ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 100
                                               

Karljohansvern

Karljohansvern er ein orlogsstasjon og eit skipsverft i Horten kommune i Vestfold og Telemark. Karljohansvern verft var hovudverftet til marinen frå 1850 til 1968, då det heldt fram som eit sivilt verft under namnet Horten Verft A/S fram til det ...

                                               

Kodal kyrkje

Kodal kyrkje er ei langkyrkje frå 1100-talet i Kodal i Sandefjord kommune i Vestfold og Telemark. Kyrkja er i utgangspunktet av stein, men delar av ho er fornya med lafteverk etter at vegger har rast saman. Våpenhuset er frå 1953.

                                               

Kviteseid gamle kyrkje

Kviteseid gamle kyrkje er ei langkyrkje av stein i Kviteseid kommune i Vestfold og Telemark. Kyrkja står i nærleiken av Kviteseid bygdetun. Kyrkja var i mange år datert til midten av 1100-talet, men nyare forsking peikar mot ca. 1260. Kan hende h ...

                                               

Løvøy kapell

Løvøy kapell er ei lita langkyrkje på Løvøya, nord for Horten by. Kapellet vart oppført på 1200-talet som gjekk ut av bruk etter reformasjonen. Kapellet var ein ruin før denne vart restaurert i 1928–50. Kapellet er utsmykka av kunstnarparet Brit ...

                                               

Nes kyrkje i Sauherad

Nes kyrkje er ei langkyrkje bygd i perioden 1100–1150 i Midt-Telemark kommune i Telemark. Kyrkja ligg på Neshaugen på neset Nesodden som stikk ut i Norsjø, om lag midt mellom Gvarv og Akkerhaugen. Ho er bygd i stein og har 170 sitjeplassar. Ifylg ...

                                               

Nykirke kyrkje i Horten

Nykirke kyrkje er ei langkyrkje på Nykirke i Horten kommune i Vestfold og Telemark. Kyrkja er truleg oppført tidleg på 1100-talet. Tårnet er frå 1848. Gravkapellet på kyrkjegarden er frå 1936 og har 120 sitjeplassar.

                                               

Nøtterøy kyrkje

Nøtterøy kyrkje ligg på Nøtterøy i Færder kommune, Vestfold og Telemark. Ho er soknekyrkje i Nøtterøy sokn. Vestskipet og tårnfoten utgjer det opphavlege kyrkjebygget. Kyrkja blei opphavleg bygd omkring 1100 i gråstein i romansk stil. Ho er utvid ...

                                               

Olavskyrkja i Tønsberg

Olavskyrkja i Tønsberg var ein rundkirke som tilhøyrde Olavsklosteret i Tønsberg. Ho er nemnt fyrste gong i 1206, og vart øydelagt i brann, sannsynlegvis under den store bybrannen i 1536. Baglarkongen Erling Steinvegg vart gravlagt i Olavskyrkja ...

                                               

Ramnes kyrkje

Ramnes kyrkje er ei langkyrkje i Tønsberg kommune i Vestfold og Telemark. Skipet og koret av stein, men med bindingsverk i gavlane er frå 1100-talet, medan sakristiet også av stein kom til på 1600-talet. Då fekk kyrkja òg våpenhus og takryttar bå ...

                                               

Romnes kyrkje

Romnes kyrkje er ei langkyrkje i Nome kommune i Vestfold og Telemark. Ho står på eit nes ut mot Norsjø. Ein kjenner vigslingsdagen for kyrkja - 26. september - men ikkje året. Den romanske stilen er typisk for 1100-talet, og kyrkja liknar ein god ...

                                               

Sande kyrkje i Vestfold

Sande kyrkje er ei langkyrkje i Holmestrand kommune i Vestfold og Telemark fylke. Kyrkja går for å vere særs gamal. Enkelte vil ha det tl at ho vart oppført medan Olav Kyrre regjerte 1066-93, medan andre daterer kyrkja til midten av 1100-talet. K ...

                                               

Sauherad kyrkje

Sauherad kyrkje er ei langkyrkje frå 1150 som står i Midt-Telemark kommune i Vestfold og Telemark. Kyrkja er bygd i romansk stil og vigsla til erkediakon Laurentius. Vestveggen i koret er ein turistattraksjon der det er måla over 2000 demonar med ...

