ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 10
                                               

Fjotland kyrkje

Fjotland kyrkje er ei lafta langkyrkje frå 1836 på Fjotland i Kvinesdal kommune i Vest-Agder fylke. Kyrkja er oppført av byggmeister Torgje Torvaldson Berkjeland etter typeteikningar av H.D.F. Linstow. Ho har 420 sitjeplassar. Kyrkja avløyste ei ...

                                               

Flekkefjord kyrkje

Flekkefjord kyrkje er ei åttekantkyrkje frå 1833 i Flekkefjord kommune, Vest-Agder fylke. Byggverket er i tre og har 650 plassar. To gravkapell soknar til kyrkja: Sundslia kapell og Søyland kapell. Køyreveg til kyrkja er frå fylkesveg 44.

                                               

For kyrkje

Redaktør: Alf Henry Rasmussen – Våre kirker: norsk kirkeleksikon. Vanebo Forlag, Kirkenær 1993. ISBN 82-7527-022-7 - "For kirke, Stod", s. 221 steinkjerleksikonet.no: "For kirke"

                                               

Gjesdal kyrkje

Gjesdal kyrkje er ei laftalangkyrkje frå 1848 i Gjesdal kommune i Rogaland fylke. ho har 450 sitjeplassar. Kyrkja er oppført etter ei typeteikning av Hans Ditlev Franciscus von Linstow.

                                               

Gransherad kyrkje

Gransherad kyrkje er ei langkyrkje frå 1849 i Notodden kommune i Vestfold og Telemark. Før dagens kyrkje hadde Gransherad ei stavkyrkje frå 1300-talet som vart riven i 1849. Gransherad kyrkje vart oppført av byggmeister Halvor Andreas Olsen etter ...

                                               

Grue kyrkje

Det har vore kyrkje på Kirkenær sidan mellomalderen. Ei stavkyrkje vart oppført på 1200-talet og utvida med lafta sidefløyar omkring 1600. Denne kyrkja brann ned den 26. mai 1822 i det som står som den verste kyrkjebrannen i norsk historie. Etter ...

                                               

Grunge kyrkje

Grunge kyrkje er ei langkyrkje i tre frå 1850 som står i Vinje kommune i Telemark. I likskap med Nesland kyrkje er dette ei Lindstow-kyrkje, som vil seie ei typeteikning av slottsarkitekt H.D.F. Lindstow, tilpassa av sokneprest Anton Elias Smitt. ...

                                               

Hovin kyrkje i Tinn

Hovin kyrkje er ei langkyrkje i Tinn kommune i Vestfold og Telemark. Kyrkja vart oppført av byggmeister Halvor Andreas Olsen etter ei typeteikning av slottsarkitekt H.D.F. Linstow - den same som vart brukt for Gransherad kyrkje. Det har elles vor ...

                                               

Hylestad kyrkje

For kyrkja med liknande namn i Ytre Sogn, sjå Hyllestad kyrkje Hylestad kyrkje står på Hylestad ved Otra i Valle kommune og er den eine av to soknekyrkjer i Valle og Hylestad sokn i Otredal prosti. Det er ei åttekanta kyrkje i lafta tømmer frå 18 ...

                                               

Iveland kyrkje

Iveland kyrkje er ei krosskyrkje i Iveland kommune i Aust-Agder fylke. Kyrkja vart vigsla den 27. august 1837, men stod under tak år før, som vi ser av årstalet i vindfløya. Kyrkja vart oppført av Anders Thorsen Syrtveit "Anders Kyrkjebyggjar" et ...

                                               

Kvinesdal kyrkje

Kvinesdal kyrkje er ei åttekantkyrkje frå 1837 på Liknes i Kvinesdal kommune i Vest-Agder fylke. Bygget er i tre og har 500 sitjeplassar. Arkitekt for kyrkja var Hans Ditlev Franciscus von Linstow, og ingeniørløytnant Georg Johnson. Ho har altert ...

                                               

Lunde kyrkje i Sirdal

Lunde kyrke er ei lafta langkyrkje frå 1873 i Sirdal kommune i Vest-Agder fylke. Allereie i 1819 vart det bygd eit kapell på Lunde, øvst i Sirdal. I 1847 vart Lunde kapell godkjent som soknekyrkje ved kongeleg resolusjon av 29. oktober 1847. Og d ...

                                               

Lårdal kyrkje

Lårdal kyrkje er ei langkyrkje frå 1831 i Tokke kommune i Vestfold og Telemark. Lårdal har hatt kyrkje sidan mellomalderen. Ei stavkyrkje vart avløyst av ei tømra kyrkje i 1684. Dagens kyrkje er altså den tredje på staden. Ho er oppført på grunnl ...

