av vasskraft frå inns ...

                                               

Rjukanbanen

Rjukanbanen er ei norsk jarnbanestrekning frå Rjukan til Mæl stasjon. Nokre gonger vert Tinnosbanen frå Tinnoset til Notodden omtala som ein del av Rjukanbanen. Nokre tek med jarnbaneferjene på Tinnsjøen i omgrepet "Rjukanbanen". Slik kan ein sei ...

                                               

Salhus Tricotagefabrik

Salhus Tricotagefabrik var ein tekstilfabrikk som låg i Salhus i Bergen. Fabrikken vart starta i 1859 og var i drift fram til 1989. Salhus Tricotagefabrik produserte strikka klede, spesielt undertøy i bomull og ull, ullgenserar, sokkar og fritids ...

                                               

Sjølingstad Uldvarefabrik

AS Sjølingstad Uldvarefabrik er ein ullvarefabrikk frå 1894 som i dag er ein levande museumsfabrikk. Sjølingstad Uldvarefabrik ligg i Lindesnes kommune cirka åtte kilometer vest for Mandal.

                                               

Geirangerfjorden

Geirangerfjorden er ein fjord i Stranda kommune på Sunnmøre i Møre og Romsdal. Han er 15 kilometer lang og er ein arm av Sunnylvsfjorden og Storfjorden. Geirangerfjorden er den armen av Storfjorden som strekkjer seg lengst inn i fjordlandskapet. ...

                                               

Lille-Raipas

Lille-Raipas er eit fjell i Alta kommune i Vest-Finnmark i Troms og Finnmark fylke, 5 km søraust for Alta sentrum. Fjellet er 286 meter høgt og utgjer eit av punkta på Struvemeridianen, som i 2005 vart teke med på UNESCO si verdsarvliste.

                                               

Røros bergstad og Circumferensen

Røros bergstad og Circumferensen er ei oppføring på UNESCO si verdsarvliste som omfattar bergstaden Røros med dei viktigaste koppargruveområda og kulturlandskapet rundt, vintertransportruta sørover, og smeltehytta Femundshytta med tilknytte områd ...

                                               

MF "Storegut"

Sjå òg Storegut fleirtyding MF "Storegut" er ei norsk jarnbaneferje som trafikkerte Tinnsjå i Vestfold og Telemark frå 1956 til 1991. Ferja vart bygt i stål av Glommen Mekaniske verkstad på ferjeslippen på Tinnoset i 1956. Ho var ein del av trans ...

                                               

Struvemeridianen

Struvemeridianen er ei rad av 34 geodetiske målepunkt. Målepunkta går frå Hammerfest i Noreg til Svartehavet, gjennom ti ulike land og over 2 820 kilometer. Meridianen vart etablert av den tyskfødde russiske vitskapsmannen Friedrich Georg Wilhelm ...

                                               

Tinnosbanen

Tinnosbanen er frå 2008 Jernbaneverket si nemning på jernbanestrekninga mellom Tinnoset og Hjuksebø. Før 2008 var Tinnosbanen berre den 30.0 km lange strekninga mellom Notodden og Tinnoset, medan heile strekninga frå Tinnoset til Hjuksebø var ein ...

                                               

Vestnorsk fjordlandskap

Vestnorsk fjordlandskap vart ført inn på UNESCO si verdsarvliste den 14. juli 2005. Verdensarvområdet omfatter dei to delane Nærøyfjordområdet i Sogn og Fjordane/Hordaland og Geirangerfjordområdet i Møre og Romsdal. Til saman utgjer området 1227 ...

                                               

Bek

Bek er eit reststoff som vert att etter destillasjon av ulike organiske stoff. Ein får ulike typar bek alt etter kva som vert destillert. Ein kan til dømes få tretjørebek, steinkolbek eller petroleumbek. Tretjørebek vert brukt når ein kalfatrar n ...

                                               

Båtsaum

Båtsaum eller klinkesaum vert brukt til å klinke saman båtborda på klinkbygde trebåtar. Han er få kjøpt både i kopar og galvanisert stål. Før var det vanleg at båtbyggaren smidde saumen sjølv. Saumen vart då ofte oljebrend. Frå kring 1900 var det ...

                                               

Hekk på fartøy

Hekken er attarste delen av eit fartøy. Oftast er det den overhengande delen av skroget som vert kalla hekk. Ein hekk kan ha ulike utformingar. Etter det får fartøy ulik utsjånad og sjøeigenskapar. Ulike hekktypar kan vere: Spissgatt, plattgatt, ...

                                               

Klinkbygging

Klinkbygging er ein byggemåte for trebåtar der båtborda vert festa i den forma båten skal ha før innveden vert innsett. Når innveden, band og betar, er festa, bind han båten saman på tvers og hindrar at borda rivnar. Ein klinkbygd båt er lettare ...

                                               

Oselvarverkstaden

Oselvarverkstaden er ei stifting som Os kommune sør for Bergen, Hordaland fylkeskommune og Os båtbyggjarlag står bak. Føremålet er å ta vare på handverkskunnskapen, og både kommunen og fylkeskommunen yter tilskot til drifta, slik at verkstaden ka ...