                                               

Seljord kyrkje

Seljord kyrkje er ei langkyrkje frå midten av 1100-talet som står i Seljord kommune i Vestfold og Telemark. Kyrkja vart bygd i 1150-1180 i tidleg romansk stil, vigsla Heilag-Olav. Våpenhuset er truleg leivningane etter ei lita stavkyrkje som vart ...

                                               

Seljord prestegard

Seljord prestegard ligg nokre hundre meter nordvest for Seljord kyrkje, og det ligg eit bustadfelt mellom kyrkja og prestegarden. Prestegarden bar si tid namnet Skornes etter eit lokalt fjell, og var mellom dei største gardane i bygda. På presteg ...

                                               

Sem kyrkje

Sem kyrkje er ei langkyrkje i Tønsberg kommune i Vestfold og Telemark. Kyrkja vart truleg oppført tidleg på 1100-talet og skal ha avløyst ei eldre trekyrkje. Kyrkja bestod først av skip og kor. Våpenhuset i mur er truleg frå 1693. Også Det wedels ...

                                               

Siljan kyrkje

Siljan kyrkje er ei langkyrkje frå mellmalderen i Siljan kommune i Vestfold og Telemark. Kyrkja forfalt etter svartedauden, men er satt i stand fleire ganger. Ho vart utvida mot vest med eit nytt skip av tre i 1838. Tidlegare skip og kor vart då ...

                                               

Skjee kyrkje

Skjee kyrkje er ei langkyrkje nær tettstaden Stokke i Sandefjord kommune i Vestfold og Telemark. Kyrkja er frå 1100-talet. Det har vore ei rekkje endringar. Ikkje minst vart kyrkja kraftig utvida ved ei ombygging i 1846. Då fekk ho òg eit vesttår ...

                                               

Solum prestegard

Solum prestegard ligg sørvest for Solum kyrkje, på den andre sida av Klovholtvegen. Tre bygningar på prestegardstunet er freda: hovudbygningen, forpaktarbustaden og eit lysthus. Hovudbygningen er eit laftebygg i to etasjar med ståande panel og va ...

                                               

Styrvoll kyrkje

Styrvoll kyrkje er ei langkyrkje i Larvik kommune i Vestfold og Telemark. Dateringa er usikker, men åttehundreårsjubileum vart feira i 1975. Skipet og koret er av stein, medan våpenhuset og takryttaren er av tre.

                                               

Svenner fyrstasjon

Svenner fyrstasjon er eit fyr som ligg på øya Korpekollen i øygruppa Svenner i Larvik kommune i Vestfold og Telemark. Fyret vart første gong tent 22. oktober 1874. Det opphavlege tårnet var bygd i stein av fangar som sat på Akershus festning. I 1 ...

                                               

Tanum kyrkje i Brunlanes

Tanum kyrkje er ei langkyrkje frå mellomalderen i Brunlanes i Vestfold og Telemark. Dateringa er usikker. Det kan dreie seg om 1100- eller 1200-talet. Opphavleg var kyrkja enkel. Vesttårnet er frå ei større ombygging i 1849–50. Sakristiet er frå ...

                                               

Tjølling kyrkje

Tjølling kyrkje er i Larvik kommune i Vestfold og Telemark. Området der kyrkja står, var eit lokalt maktsentrum for søre Vestfold i mellomalderen med m.a. kaupangen i Skiringssal og ein gamal kultplass. Kyrkja vart bygd på 1100-talet som basilika ...

                                               

Vassås kyrkje i Vestfold

Vassås kyrkje er ei langkyrkje i Holmestrand kommune i Vestfold og Telemark. Dateringa er usikker: Kyrkja feira 800-årsjubileum saman med Hof kyrkje i 1999, noko som skulle tyde på at ho er frå slutten av 1100-talet. Andre kjelder opererer med an ...

                                               

Våle kyrkje

Våle kyrkje er ei langkyrkje i Tønsberg kommune i Vestfold og Telemark. Kyrkja er truleg oppført seint på 1100-talet med skip og kor – og kanskje ein takryttar. I perioden 1683 til 1747 vart kyrkja utvida med 8 meter mot aust og fekk sakristi. Ve ...

                                               

Bergen domkyrkje

Bergen domkyrkje er ei langkyrkje frå rundt 1150 i Bergen i Vestland. Kyrkja er bygd i stein og har sideskip og skrudhus. Ho har vore domkyrkje sidan 1537. Kyrkja har 1000 plassar. Ho er 60.5 m lang og 20.5 m brei. Tårnet er 13 meter breitt medan ...