                                               

Mo kyrkje i Tokke

Mo kyrkje er ei langkyrkje frå 1839 i Tokke kommune i Vestfold og Telemark fylke. Mo har hatt kyrkje sidan mellomalderen. Dagens kyrkje avløyste ei stavkyrkje. Kyrkja er basert på ei typeteikning av slottsarkitekt H.D.F. Linstow. Kyrkja vart rest ...

                                               

Mæl kyrkje

Mæl kyrkje er ei langkyrkje i Tinn kommune i Vestfold og Telemark. Det var vore kyrkje på staden sidan mellomalderen. Frå ei stavkyrkje er det funne portalvangar med motiv frå Sigurd Fåvnesbane. Kyrkja er lafta og vart oppført av byggmeister Gunl ...

                                               

Nes kyrkje i Sogn

Nes kyrkje står på Nes ved Lustrafjorden i Luster kommune i Vestland og er ei langkyrkje i tre frå 1836. Ho vart sett opp etter typeteiking laga av Hans Ditlev Franciscus Linstow. I 1909 vart kyrkja mykje ombygd, og fekk mellom anna nytt tårn, vå ...

                                               

Nesland kyrkje

Nesland kyrkje er ei langkyrkje frå 1847 som står i Vinje kommune i Telemark. Ho er reist etter typeteikningar av Hans Ditlev Franciscus von Linstow. Langkyrkja er i tre og husar fleire minne frå den gamle stavkyrkja som stod på same staden. Av d ...

                                               

Revheim kyrkje

Revheim kyrkje er ei lafta langkyrkje frå 1865 i Stavanger kommune i Rogaland. Til grunn for kyrkja ligg typeteikningar av H.D.F. Linstow. Revheim kyrkje er soknekyrkje for Hafrsfjord og har om lag 300 sitjeplassar. Kyrkja vart restaurert og forn ...

                                               

Rugsund kyrkje

Rugsund kyrkje står i Rugsund på fastlandet innom Rugsundøya i Bremanger kommune i Vestland, og er ei tømra langkyrkje frå 1838. Bygget har sitjeplassar til kring 400 personar og vart sett opp etter typeteikningar laga av arkitekt Hans Ditlev Fra ...

                                               

Sandnes kyrkje i Bygland

Sandnes kyrkje er ei åttekanta kyrkje frå 1844 i Åraksbø i Bygland kommune i Aust-Agder. Bygget er i tre og har 200 plasser. Kyrkja vart oppført av Anders Thorsen Syrtveit etter typeteikningar av Hans Ditlev Franciscus von Linstow. Den vart oppha ...

                                               

Sauda kyrkje

Sauda kyrkje er ei langkyrkje frå 1866 i Sauda kommune i Rogaland fylke. Byggverket er i tømmer og har 350 sitjeplassar. Kyrkja er reist etter typeteikningar av Hans Ditlev Franciscus von Linstow. Ho vart vigsla av sokneprest P. R. Hoffgaard på v ...

                                               

Skafså kyrkje

Skafså kyrkje er ei langkyrkje i Tokke kommune i Vestfold og Telemark. Kyrkja vart innvigd i 1839. I slutten av 1950-åra vart ho restaurert og dekorert inni. Sakristitilbygget kom til i 1975–76, og tårnet vart vøla i 1983. Eit mellomalderkrusifik ...

                                               

Tysvær kyrkje

Tysvær kyrkje er ei lafta langkyrkje frå 1852 i Tysvær kommune i Rogaland fylke. Ho har 490 sitjeplassar. Kyrkja har tårn i vest, og koret er rett avslutta. Utvendig har kyrkja liggjande panel, mmedan det flattelgja laftetømmeret er synleg inne i ...

                                               

Ulvik kyrkje

Ulvik kyrkje er ei krosskyrkje frå 1859 i Ulvik herad i Hordaland fylke. Kyrkja ligg på Brakanes i tettstaden Ulvik. Byggverket er i tre og har 500 plassar. Ho er ei av mange kyrkjer i Noreg som på 1800-talet vart ført opp etter mønsterteikningan ...

                                               

Utvik kyrkje

Utvik kyrkje står i Utvik i Stryn kommune i Sogn og Fjordane fylke, og er ei tømra langkyrkje frå 1840. Kyrkja vart ført opp etter typeteikningar laga av Hans Ditlev Franciscus Linstow, og har sitjeplassar til 350. Utvik kyrkje er soknekyrkje i U ...