                                               

Pålemast

Ei pålemast er ei mast som er laga i eitt stykke. Ho har til vanleg vorte laga av eit tre. Ho vert brukt på fartøy der gaffel, masteringar eller rakke glir langs masta når seglet vert heist og firt. Utforminga er noko ulik om fartøyet har gaffelr ...

                                               

Skipsspikar

Skipsspikar er eit festemiddel som vert brukt under båtbygging. Ein skipsspikar smalnar svakt frå hovudet til ein ellers tverr spiss. Tverrsnittet er rektangulært. Dimensjonen på spikaren vert oppgitt etter lengda, målt frå spissen til undersida ...

                                               

Skorde

Ei skorde eller skore er ei støtte som i ulike samanhengar vert brukt for å hindre at noko skal falle eller velte. Skorda er ofte ein trestokk. Ulike bruksområde: Under båtbygging vert skorder brukte til å stø båten eller til å presse delar på pl ...

                                               

Styrebrønn

Styrebrønn, eller styreluke, er ein cockpit for den som styrer eit dekka fartøy utan overbygg. Nedsenking i dekk gjer at rorkulten kjem i passeleg høgd. På Colin Archer sin redningsskøyter var styrebrønnen delt. Bak mesanmasta stod rormannen med ...

                                               

Trenagle

Ein trenagle er oftast ein tilnærma sylinderforma nagle av tre som hovudsakleg vert brukt til å binde saman trekonstruksjonar. Naglen har ofte hovud. Han kan verka på same måte som ein spikar, ved å halda saman to trestykke, og som ein bolt, ved ...

                                               

Bask

Ein bask er ein liten og lett båttype som etter måten har flat botn. Kjølen er grunn. Basken egnar seg såleis godt på elvar, sjøar og grunne område. Ein kjenner til dømes Tanabask frå Aust-Finnmark eller paaski frå Nordreisa i Nord-Troms. Fjordba ...

                                               

Dory

Ein dory er ein mindre båt som under fiske vert brukt saman med eit moderfartøy. I norsk fiskeri har ein brukt to ulike dorytypar. Den doryen som vart brukt til linefiske kom frå austkysten av Nord-Amerika. I Noreg vart han teken i bruk på 1890-t ...

                                               

Eike

Eike er eit gammalt namn på ein liten robåt. Han har flat og bratt akterspegel. Uttrykket eike brukast i Vestfold, på Nordmøre, i Sør-Trøndelag og Telemark om ein liten pram eller liten robåt lik ein pram. Vidare vert brukt det om ein bestemd lok ...

                                               

Fartøyet skøyte

Skøyte, frå nederlandsk schuit, er ei spiss- eller rundgatta dekksbåt, med utvendig ror hengsla til akterstavnen. Dei fyrste skøytene var seglskuter, men ut på 1900-talet vart det montert motor i mange av dei. Dei vart då kalla "motorskøyter". De ...

                                               

Fembøring

Ein fembøring er ein open, spissgatta trebåt med segl og minst fem båtrom. Denne båttypen, som hovudsakleg er ein størrelseskategori, har tradisjonelt vorte bruka i Trøndelag og Nord-Noreg. Fembøringane blir tradisjonelt bygde anten som åfjordsbå ...

                                               

Galeas

Galeas var eit tomasta seglskip med ni eller ti segl, der den fremste masta var høgst og den bakerste var noko lågare. Galeasar var vanlege på norskekysten frå rundt 1800 og til midt på 1900-talet. Dei vart nytta både til fraktefart på kysten og ...

                                               

Gavlbåten putt

Ein putt er ein flatbotna spegelbåt som er kjend frå om lag 1900. Båttypen finn ein helst i Lyngør. Sidene er to bordgangar høge. Borda er limte saman, og skrudde med messingskruar til ei utvendig list. Framme er borda festa til spunninga i stamn ...

                                               

Geitbåt

Ein geitbåt er ein tradisjonell open og oftast spissgatta ro- og seglbåt frå Nordmøre og Romsdalen. Geitbåten høyrer typologisk sett med til dei rundstemnde vestlandsbåtane heller enn til dei i nyare tid mykje meir rettstemnde åfjordsbåtane og no ...

                                               

Jekt

Ei jekt er ei brei, lita seglskute, utan fast dekk, med berre ei mast. Jekta hadde råsegl. Over råseglet kunne jekta føra eit rå-toppsegl. Dei eldre skutene var oftast klinkbygde, men frp 1820-talet vart det òg vanleg med kravellbygging. Jektene ...

                                               

Jektgalias

Jektgalias var ei jekt som var rigga om til galeas, ved at det vart montert mesanmast. Stormasta vart då ofte flytta litt framover; om ho ikkje vart det risikerte ein at fartøyet vart "logjerrig". Når fartyet fekk to master vart seglarealet forde ...

                                               

Listerbåt

Listerbåt er ein båttype som vart skapt på Lista i første halvdel av 1800-talet. Båtbyggar Gjert Gunnarson tok til å bygge båtar som hadde eigenskapar både frå vestlandsbåtar frå Hardanger og austlandsbåtar frå Søgne. Han gjorde fleire forsøk for ...