                                               

Bergens Kreditbank

Bergens Kreditbank var ein norsk forretningsbank med hovudkontor i Bergen, skipa i 1928 som avløysing av den tidlegare Bergens Kreditbank frå 1876. I 1975 vart banken slege saman med Bergens Privatbank, som òg hadde hovudkontor i Bergen, og den n ...

                                               

Bryggen i Bergen

Bryggen i Bergen, eller Tyskebryggen, omfattar dei gamle hanseatiske trehusa på austsida av Vågen i det sentrale Bergen. Dei er organiserte slik at dei ligg i rekkjer langsmed smale gater eller smau som går innover frå kaia, slik at den fronten a ...

                                               

Bømlo gamle kyrkje

Bømlo gamle kyrkje er ei langkyrkje på Vorland på Bømlo. Den noverande kyrkja kan ha vore bygd i 1621, eller litt seinare på 1600-talet, men har etter den tid vorte vølt og ombygd fleire gonger, sist gong i 1951. Det har stått kyrkje på Vorland s ...

                                               

Dale kyrkje i Sogn

Dale kyrkje står i grenda Dale ved Lustrafjorden i Luster kommune i Vestland og er ei mura langkyrkje frå kring 1240. Dale sokn er fyrste gong nemnt i brev frå biskop Arne i 1306, medan kyrkja og prestestova er nemnt første gong i 1321. Bygget ha ...

                                               

Det Hanseatiske Museum og Schøtstuene

Det Hanseatiske Museum vart skipa i 1872 av kjøpmann og nordlandshandlarane Johan W. Olsen, og det vert sagt at museet hadde sin opningsdag 26. juli, då den komande kongen Oscar II vitja Bergen og museet. Johan W. Olsen skipa museet på basis av F ...

                                               

Eidfjord gamle kyrkje

For den noverande soknkyrkja, sjå Eidfjord kyrkje. Eidfjord gamle kyrkje. tidlegare kalla Vik kyrkje, er ei steinkyrkje frå mellomalderen i Eidfjord kommune i Vestland. Kyrkja skal vere frå 1300-talet. Takryttaren og våpenhuset er påbygd seinare. ...

                                               

Garnes stasjon

Garnes stasjon, frå 1883 til 1894 Garnæs stoppestad og frå 1894 til 1910 Garnes stoppestad, er ein nedlagd stasjon på ei nedlagd strekning av Bergensbanen som no er i bruk som museumsjarnbane, Museet Gamle Vossebanen. Stasjonen ligg på Garnes i A ...

                                               

Geita fyrstasjon

Geita fyrstasjon er eit fyr som ligg på øya Geita i Buefjorden i Askvoll kommune i Vestland. Fyrbygningen er i tre og har eit lyktehus med ein høg, spiss kuppel i det søraustlege hjørnet. Sjølve linsa står på eit smijernsfundament. Geita har vans ...

                                               

Granvin kyrkje

Granvin kyrkje er ei tømra langkyrkje frå 1726, som ligg i Voss herad i Vestland ved austsida av Granvinsvatnet, ved riksveg 13. Kyrkja erstatta Granvin stavkyrkje som måtte rivast grunna råte i 1720-åra. Fyrste gong Granvinskyrkja er nemnd i skr ...

                                               

Halsnøy kloster

Halsnøy kloster vart bygd på 1100-talet og ligg på Halsnøy i Kvinnherad i Vestland. Kloster var vigsla den heilage ande. Halsnøy kloster var eit av fem augustinaranlegg i Noreg i mellomalderen. Ifølge ei seinare skriftleg kjelde, som ein meiner e ...

                                               

Hamre kyrkje

Hamre kyrkje står på Hamre i Osterøy kommune i Vestland fylke, og er ei lafta langkyrkje med stutte krossarmar. Kyrkja er frå kring 1600, men ho er ikkje sikkert datert. Tidlegare har kyrkja vore datert til perioden 1620–1640, men ei innskrift på ...

                                               

Harald Sæverud Museum Siljustøl

Harald Sæverud Museum Siljustøl, ei avdeling av KODE Kunstmuseene i Bergen, femner om ei stor part av det som var huset og eigedomen til komponisten Harald Sæverud og kona hans, Marie, og ligg i tidlegare Fana kommune, no i bydelen Ytrebygda i Be ...

                                               

Haugatun

Haugatun er eit ungdomshus på Bru i Strandebarm i Hardanger som vart freda som kulturminne i 1993 som det einaste ungdomshuset i dette distriktet. Eigar av ungdomshuset er Strandebarm Ungdomslag, stifta i 1895 av vaksne og ungdomar frå Strandebar ...