                                               

Valle kyrkje i Setesdal

Valle kyrkje er ei lafta krosskyrkje i Valle kommune i Aust-Agder fylke. Kyrkja står på Vaddarhaugen midt i Vallebygdi. Ho er oppført av byggmeister Anders Thorsen Syrtveit etter ei typeteikning av slottsarkitekt Linstow. Kyrkja har om lag 400 si ...

                                               

Vevring kyrkje

Vevring kyrkje står i bygda Vevring på nordsida av Førdefjorden i Sunnfjord kommune i Vestland, og er ei tømra langkyrkje frå 1846. Bygget er teikna av Hans Ditlev Franciscus Linstow og har sitjeplass til 225 personar. Kyrkja er soknekyrkje i Vev ...

                                               

Vikøy kyrkje

Vikøy kyrkje er ei langkyrkje frå 1838 i Kvam herad i Vestland fylke. Kyrkja er i bygd i tømmer og har 300 sitjeplassar. Vikøy kyrkje er soknekyrkje i Vikøy sokn i Hardanger og Voss prosti. I tillegg til Vikøy-kyrkja høyrer Norheimsund kyrkje frå ...

                                               

Fiskarkapellet

Fiskarkapellet er eit lafta kyrkjebygg frå 1459 som står på Maihaugen i Lillehammer. Det vart opphavleg oppført på Øyra ved Gudbrandsdalslågen i Fåberg. Etter reformasjonen vart det flytt til prestegarden i Fåberg og gjorde der nytten som stabbur ...

                                               

Holdhus kyrkje

Holdhus kyrkje også kalla Holdhus gamle kyrkje er ei langkyrkje frå 1306 i Hålandsdalen i Bjørnafjorden kommune i Vestland fylke. Kyrkja vart sterkt ombygd i 1725, påbygd i 1836 og omfattande restaurert 1905-1906. Fortidsminneforeninga skriv at b ...

                                               

Finnesloftet

Finnesloftet er ein trebygning frå mellomalderen som står på garden Finne på Voss. Bygningen har lenge vore rekna som den eldste profane trebygningen i Noreg, men nyare dendrokronologisk gransking har funne andre trebyngingar i landet som er date ...

                                               

Haugeburet

Haugeburet er eit mellomalderloft i bygda Åraksbø i Bygland kommune i Setesdal. Ifølgje årringsdatering er bygningen oppført i år 1218. Han blir omtalt som den nest eldste profane bygningen i Noreg, etter Vindlausloftet i Tokke i Telemark. Bygnin ...

                                               

Raulandstova

Raulandstova er ein stovebygning frå garden Søre Rauland i Uvdal i Nore og Uvdal kommune i Numedal. Han blei oppført i lafteverk i 1238 Stova blei kjøpt inn til det nystifta Norsk Folkemuseum i 1895 og gjenreist ved friluftsmuseet på Bygdøy i 189 ...

                                               

Vindlausloftet

Stålekleivloftet, også kalla Vindlausloftet, står på friluftsmuseet til Vest-Telemark Museum i Eidsborg og er det eldst daterte profane trebygget i Noreg. Tømmeret i det lafta loftet er årringsdatert til kort tid etter 1167. Det vil seie at tømme ...

                                               

Berle kyrkje

Berle kyrkje står i bygda Berle på sørsida av Bremangerlandet i Bremanger kommune i Vestland, og er ei mura arbeidskyrkje frå 1977. Bygget er teikna av arkitekt Alf Apelseth og har sitjeplassar til 210 personar. Berle fekk eigen gravstad i 1893 o ...

                                               

Ikornnes kyrkje

Ikornnes kyrkje, tidlegare Ikornnes kapell, er ei arbeidskyrkje på Ikornnes i Sykkylven kommune i Møre og Romsdal fylke. Grunnsteinen til kyrkja vart lagd ned 9. mai 1976 og kyrkja vart vigsla 22. januar 1978. Arkitekt var Alf Apelseth. Kyrkja er ...

                                               

Kvammen kapell

Kvammen kapell er ei arbeidskyrkje i grenda Kvammen i Askvoll kommune i Sunnfjord. Kapellet vart vigsla 27. november 1977 og høyrer inn under Askvoll sokn i Sunnfjord prosti i Den norske kyrkja. Fram til utfasinga av prestegjeld frå 2004 låg ho i ...

                                               

Nordsida kyrkje

Nordsida kyrkje står på Roset på nordsida av Nordfjord i Stryn kommune i Sogn og Fjordane fylke, og er ei arbeidskyrkje frå 1973. Kyrkja er bygd i betong og er teikna av Alf Apelseth. Nordsida kyrkje er soknekyrkje i Nordsida sokn i Nordfjord pro ...

                                               

Spjelkavik kyrkje

Spjelkavik kyrkje er ei sekskanta kyrkje i betong og tegl, frå 1987. Ho står på Moa i Ålesund kommune i Møre og Romsdal fylke. Den ytre utforminga av kyrkja, som kan minne om eit stort telt, viser til israelsfolket si vandring frå Egypt til det l ...

                                               

Hamar domkyrkje

Den gamle Hamar domkyrkje frå mellomalderen som ligg på Domkirkeodden i Hamar, vert i dag kalla Domkyrkjeruinane. Noverande Hamar domkyrkje er ei langkyrkje frå 1866 i sentrum av Hamar, i Innlandet. Kyrkja vart reist som fylgje av at Hamar fekk b ...

                                               

Kristiansand domkyrkje

Kristiansand domkyrkje er ei krosskyrkje i Kristiansand kommune i Vest-Agder. Dette er den fjerde kyrkja på staden. Den førre rauk med i bybrannen i 1880. I 1934-35 vart interiøret restaurert under leiing av Arnstein Arneberg. Det var òg ei gjenn ...

                                               

Tønsberg domkyrkje

Tønsberg domkyrkje er ei langkyrkje frå 1858 i Tønsberg kommune i Vestfold og Telemark. Kyrkja vart oppført som Tønsberg kyrkje i 1858 på staden der Lavranskyrkja hadde stått frå mellomalderen til ho vart riven i 1814. Tønsberg kyrkje vart teikna ...

                                               

Ullensvang kyrkje

Ullensvang kyrkje er ei steinkyrkje bygd i åra 1250-1300 i Lofthus i Ullensvang kommune. Opphavleg stod kyrkja utan tårn. Tårnet vart oppført framføre vestinngangen mellom 1883 og 1885. Den opphavlege vestportalen vart då sett inn som portal vest ...

                                               

Uranienborg kyrkje

Uranienborg kyrkje, plassert på Uranienborghøgda i stroket Uranienborg bak Slottet i Oslo, vart vigsla den 22. desember 1886, då med 1 020 sitteplassar. Bygget er gjeve eit nøkternt nygotisk preg og er utsmykka med glasmåleri av kunstnaren Emanue ...

                                               

Vang kyrkje på Hedmarken

Vang kyrkje er ei åttekantkyrkje frå 1810 i Hamar kommune, Innlandet. Kyrkja har murveggar av pussa naturstein, og kyrkjerommet er mellom dei største i Noreg, med 1000 sitjeplassar. Kyrkja vart innvigd av biskop Bech 30. november 1810. Helge Kars ...

                                               

Bjørhusdal kapell

Bjørhusdal kapell er ei langkyrkje frå 1970 i Namsskogan kommune i Trøndelag fylke. Bygget er i tre og har 120 plassar. Ein kan koma til staden via Europaveg 6.

                                               

Drageid kyrkje

Drageid kyrkje står på Drageidet mellom Eidsvatnet og Grungstadvatnet i Høylandet kommune i Trøndelag, og er frå 1976. Kyrkja har ei sekskanta form med valma tak som gjer at ho kan minne om ein kvelva båt, og er teikna av Arne Aursand. Ho er bygd ...

                                               

Myre kyrkje

Myre kyrkje ligg på Myre i Øksnes kommune og sokn i Vesterålen prosti. Kyrkja er ei arbeidskyrkje bygd i vifteplan, i limtre og betong. Ho vart innvigd i 1979 og skal ha 300 plassar. Arkitekt for kyrkja var Arne Aursand. Kyrkja huser også kyrkjek ...

                                               

Halden stasjon

Halden stasjon er ein jarnbanestasjon på Østfoldbanen i Halden kommune. Den opna i 1879 da Østfoldbanen – tidlegare Smaalensbanene – vart teken i bruk. Fram til 1928 heitte stasjonen Fredrikshald stasjon. Stasjonen er endestasjon på NSB si rute m ...

                                               

Hopperstad stavkyrkje

Hopperstad stavkyrkje er ei stavkyrkje som står i Vik kommune i Sogn og blir rekna som ei av dei eldste stavkyrkjene. Ho er bygd kring 1130 og høyrer til Borgundtypen. Kyrkja vart kjøpt av Fortidsminneforeningen i 1884 og med det berga frå den ti ...