                                               

Haukeland universitetssjukehus

Haukeland universitetssjukehus er eit sjukehus i Årstad bydel i Bergen kommune. Tidlegare heitte sjukehuset Haukeland Sykehus og var ein av elleve institusjonar som vart slått saman til Helse Bergen HF gjennom sjukehusreforma i 2002. I dag er Hel ...

                                               

Hellisøy fyrstasjon

Hellisøy fyrstasjon ligg på utsida av Fedje i Vestland. Fyret blei tent første gong 15. oktober 1855 og var det andre støypejarnstårnet i Noreg. Det er eit 32.3 meter høgt raudmåla tårn med to kvite belte. Fyret er bygt med 1-toms jernlater og fo ...

                                               

Kinn kyrkje i Sunnfjord

Kinn kyrkje ligg på øya Kinn i Kinn kommune i Vestland og vart bygd i tida 1150-1200. Kyrkja vart modernisert i 1868 og prøvd attendeført i 1911-1912. Kyrkja er hovudsakleg bygd i stein, i to byggjesteg. Ho er freda. Kyrkja ligg vêrhardt til ut m ...

                                               

Kinsarvik kyrkje

Kinsarvik kyrkje er ei steinkyrkje bygd i åra 1150-1160. Kyrkja er bygd i normannisk-romansk stil og ligg i Kinsarvik i Ullensvang kommune, Hardanger og Voss prosti. Ved avviklinga av prestegjelda frå 2004 låg kyrkja i Ullensvang prestegjeld. Kin ...

                                               

Korskirken

Korskirken er ei krosskyrkje frå 1100-talet i Bergen i Vestland fylke. Namnet kjem ikkje av arkitekturen, men av at den var vigd til Den heilage krossen. Ho var ei av få kyrkjer i Norge som skal ha hatt ein ekte relikvie av krossen. Kyrkja er nem ...

                                               

Kvinnherad kyrkje

Kvinnherad kyrkje er ei steinkyrkje bygd i åra kring 1275-1300. Kyrkja ligg i Rosendal i Kvinnherad kommune i Vestland. Kyrkja vart lenge eigd av Baroniet i Rosendal, men vart i 1910 teke over av kommunen.

                                               

Leikanger kyrkje i Sogn

Leikanger kyrkje står på Leikanger på Systrond i Sogndal kommune i Vestland og er ei langkyrkje i stein frå kring 1250. Kyrkja har vore endra mykje opp gjennom århundra, i 1872 vart ho vigsla på nytt etter ei stor omvøling. På 1930-talet vart myk ...

                                               

Leikanger prestegard

Leikanger prestegard ligg på Leikanger i Sogn, rett ved kyrkja, og er framleis i bruk som tenestebustad for soknepresten i Leikanger. Prestegarden er kjend for den vakre hagen med sjeldne tresortar, som gjorde stort inntrykk på Henrik Wergeland o ...

                                               

Lepramuseet

Lepramuseet St. Jørgens Hospital er eit bevart sykehusmiljø frå 1700-talet. Det er eit av få bevarte leprasjukehus i Nord-Europa. Sjukehuset har namn etter heilage Jørgen, som var vernehelgen for spedalske eller leprasjuke. Legen Daniel Cornelius ...

                                               

Lovisendal i Brekke

Lovisendal er ein bygning i Brekke i Gulen kommune i Vestland. Huset ligg like ved Brekke kyrkje og er den gamle offisers og sorenskrivargarden. Breche Gaard var frå 1727 og fekk det nye namnet Lovisendal i 1819. Huset ligg på Ytre Brekke ved Ris ...

                                               

Lærdal prestegard

Lærdal prestegard eller Tønjum gard ligg nordvest for Tønjum kyrkje. Tidlegare skal det ha vore prestegard på nordsida av Lærdalselva, men ein trur Tønjum har vore prestegard sidan 1600-talet. På prestegardstunet står sju freda bygningar: hovudby ...

                                               

Mariakyrkja i Bergen

Mariakyrkja eller Mariakirken er ei mellomalderkyrkje som står i Bergen. Kyrkja er den mellomalderkyrkja i byen som er best teken vare på. Mariakyrkjer fanst òg i Nidaros, Oslo, Sarpsborg og Tunsberg. Desse kyrkjene vart oppkalla etter den heilag ...